1% za 2022 rok - krótki raport

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Drogie Przewodniczki i Przewodnicy oraz wszyscy, którym bliskie jest SKPB! Przekazujemy informację z wydatkowania środków pozyskanych w ramach zbiórki 1% podatku na rzecz działalności SKPB Warszawa.

Z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego za rok 2022 na konto SKPB wpłynęło 22 782,94 zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni za hojność i zaufanie jakim obdarzyli nas darczyńcy 1%!

To dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy prowadzić działania nawet w niesprzyjającym czasie pandemii.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 roku przeznaczyliśmy na:

 1. wsparcie utrzymania i rozwoju bazy turystycznej (wybudowanie nowej wiaty na tereni bazy namiotowej oraz wykopanie studni głębinowej przy chacie) 14 911,2 zł
 2. organizacja ogólnokołowych imprez i wyjazdów (Rajd Beskid Niski, CzAR, Rajd Połoniny, Kwadratlon) 2 408,72 zł
 3. pokrycie kosztów egzaminów państwowych oraz dofinansowanie szkoleń w Parkach Narodowych 300,00 zł
 4. Szkolenia z pierwszej pomocy dla przewodników SKPB 700,00 zł
 5. Wydanie kalendarza SKPB na rok 2023 2 583,00 zł

W 2022 roku z uwagi na duże inwestycje związane z rozwojem bazy turystycznej wykorzystaliśmy częściowo nadwyżkę środków z 1% pochodzących z poprzednich lat.

Kolejny raz jednym z celów szczegółowych do przekazania 1% w była pomoc rodzinie tragicznie zmarłego Mikołaja Łaniewskiego - Wołłka.

W tym roku zebraliśmy na ten cel 6 236,10 zł. Ta kwota zasiliła fundusz pomocowy na dedykowanym subkoncie SKPB 32 2130 0004 2001 0380 3475 0007, będący do dyspozycji Hani Łaniewskiej - Wołłk. Więcej o tym, jak pomóc rodzinie Mikołaja przeczytasz tutaj http://www.skpb.waw.pl/o-nas/wiadomosci/2853-pomoz-rodzinie-mikolaja.html

O tym, jak podarować 1,5% podatku na rzecz SKPB w kolejnych latach, przeczytacie na stronie: http://www.skpb.waw.pl/o-nas/1-dla-skpb.html

Dziękujemy raz jeszcze i liczymy na Wasze wsparcie w kolejnych latach!

1% za 2020 rok - krótki raport

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Drogie Przewodniczki i Przewodnicy oraz wszyscy, którym bliskie jest SKPB! Przekazujemy informację z wydatkowania środków pozyskanych w ramach zbiórki 1% podatku na rzecz działalności SKPB Warszawa.

Z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego w roku 2020 na konto SKPB wpłynęło 24 270,60 zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni za hojność i zaufanie jakim obdarzyli nas darczyńcy 1%!

To dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy prowadzić działania nawet w niesprzyjającym czasie pandemii.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z 2019 roku przeznaczyliśmy na:

 1. wsparcie utrzymania naszej chaty w Teodorowce – 6230,00 zł
 2. wsparcie i utrzymanie bazy namiotowej w Regietowie - 697 zł
 3.  pokrycie kosztów egzaminów państwowych oraz dofinansowanie szkoleń w Parkach Narodowych - 1720 zł
 4.  szkolenia przewodników - 1706,05 zł
 5.   Pozostałe cele statutowe - 6615,75 zł

W roku 2020, z powodu panującej pandemii Covid-19 nie odbyła się większość stałych imprez organizowanych przez koło.

Kolejny raz jednym z celów szczegółowych do przekazania 1% w była pomoc rodzinie tragicznie zmarłego Mikołaja Łaniewskiego - Wołłka.

W tym roku zebraliśmy na ten cel 12 301,80 zł. Ta kwota zasiliła fundusz pomocowy na dedykowanym subkoncie SKPB 32 2130 0004 2001 0380 3475 0007, będący do dyspozycji Hani Łaniewskiej - Wołłk. Więcej o tym, jak pomóc rodzinie Mikołaja przeczytasz tutaj http://www.skpb.waw.pl/o-nas/wiadomosci/2853-pomoz-rodzinie-mikolaja.html

O tym, jak podarować 1% podatku na rzecz SKPB w kolejnych latach, przeczytacie na stronie: http://www.skpb.waw.pl/o-nas/1-dla-skpb.html

Zachęcamy także do wsparcia remontu Teodorówki - naszego domu w górach:

https://zrzutka.pl/g2srgw

Dziękujemy raz jeszcze i liczymy na Wasze wsparcie w kolejnych latach!

1% za 2021 rok - krótki raport

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Drogie Przewodniczki i Przewodnicy oraz wszyscy, którym bliskie jest SKPB! Przekazujemy informację z wydatkowania środków pozyskanych w ramach zbiórki 1% podatku na rzecz działalności SKPB Warszawa.

Z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego za rok 2021 na konto SKPB wpłynęło 21 150,80 zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni za hojność i zaufanie jakim obdarzyli nas darczyńcy 1%!

To dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy prowadzić działania nawet w niesprzyjającym czasie pandemii.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z 2020 roku przeznaczyliśmy na:

 1. wsparcie utrzymania i rozwoju bazy turystycznej (wybudowanie drewutni i zakup nowego pieca na bazie w Regietowie oraz wymiana instalacji elektrycznej i wymiana okien w chacie w Teodorówce) – 6776,00 zł
 2. organizacja ogólnokołowych imprez i wyjazdów (Rajd Połoniny) – 484,74 zł
 3. pokrycie kosztów egzaminów państwowych oraz dofinansowanie szkoleń w Parkach Narodowych – 1060,00 zł
 4. Szkolenia z pierwszej pomocy dla przewodników SKPB – 720 zł
 5. Wydanie kalendarza SKPB na rok 2022 - 800 zł

W roku 2021, z powodu panującej pandemii Covid-19 nie odbyła się część stałych imprez organizowanych przez koło. Zainwestowaliśmy za to w profesjonalne szkolenia dla naszych przewodników i instruktorów oraz wykorzystaliśmy ten czas na niezbędne prace remontowe na bazie w Regietowie oraz w chacie w Teodorówce.

Kolejny raz jednym z celów szczegółowych do przekazania 1% w była pomoc rodzinie tragicznie zmarłego Mikołaja Łaniewskiego - Wołłka.

W tym roku zebraliśmy na ten cel 10 080,60 zł. Ta kwota zasiliła fundusz pomocowy na dedykowanym subkoncie SKPB 32 2130 0004 2001 0380 3475 0007, będący do dyspozycji Hani Łaniewskiej - Wołłk. Więcej o tym, jak pomóc rodzinie Mikołaja przeczytasz tutaj http://www.skpb.waw.pl/o-nas/wiadomosci/2853-pomoz-rodzinie-mikolaja.html

O tym, jak podarować 1% podatku na rzecz SKPB w kolejnych latach, przeczytacie na stronie: http://www.skpb.waw.pl/o-nas/1-dla-skpb.html

Zachęcamy także do wsparcia remontu Teodorówki - naszego domu w górach:

https://zrzutka.pl/g2srgw

Dziękujemy raz jeszcze i liczymy na Wasze wsparcie w kolejnych latach!

1 % za 2018 rok - krótki raport

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna


Drodzy Przewodnicy i Sympatycy SKPB! Przekazujemy informację z wydatkowania środków pozyskanych w ramach zbiórki 1% podatku na rzecz działalności SKPB Warszawa.

W 2018 roku z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego na konto SKPB wpłynęło 23552,3 zł Serdecznie dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam swojego 1%!

To dzięki Waszej pomocy mogliśmy działać.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku zostały przeznaczone na:


1. wsparcie utrzymania i rozwoju bazy turystycznej (remont wiaty w Regetowie oraz wybudowanie prycz turystycznych w chacie w Teodorówce) – 5 000,00 zł
2. organizacja ogólnokołowych imprez i wyjazdów  (Rajd Beskid Niski, Złaz Harskiego, Rajd Połoniny) – 6 654,31zł
3. produkcja odznak sympatyka SKPB – 817,4 zł
4. pokrycie kosztów egzaminów państwowych – 660,00 zł
5. Specjalistyczne szkolenia medyczne dla przewodników SKPB – 3 713,2 zł


W 2018 roku z uwagi na duże inwestycje związane z rozwojem bazy turystycznej wykorzystaliśmy częściowo nadwyżkę środków z 1% pochodzących z poprzednich lat.
Jak w minionych latach, jednym z celów szczegółowych do przekazania 1% w była pomoc rodzinie tragicznie zmarłego Mikołaja Łaniewskiego-Wołłka.

Zebrana kwota wyniosła 10256,3 zł . Zasiliła ona fundusz pomocowy na dedykowanym subkoncie SKPB 32 2130 0004 2001 0380 3475 0007, będący do dyspozycji Hani Łaniewskiej-Wołłk. Więcej o tym, jak pomóc rodzinie Mikołaja przeczytasz tutaj http://www.skpb.waw.pl/o-nas/wiadomosci/2853-pomoz-rodzinie-mikolaja.html

O tym, jak podarować 1% podatku na rzecz SKPB w kolejnych latach, przeczytacie na stronie: http://www.skpb.waw.pl/o-nas/1-dla-skpb.html

Dziękujemy raz jeszcze i liczymy na Wasze wsparcie w kolejnych latach!

 

Kalendarz imprez na rok 2020

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Przedstawiamy Wam kalendarz imprez na rok 2020. Kalendarz będzie aktualizowany na bieżąco, więc jeśli termin nie jest podany dokładnie, sprawdźcie informacje w terminie bliższym planowanej imprezy turystycznej. 

 Stałe imprezy (terminy ogłaszane na stronie):
 kwiecień/maj 56. Rajd Beskid Niski - ześrodkowanie 2 maja
 kwiecień/maj Weekend majowy w Teodorówce
 czerwiec - wrzesień  Akcja Lato
 lipiec - sierpień  Wakacje w chacie w Teodorówce
 lipiec - sierpień  Wakacje na bazie w Regetowie
 20 wrzesnia  EskapebolInO (edycja VI)
 koniec września  61. Rajd Połoniny - ześrodkowanie 26 września
 październik/listopad  Złaz Kampinoski im. Andrzeja Harskiego
 październik  rozpoczęcie 57. Kursu Przewodnickiego
 listopad X. Nocne Manewry SKPB 2020
 15 grudnia  Wigilia SKPB
 koniec grudnia-początek stycznia  Sylwester SKPB w Teodorówce
 W każdy trzeci czwartek miesiąca:
 od października do czerwca   Śpiewanki SKPB
 Spontanicznie przez cały rok (informacje zamieszczane na stronie):
 od stycznia do grudnia  Wycieczki weekendowe

Kalendarz imprez na rok 2018

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przedstawiamy Wam kalendarz imprez na rok 2018. Kalendarz będzie aktualizowany na bieżąco, więc jeśli termin nie jest podany dokładnie, sprawdźcie informacje w terminie bliższym planowanej imprezy turystycznej. 

kwiecień/maj  54. Rajd Beskid Niski - ześrodkowanie 5 maja
kwiecień/maj  Weekend majowy w Teodorówce
10 czerwca  EskapebolInO (edycja VI)
 czerwiec - wrzesień  Akcja Lato
 lipiec - sierpień  Wakacje w chacie w Teodorówce
 lipiec - sierpień  Wakacje na bazie w Regetowie
koniec września  59. Rajd Połoniny - ześrodkowanie 29 września
październik/listopad  Złaz Kampinoski im. Andrzeja Harskiego
około 10 października  rozpoczęcie 55. Kursu Przewodnickiego
24-25 listopada  Nocne Manewry SKPB 2018
grudzień  Wigilia SKPB
 koniec grudnia-początek stycznia  Sylwester SKPB w Teodorówce
 Stałe imprezy (terminy ogłaszane na stronie):
W każdy trzeci czwartek miesiąca:
 od października do czerwca   Śpiewanki SKPB
 Spontanicznie przez cały rok (informacje zamieszczane na stronie):
 od stycznia do grudnia  Wycieczki weekendowe

1% za 2016 rok - krótki raport

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

logo 1procentDrodzy Przewodnicy i  Sympatycy SKPB! W 2016 roku z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego na konto SKPB wpłynęło 41 034,30 zł. Dzięki Waszej pomocy mogliśmy działać w minionym roku. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam swojego 1%!  

Czytaj więcej...

Kalendarz imprez na rok 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przedstawiamy Wam kalendarz imprez na rok 2017. Kalendarz będzie aktualizowany na bieżąco, więc jeśli termin nie jest podany dokładnie, sprawdźcie informacje w terminie bliższym planowanej imprezy turystycznej. 

kwiecień/maj  53. Rajd Beskid Niski - ześrodkowanie 2 maja w Izbach
kwiecień/maj  Weekend majowy w Teodorówce
3-4 czerwca Obchody 60-lecia SKPB Warszawa
10-11 czerwca  EskapebolInO (edycja V)
 czerwiec - wrzesień  Akcja Lato - Sztafeta Łukiem Karpat
 lipiec - sierpień  Wakacje w chacie w Teodorówce
 lipiec - sierpień  Wakacje na bazie w Regetowie
koniec września  58. Rajd Połoniny - ześrodkowanie 30 września
październik/listopad  Złaz Kampinoski im. Andrzeja Harskiego
11 października  rozpoczęcie 54. Kursu Przewodnickiego
25-26 listopada  Nocne Manewry SKPB 2017
grudzień  Wigilia SKPB
 koniec grudnia-początek stycznia  Sylwester SKPB w Teodorówce
 Stałe imprezy (terminy ogłaszane na stronie):
W każdy trzeci czwartek miesiąca:
 od października do czerwca   Śpiewanki SKPB
 Spontanicznie przez cały rok (informacje zamieszczane na stronie):
 od stycznia do grudnia  Wycieczki weekendowe

Zarząd SKPB kadencji 2016/2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

walne201513 kwietnia 2016 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze. Tu możecie poznać nowy Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

 

 

Czytaj więcej...

Skład Komisji Szkoleniowej 2014/2015

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kontakt: ksskpb (małpa) skpb.waw.pl

 

Skład Komisji Szkoleniowej kadencji 2014/2015:

Michał Skrzyniarz

Arkadiusz Majewski

Agata Stefanek

Marcin Błażejczyk

Kalendarz imprez na rok 2016

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przedstawiamy Wam kalendarz imprez na rok 2016. Kalendarz będzie aktualizowany na bieżąco, więc jeśli termin nie jest podany dokładnie, sprawdźcie informacje w terminie bliższym planowanej imprezy turystycznej. 

 23 kwietnia - 8 maja  52. Rajd Beskid Niski
 30 kwietnia - 3 maja  weekend majowy w Teodorówce
 5 czerwca  EskapebolInO (edycja IV)
 czerwiec - wrzesień  Akcja Lato
 lipiec - sierpień  wakacje w chacie w Teodorówce
 lipiec - sierpień  wakacje na bazie w Regetowie
 koniec wakacji / jesień  10-lecie chatki w Teodorówce
 24 września - 2 października  57. Rajd Połoniny
 9 października  Złaz Kampinoski im. Andrzeja Harskiego
 11 października  rozpoczęcie 53. Kursu Przewodnickiego
 19/20 listopada  Nocne Manewry SKPB 2016
 13 lub 20 grudnia  Wigilia SKPB
 koniec grudnia-początek stycznia  Sylwester SKPB w Teodorówce
 Stałe imprezy (terminy ogłaszane na stronie):
W każdy trzeci czwartek miesiąca:
 od października do czerwca   Śpiewanki SKPB
 Spontanicznie przez cały rok (informacje zamieszczane na stronie):
 od stycznia do grudnia  Wycieczki weekendowe

1% za 2015 rok - krótki raport

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

logo 1procentDrodzy Sympatycy SKPB! W 2015 roku z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego na konto SKPB wpłynęło 10.646,20 zł. Dzięki Waszej pomocy mogliśmy działać w minionym roku. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam swojego 1%!

Czytaj więcej...

Kalendarz imprez na rok 2015

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przedstawiamy Wam kalendarz imprez na rok 2015. Kalendarz będzie aktualizowany na bieżąco, więc jeśli termin nie jest podany dokładnie, sprawdźcie informacje w terminie bliższym planowanej imprezy turystycznej. 

 18-19 kwietnia  Powitanie Wiosny
 25 kwietnia - 3 maja  51. Rajd Beskid Niski
 25 kwietnia - 3 maja  weekend majowy w Teodorówce
 31 maja  Eskapebolino (edycja III)
 czerwiec - wrzesień  Akcja Lato
 lipiec - sierpień  wakacje w chacie w Teodorówce
 lipiec - sierpień  wakacje na bazie w Regetowie
 13 września przeniesione na wiosnę 2016  Eskapebolino (edycja IV)
 19-27 września  56. Rajd Połoniny
 4 października  Złaz Kampinoski im. Andrzeja Harskiego
 13 października  rozpoczęcie 52. Kursu Przewodnickiego
 21/22 listopada  Nocne Manewry SKPB 2015
 5-6 grudnia  Mikołajki Beskidzkie w Teodorówce
 15 grudnia  Wigilia SKPB
 koniec grudnia-początek stycznia  Sylwester SKPB w Teodorówce
 Stałe imprezy (terminy ogłaszane na stronie)
 od października do maja  Śpiewanki SKPB
 spontanicznie przez cały rok - informacje znajdziesz na stronie  Wycieczki weekendowe

1% za 2014 rok - krótki raport

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

logo 1procentDrodzy Przyjaciele! W 2014 roku z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego na konto SKPB wpłynęło 14 591,72 zł. Dzięki Waszej pomocy mogliśmy działać i zrealizować kilka ważnych inwestycji. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam swojego 1%!

Czytaj więcej...

Skład Komisji Szkoleniowej 2013/2014

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kontakt: ksskpb (małpa) skpb.waw.pl

 

Skład Komisji Szkoleniowej kadencji 2013/2014:

Agnieszka Czarnecka

Michał Skrzyniarz

Jan St. Baran

1% za 2013 rok - krótki raport

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

logo 1procentDrodzy Przyjaciele! W 2013 roku z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego na konto SKPB wpłynęło ponad 13 334, 53zł. Nasze Koło działało i mogło się rozwijać także dzięki Waszemu wsparciu! Serdecznie dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam swojego 1%!

Czytaj więcej...

1% na remont dzwonnicy w Polanach Surowicznych z SKPB

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Fot. Marek Kornicki SKPB Warszawa stało się partnerem odbudowy dzwonnicy w Polanach Surowicznych! Jeśli jeszcze nie rozliczyłeś się z Urzędem Skarbowym, a zadajesz sobie pytanie, komu oddać 1% podatku, pomyśl o stojącej samotnie od 65 lat dzwonnicy, której deszcz kapie na pozbawioną dachu głowę. Aby wypełnić PIT, możesz skorzystać np. z tego formularza - a przy okazji wesprzeć naszą działalność.

Czytaj więcej...

Przekaż 1% podatku na SKPB!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1procentNowe rakiety śnieżne ruszyły na podbój kosmosu, a w bazie namiotowej deszcz nie kapie na głowę. Chcemy, aby nasze wyjazdy i imprezy były bezpieczne, niezapomniane, dlatego jak co roku prosimy o wsparcie. Do końca kwietnia możesz przekazać 1% podatku dochodowego. Przykładowy link do rozliczeń znajdziesz tutaj, a dane SKPB – na www.1procent.skpb.waw.pl.

Czytaj więcej...

1% w 2012 roku - krótki raport

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W 2012 roku z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na konto SKPB wpłynęło 11 531,20 zł. Gdyby nie Wasze wsparcie, Koło nie byłoby w stanie realizować potrzebnych działań w zakresie działalności statutowej.

 

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 roku zostały spożytkowane w następujący sposób:

 1. Zakup namiotu na bazę - 1799.99 zł
 2. Dofinansowanie działalności bazy w kwocie 200.01 zł
 3. Dofinansowanie Rajdu Połoniny w kwocie 2 000 zł
 4. Zakup 8 par rakiet śnieżnych w kwocie 3 360 zł
 5. Pozostała kwota (4171,2 zł) zostanie dołożona do 2 części remontu chaty w Teodorówce (remontu dachu).
O tym, jak podarować nam 1% podatku w kolejnych latach, czytaj na stronie www.1procent.skpb.waw.pl

 

Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na Was w następnych latach!

Czytaj więcej...

Kalendarz imprez na rok 2014

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

kalendarz_SKPB_2013Przedstawiamy Wam kalendarz imprez na rok 2014. Kalendarz będzie aktualizowany na bieżąco, więc jeśli termin nie jest podany dokładnie, sprawdźcie informacje w terminie bliższym planowanej imprezy turystycznej. 

5-6 kwietnia Powitanie Wiosny
 przełom kwietnia i maja  50. Rajd Beskid Niski
 przełom kwietnia i maja  Weekend majowy w Teodorówce
 czerwiec - wrzesień  Akcja Lato
 lipiec - sierpień  Wakacje w Teodorówce
 lipiec - sierpień  Wakacje na bazie w Regetowie
koniec września 55. Rajd Połoniny
 październik Rozpoczęcie 51. Kursu Przewodnickiego
 22/23 listopada Manewry SKPB 2014
listopad  Kampinoski Złaz im. Andrzeja Harskiego
6-7 grudnia Mikołajki Beskidzkie w Teodorówce
grudzień Wigilia SKPB
koniec grudnia-początek stycznia  Sylwester SKPB w Teodorówce
Stałe imprezy (terminy ogłaszane na stronie)
 od października do maja Śpiewanki SKPB
 spontanicznie przez cały rok - informacje znajdziesz na stronie Wycieczki weekendowe

1% w 2011 roku - krótki raport

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

W 2011 roku z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na konto SKPB wpłynęło 12 526,87 zł. Gdyby nie Wasze wsparcie, Koło nie byłoby w stanie realizować potrzebnych działań w zakresie działalności statutowej.

Czytaj więcej...

Skład Komisji Szkoleniowej 2012/2013

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kontakt: ksskpb (małpa) skpb.waw.pl

 

Skład Komisji Szkoleniowej kadencji 2012/2013:

 

ANDRZEJ AFFEK

MAGDA BADOWSKA

janeq1 JAN ST. BARAN

MARCIN DRZYMAŁA

PAWEŁ ŁODZIŃSKI 

ZBIGNIEW MALINOWSKI

MICHAŁ SKRZYNIARZ

JOANNA STACHOWIAK

BOGUSŁAW WAJLAND

WOJCIECH WŁOSKOWICZ - przewodniczący KS


Czytaj więcej...

Wesprzyj naszą działalność!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
program do pit - darmowy

Stowarzyszenie SKPB Warszawa jest organizacją pożytku publicznego. Swoją pasję i zamiłowanie do gór przekazujemy kolejnym pokoleniom miłośników turystyki kwalifikowanej. Dzięki Waszym wpłatom 1% podatku możemy dofinansowywać nasze rajdy, szkolić kadry, a także remontować bazę turystyczną - już na wiosnę będzie czekać na Was w Teodorówce chata po generalnym remoncie! Nie zapomnij o nas podczas wypełniania PIT-u. Więcej info: http://www.1procent.skpb.waw.pl/

Czytaj więcej...

Skład Komisji Szkoleniowej 2011/2012

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kontakt: ksskpb (małpa) skpb.waw.pl

 

Skład Komisji Szkoleniowej kadencji 2011/2012:WOJCIECH WŁOSKOWICZ - Przewodniczący

MARCIN DRZYMAŁA - Wiceprzewodniczący

ADAM PANASIK


ANDRZEJ AFFEK

MAGDA BADOWSKA

  
janeq1 JAN ST. BARAN

KRZYŚ LISAK


ADAŚ LESZCZYŃSKI

BOGUSŁAW WAJLAND

Czytaj więcej...

Regulamin Komisji Szkoleniowej SKPB

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Regulamin Komisji Szkolenia (ze zmianami z dn. 17 września 2013)

§1

1. W skład Komisji Szkolenia (KS) wchodzi min. 3 członków Stowarzyszenia. Do uczestnictwa w obradach komisji zaproszeni są członkowie kierownictwa odbywających się w danej chwili kursów przewodnickich.

2. Członków Komisji Szkolenia powołuje na roczną kadencję Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały może odwołać Członka Komisji Szkolenia przed upływem kadencji.

§2

1. Do zakresu działania KS należy w szczególności:

· Opracowanie i uaktualnianie ramowego programu szkolenia kursu przewodnickiego.
· Prowadzenie ewidencji instruktorów (członków Stowarzyszenia uprawnionych do samodzielnego prowadzenia praktycznego szkolenia przewodnickiego) oraz instruktorów kandydatów (członków Stowarzyszenia aspirujących do pełnienia funkcji instruktora), łącznie z ewidencją stażu instruktorskiego i kandydackiego.
· Podejmowanie decyzji o umieszczeniu/usunięciu członka Stowarzyszenia w/z ewidencji instruktorów, na podstawie stażu w charakterze instruktora, stażu w charakterze instruktora kandydata oraz opinii instruktorów prowadzących wspólnie z nim szkolenie.
· Wspieranie inicjatyw samodoskonalenia przewodnickiego.
· Organizacja szkoleń instruktorskich dla instruktorów i instruktorów-kandydatów.
· Powoływanie komisji egzaminacyjnych i organizacja egzaminów wewnętrznych przewodnickich Stowarzyszenia.
· Organizacja i wspieranie działalności związanej z przygotowaniem wewnętrznych wydawnictw szkoleniowych.

§3

KS ma prawo do wnioskowania do Zarządu Stowarzyszenia o przyznanie środków finansowych na potrzeby szkoleniowe. KS ma prawo opiniowania propozycji Zarządu odnośnie przeznaczania przez Stowarzyszenie środków na działalność szkoleniową.

§4

1. Zebrania KS odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Uchwały Komisji Szkolenia podejmowane są na posiedzeniach w drodze osobistego głosowania każdego z członków lub w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3. Uchwały Komisji Szkolenia w drodze osobistego głosowania każdego z członków podejmowane są na posiedzeniach zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy członków Komisji.

4. Uchwały Komisji Szkolenia podejmowane są w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zwykłą większością głosów oddanych w czasie trwania głosowania podanym przez Przewodniczącego Komisji, nie krótszym jednak niż 72 godziny od chwili poddania uchwały pod głosowanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym do ważności głosowania wymagane jest oddanie głosów w czasie trwania głosowania przez co najmniej połowę członków Komisji.

5. Podjęte uchwały są protokołowane i przedstawiane do wiadomości Zarządowi Stowarzyszenia.

1% za 2010 rok - dziękujemy!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Drodzy Przyjaciele! W 2010 roku z tytułu akcji 1% na konto SKPB wpłynęło ponad 11 000 zł. Nasze Koło działało i mogło się rozwijać także dzięki Waszemu wsparciu! Serdecznie dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam swojego 1%! 

Czytaj więcej...

WIGILIA 2010

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czternastego grudnia kursanci, przewodnicy oraz sympatycy SKPB zebrali się, aby świętować razem wigilię kołową. Tegoroczną nowością było wręcznie odznak "Sympatyk SKPB Warszawa", które otrzymały osoby wspierające nasze Koło od wielu lat.

Spotkanie zorganizowali Ewa Perlińska i Bartek Kobierzyński ze wsparciem licznego grona kursantów 2010/2012.

 

Czytaj więcej...

1% - plan wydatków na 2010 rok

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stowarzyszenie w ciągu ostatnich lat z 1% uzyskuje rocznie wsparcie rzędu 12 ? 10 tys. zł. Mamy nadzieję, że stan taki zostanie zachowany w najbliższych latach, co pozwoli nam dobrze i skutecznie planować wydatki.

 

Na co przeznaczamy środki z 1%?

 

Przede wszystkim uzyskiwane wpłaty pozwalają nam zachować stabilność finansową. Jest to sytuacja w jakiej Koło nie było od wielu lat. Mamy pewność, że wszystkie zaplanowane imprezy odbędą się tak jak dotychczas, a nawet istnieje możliwość rozwoju naszej działalności. Daje to z jednej strony pewien komfort, ale z drugiej mobilizuje nas do właściwego wykorzystania powierzonych nam środków, aby ?nie rozeszły? się one na bezproduktywne cele.

 

Zobligowani do zaplanowania wydatków i stworzenia planu zagospodarowania uzyskanych funduszy uznaliśmy, że należy je przede wszystkim spożytkować na rozwijanie nowych imprez oraz udoskonalanie naszych umiejętności przewodnickich.

 

Dzięki środkom z 1%, zamierzamy aktywnie inwestować w umiejętności przewodnickie i podniesienie kwalifikacji członków naszego Koła. Planowane jest dofinansowanie szkoleń oraz egzaminów na przewodnika państwowego. Częściowo jest to związane z decyzją poprzedniego zarządu, którą chcemy promować wśród członków Koła. Poprzez dofinansowywanie i organizowanie szkoleń chcemy także mobilizować członków Koła do działania i prowadzenia grup podczas imprez organizowanych przez SKPB. Przyznanie dofinansowania uzależnione jest bowiem od odpowiedniej aktywności w działalności Koła.

 

Imprezą, którą uważamy za bardzo ważną dla Koła jest cykl wyjazdów dla licealistów pod nazwą  Beskidzki Trakt. Jego celem jest zachęcenie uczniów liceów, czy nawet gimnazjów do aktywności, chodzenia po górach, poznawania formy turystyki, jaką uprawiamy i  jednocześnie poznawania historii i specyfiki Beskidu Niskiego, Bieszczadów oraz innych gór Polski. Sposób spędzania czasu jaki proponujemy jest dla nich często zupełną nowością, a dla osób, które jeździły już w góry, jest sposobem na rozwinięcie zainteresowań.

 

Naszym celem jest także popularyzacja Koła i zachęcenie coraz młodszych osób do naszych wyjazdów oraz do uczestnictwa w kursie przewodnickim. Przy organizowaniu Beskidzkiego Traktu staramy się utrzymywać wysokie standardy, między innymi poprzez obowiązek posiadania uprawnień przewodnika państwowego przez prowadzących. Rajd uzyskał także patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pana Karola Semika oraz Dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy Pani Jolanta Lipszyc. Beskidzki Trakt promujemy głównie poprzez promocję dofinansowując plakaty i ulotki oraz obniżając koszty ponoszone przez uczestników. Warto dodać, iż część wspomnianych materiałów będzie wykorzystywana nie tylko w tym roku, ale również w kolejnych edycjach imprezy.

 

Ponadto w ramach innych przedsięwzięć promocyjnych dofinansowywane będą inne działania promocyjne (zwiększające liczbę uczestników wyjazdów oraz Kursu Przewodnickiego, przyciągające sponsorów) jak organizacja wystaw zdjęć, przygotowanie oferty dla sponsorów, pokrywanie kosztów domen internetowych, a w razie konieczności także wsparcie promocji regularnych imprez organizowanych przez Koło, jeżeli mogłoby to zwiększyć ilość uczestników.

 

Biorąc pod uwagę postulaty przedstawione podczas Walnego Zgromadzenia członków stworzony zostanie także fundusz rzeczowy. Środki na nim zgromadzone zostaną wykorzystane na zakup sprzętu, który wykorzystywany będzie na potrzeby członków Koła oraz uczestników kursu przewodnickiego. Właściwe wykorzystanie tych środków wymaga podjęcia poważnych decyzji, dlatego zarząd wdzięczny będzie za wszelkie uwagi i postulaty w tej materii.

 

Przy wykorzystaniu środków z funduszu rzeczowego trzeba wziąć pod uwagę potrzeby związane z prowadzeniem chatki Koła w Teodorówce i bazy w Regetowie Wyżnym. Cieszą się one coraz większą popularnością wśród członków oraz sympatyków Koła, ale ich utrzymanie wymaga również odpowiednich nakładów.

 

Część pieniędzy zostanie zachowana jako rezerwa na wypadek niespodziewanych wydatków lub sytuację, gdy w kolejnych latach wpływy Koła będą mniejsze. Chcemy jednocześnie zapewnić, że mimo posiadania tych stosunkowo sporych środków Koło nie przestanie poszukiwać innych źródeł finansowania, aby jeszcze bardziej rozszerzać działalność. Liczymy jednak, że wpływy z 1% staną się pewnym punktem naszego finansowania i przy planowaniu wydatków na kolejne lata będziemy mogli być pewni, że wpływy te się nie zmniejszą.

 

Nie wiemy dokładnie ile środków wpłynie na nasze konto w 2010 roku. Zakładając, że dysponujemy ok 10 tys PLN, ustaliliśmy, że środki powinny zostać podzielone w następujący sposób:

a) fundusz rzeczowy (ewentualne zakupy sprzętu) - 2 900 PLN

b) fundusz osobowy (w oparciu o uchwałę poprzedniego zarządu o dofinansowaniu szkoleń i egzaminów państwowych) - 3600 PLN

c) fundusz promocyjny (wydatki na: ulotki, plakaty, przygotowanie wystawy promującej slajdowiska, koszty obsługi domen internetowych, przygotowanie folderu dla sponsorów) - 2 000 PLN

d) rezerwę (nieprzewidziane wydatki i zachowanie płynności) - 1 500 PLN

Czytaj więcej...

Kalendarz imprez na rok 2012

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jakie imprezy planujemy w lato? Gdzie się odbędzie Beskid Niski 2012? Kiedy będzie Złaz Harskiego? Aby mieć pewność kiedy i gdzie odbędą się najbliższe imprezy organizowane przez SKPB przedstawiamy Wam kalendarz imprez na rok 2012. Kalendarz będzie aktualizowany na bieżąco, więc jeśli termin nie jest podany dokładnie, sprawdźcie informacje w terminie bliższym planowanej imprezie turystycznej.

Czytaj więcej...

Kolosy - wyróżnienie Piotrka Kłosowicza

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miło mi donieść, że nasz kolega Piotrek Kłosowicz otrzymał wyróżnienie w kategorii Wyczyn Roku w ramach XI Edycji Kolosów za "Odyseję andyjską" - samotną przeprawę przez Andy, w trakcie której przemierzył rowerem bezdroża Puna de Atacama oraz wspiął się na najwyższe wierzchołki Ameryki Południowej.

Czytaj więcej...

1% za 2009 rok - dziękujemy!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Drodzy Przyjaciele! W 2009 roku z tytułu akcji 1% na konto SKPB wpłynęło ponad 14 900 zł. Dzięki Waszej pomocy możemy się rozwijać. Dziękujemy i przedstawiamy plany dotyczące tych pieniędzy.

Czytaj więcej...

Odszedł przewodnik SKPB Janusz Wójcik "Żubr Pulpit"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W okresie Świąt Wielkanocnych w Wetlinie zmarł Janusz Wójcik "Żubr Pulpit", przewodnik SKPB (blacha 221), od 1978 roku ratownik Grupy Bieszczadzkiej GOPR, najbardziej zasłużony "bazowy". Janusz był jedną z legend naszego Koła.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę, 18 kwietnia o godz. 14:00 w kościele w Wetlinie. Janusz został pochowany na cmentarzu w Starym Siole.

Czytaj więcej...

Zrealizowane projekty SKPB

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wybrane projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie SKPB Warszawa w ostatnich latach:

RokNazwa projektuPartnerzyKwota dotacjiŹródło finansowania
2005
1. Młodzież górą (om) 3.200 Euro

unijny Program Młodzież (od 2006 roku Młodzież w Działaniu):
Sprawozdanie SKPB
Artykuł o projekcie w Rzeczpospolitej

2. Wydanie rocznika turystyczno-krajoznawczego Beskidowi Niskiemu i Pogórzom ?Magury 05? ISSN 1505-4993
  Przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu kultury mniejszości narodowych i etnicznych
3. Publikacja rocznika ?Połoniny 05? ISBN 83-85141-18-9
  Przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu kultury mniejszości narodowych i etnicznych
20064. Wydanie rocznika turystyczno-krajoznawczego Beskidowi Niskiemu i Pogórzom ?Magury 06?  Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu kultury mniejszości narodowych i etnicznych
2007
5. Koncert  "Pół wieku w górach" z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Przewodników BeskidzkichFundacja ?W górach jest wszystko co kocham?15.000 PLNOtwarty konkurs m.st. Warszawy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w II połowie roku 2007 (ogłoszenie wyników dn. 20.07.2007)
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji
Sprawozdanie SKPB
6. Wydanie rocznika turystyczno-krajoznawczego Beskidowi Niskiemu i Pogórzom ?Magury 07? ISSN 1505-4993
 3.000 PLN

Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu kultury mniejszości narodowych i etnicznych  

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

2008
7. ?Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w górach poprzez szkolenie liderów dla turystyki o charakterze niekomercyjnym? 9.900 PLN
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), edycja 2008
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji (poz. 152)
2009-20108. "Bezpieczne góry" - program dla gimanzjalistów i licealistów - współpartner
Polska Fundacja im. Roberta Schumana , GOPR, SKG172.000 PLN

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), edycja 2009
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji (poz. 67)

 

Czytaj więcej...

1% - pamiętaj o nas w 2009 roku!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Drodzy Przyjaciele! W 2008 roku z tytułu akcji 1% na konto SKPB wpłynęło ponad 16 tys. zł. Dzięki Waszej pomocy możemy się rozwijać. Dziękujemy i przedstawiamy plany dotyczące tych pieniędzy. 

Czytaj więcej...

Wszechlista Koła

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poniżej znajdziecie listę wszystkich członków Koła, zarówno tych, którzy ukończyli kurs w latach 1957-64, kiedy nie wydawano jeszcze blach, jak i blachowanych, od roku 1965 aż po ostatnie wydane blachy.

Symbolem dwóch "+" oznaczono tych, którzy wędrują już po niebieskich połoninach.

Czytaj więcej...

Listy mailingowe i forum

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1. zasady wysyłania listów na grupy dyskusyjne

Mając na względzie informacyjny charakter listy, jak również pragnąc zachować jej uniwersalność, grupa dopuszcza przesyłanie załączników do maili. Przez kilka lat działalności listy, panowała niepisana zasada, istniejąca w świadomości osób, które dawno temu skazane były na korzystanie z połączeń modemowych, niewysyłania dużych maili za pośrednictwem listy. Jednakże, jak się wydaje, takiej świadomości nie mają osoby, mające szczęście korzystania wyłącznie z łączy szerokopasmowych, czego dowodzą ostatnio przesyłane na listę wiadomości. Spośród ponad 350 subskrybentów listy są osoby, które nadal korzystają z modemów za pośrednictwem sieci stacjonarnych i komórkowych, mające ograniczoną szybkość transmisji danych i albo ponoszące opłaty za transfer, albo posiadające limity transferu. 
 
Dlatego zwracamy się z apelem, aby:
1. Nie wysyłać na listę maili "ważących" powyżej 300 kB.
2. Dbać o właściwe parametry ewentualnych załączników (do wyświetlenia na ekranie wystarczy, że rozdzielczość wyniesie 72 dpi).
3. W przypadku chęci wysłania większego załącznika, prosilibyśmy o umieszczenie go na innym serwerze, do zassania przez osoby zainteresowane, zaś w treści wiadomości, podanie adresu pod którym można znaleźć bardziej szczegółowe informacje. 
4. Proces dostarczenia wiadomości za pośrednictwem serwisu yahoo trwa czasami do kilku godzin. Przed powtórnym wysłaniem wiadomości warto się upenić, czy na pewno nie trafiła ona na listę.
 
Z góry dziękujemy za zrozumienie i życzymy owocnego korzystania z listy z szacunkiem dla wszystkich subskrybentów.
 

2. lista mailingowa sympatyków SKPB - lista publiczna

Na działającej od 2001 roku liście pojawiają się wszystkie informacje o imprezach: rajdach, wycieczkach weekendowych, obozach, śpiewankach, ciekawych wydarzeniach związanych z górami itp., oraz informacje o zmianach na naszej stronie www.

Aby zapisać się na listę należy wysłać maila na adres:
sympatycy_skpb-subscribe (at) yahoogroups.com

Potem wystarczy tylko "odpowiedzieć" na mail wysłany przez serwer (trzeba odesłać ten list na adres z którego przyszedł). To wystarczy, by zostać czlonkiem listy i otrzymywać wszystkie wiadomości dotyczące imprez organizowanych przez Koło.

Resztę informacji znajdziecie w powitaniu, które otrzymasz po zapisaniu się na listę.

Jeśli chcesz coś wysłać na naszą listę, oto jej adres:
sympatycy_skpb (at) yahoogroups.com

UWAGA! Jeśli wysyłasz na listę Sympatyków informację o wyjeździe w góry czy innej wycieczce, której organizatorem nie jest SKPB, w temacie maila musisz umieścić dopisek ?Impreza nie jest organizowana przez SKPB Warszawa?. Maile bez tej adnotacji będą kasowane.

 

3. lista mailingowa Nieformalnego Kołowego Klubu Kajakowego - lista publiczna

Lista zrzesza miłośników kajaków.

Aby zapisać się na listę należy wysłać maila na adres:
nkkk-subscribe (at) yahoogroups.com

Potem wystarczy tylko "odpowiedzieć" na mail wysłany przez serwer (trzeba odesłać ten list na adres z którego przyszedł). To wystarczy, by zostać czlonkiem listy i otrzymywać wszystkie wiadomości dotyczące imprez organizowanych przez Koło.

Resztę informacji znajdziecie w powitaniu, które otrzymasz po zapisaniu się na listę.

Jeśli chcesz coś wysłać na naszą listę, oto jej adres:
nkkk (at) yahoogroups.com

 

4. lista mailingowa Nieformalnego Kołowego Klubu Rowerowego - lista publiczna

Lista działa od niedawna i zrzesza miłośników rowerów, wycieczek i wyjazdów rowerowych.

Aby zapisać się na listę należy wysłać maila na adres:
rowerowy-subscribe (at) yahoogroups.com

Potem wystarczy tylko "odpowiedzieć" na mail wysłany przez serwer (trzeba odesłać ten list na adres z którego przyszedł). To wystarczy, by zostać czlonkiem listy i otrzymywać wszystkie wiadomości dotyczące imprez organizowanych przez Koło.

Resztę informacji znajdziecie w powitaniu, które otrzymacie po zapisaniu się na listę.

Jeśli chcesz coś wysłać na naszą listę, oto jej adres:
rowerowy (at) yahoogroups.com

5. Wewnętrzne listy mailingowe przewodników SKPB

Jeśli jesteś przewodnikiem SKPB Warszawa to możesz zapisać się na wewnętrzną listę mailingową. Skontaktuj się z Zarządem w celu zapisania na listę.

6. Forum dyskusyjne Koła

Utworzone w 2014 roku forum przeznaczone jest dla przewodników, kursantów i wszystkich osób zainteresowanych działalnością SKPB Warszawa (sympatyków). Zapraszamy do rejestracji pod adresem http://forum.skpb.waw.pl

 

Czytaj więcej...

Wspierają nas...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie współpracuje z wieloma organizacjami i firmami z kręgu turystycznego. W szczególności, organizacja imprez jest łatwiejsza dzięki wsparciu finansowemu i materialnemu producentów sprzętu turystycznego i wydawcom przewodników.

Czytaj więcej...

Osiągnięcia i wyprawy dalekie przewodników SKPB 1997-2016

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Co roku nasze wyprawy wyruszają także w góry wysokie niemal na całym świecie, bo przecież nie samymi Beskidami człowiek żyje. Gdzie byliśmy w ostatnich latach, możesz zobaczyć poniżej.

Przy opisie każdego wyjazdu podajemy też imiona i nazwiska przewodników SKPB Warszawa, którzy w nim uczestniczyli. Kontakty do większości z nich można znaleźć na stronie www Koła w dziale "Nasi przewodnicy".

Kamczatka, wulkan Awaczyński, fot. A.Skieterska

2019

 • Szwecja - Szlak Królewski: Kungsleden (wyjazd narciarski) - Darek Gatkowski, Ania Romaniuk, Magdalena Russyan, Ala Rachubińska, Hubert Rachubiński
 • Kirgizja - Ala-Archa - Darek Gatkowski, Dorota Lutyk, Justyna Leszczuk, Klara Kamińska, Zuzia Smoczyńska, Maciek Ratajewicz, Kuba Organ, Paweł Lustig

2018

 • Norwegia - góry Jotunheimen (wyjazd narciarski) - Darek Gatkowski, Kasia Janiak, Dorota Lutyk

2017

 • Finlandia - Laponia, Region Halti (wyjazd narciarski) - Darek Gatkowski, Ania Romaniuk, Ala Rachubińska, Dorota Lutyk, Ania Zając, Renata Wrocławska, Grzesiek Zając, Paweł Gilewski, Paweł Lustig

2016

 • Rosja - Jakucja, Góry Czerskiego: Pasmo Erekickie - Stasiek Sobociński, Zosia Jabs, Daniel Potkański, Kama Wachnicka

2015

 • Kirgizja, Tadżykistan (rowerowo) - Pamir Highway i Korytarz Wachański - Stasiek Sobociński, Ola Nikiel
 • Kazachstan - Tien Szan: Zailijski Ałatau, Kanion Szaryński, Jezioro Issyk - Stasiek Sobociński, Ula Makarewicz, Wojtek Makarewicz, Tadek Wojciechowski, Szymon Kaczmarczyk

2014

 • Gruzja - Kazbek - Hubert Rachubiński, Ala Rachubińska, Ola Zawadzka, Ania Romaniuk, Michał Tracz
 • Kirgizja - Tien Szan, Terskej Ałatoo - Stasiek Sobociński, Darek Gatkowski, Asia Borkowska, Misia Łukasiewicz, Jacek Czaplicki, Wojtek Szczołek, Ania Urbańska
 • Norwegia (narciarska) - Góry Skandynawskie, Park Narodowy Jutenheim - Stasiek Sobociński, Darek Gatkowski

2013

 • Rosja - Kamczatka, Park Narodowy "Nałyczewo" - Mikołaj Łaniewski-Wołłk, Stasiek Sobociński
 • Rosja - Sajany Wschodnie: Tunkińskie Golce - Stasiek Szloser, Marcin Błażejczyk
 • Indie - Himalaje Ladakhu: Kang Yatse II, Stok Kangri - Hanna Nowicka, Paweł Gilewski, Marek Białowąs
 • Finlandia - Laponia zimą - Paweł Gilewski, Marek Białowąs

2012

 • Kirgistan - Pamir: Grzbiet Turkiestański - Stasiek Szloser, Adam Leszczyński, Marcin Błażejczyk, Jan Dobrzański
 • Japonia - Alpy Japońskie - Aga Żurawska, Maciej Siarkiewicz

2011  

 • Iran - Demawend - Marek Białowąs, Paweł Gilewski
 • Islandia - Agnieszka Skieterska, Anna Jawor-Joniewicz, Tadek Joniewicz
 • Rosja - Pasmo Stanowe: Góry Kodar, Łukasz Błaszczyk, Stasiek Sobociński
 • Rosja - Ural Polarny: wycieczka narciarska, Masyw Sobski i Rajiz - Jędrek Gąsiorowski

2010

 • Afganistan - Korytarz Wachański, góry Aksu: Justyna Leszczuk
 • Rosja - Ałtaj: Pasmo Siewieroczujskie - Łukasz Błaszczyk, Stasiek Sobociński
 • Tadżykistan - Pamir Zachodni - Agata Walczak, Ola Zawadzka, Marek Białowąs, Paweł Gilewski, Michał Janik, Darek Ekonomiuk
 • Rosja - Karelia, Zaoneże zimą  - Jędrek Gąsiorowski, Dorota i Łukasz Węcławscy, Darek Gatkowski, Mikołaj Łaniewski-Wołłk, Stasiek Sobociński
 • Laos i Kambodża - Agnieszka Skieterska, Anna Jawor-Joniewicz, Tadek Joniewicz

2009

 • Rosja - Przybajkale, Góry Barguzińskie zimą - Jędrek Gąsiorowski, Darek Gatkowski, Łukasz Węcławski
 • Azerbejdżan - Wielki i Mały Kaukaz - Agnieszka Skieterska, Michał Grycz, Magda Russyan
 • Tadżykistan - Góry Fańskie i Pamir Wschodni - Adam Panasik, Marta Panasik, Marek Białowąs, Agata Walczak, Ola Zawadzka, Paweł Gilewski, Zbyszek Malinowski

2008

 • Pakistan - Anna Romaniuk, Mikołaj Łaniewski-Wołłk, Darek Gatkowski
 • Nepal, rejon Annapurny - Anna Jawor-Joniewicz, Agnieszka Skieterska, Michał Grycz, Tadek Joniewicz, Adam Leszczyński
 • Ałtaj, Pasmo Katuńskie (Biełucha) - Marta i Adam Panasikowie
 • Rosja - Bajkał - Asia i Radek Baranowscy, Janek Dobrzański, Zosia i Piotr Malec
 • Rosja - Bajkał, Sajany Wschodnie - Ola Zawadzka, Paweł Gilewski
 • Rosja - Zabajkale, Góry Kodar - Marysia i Jędrek Gąsiorowscy

2007

 • Chiny (Pamir - Mustagh Ata) - Andrzej Huczko, Sławek Łobodziński, Zdzisiek Nerwiński
 • Kirgizja (Hissaro-Ałaj) ? Mikołaj Łaniewski-Wołłk, Anna Romaniuk, Darek Gatkowski, Michał Skrzyniarz, Kuba Organ, Dorota Węcławska, Łukasz Węcławski, Anna Jawor-Joniewicz, Tadek Joniewicz, Michał Janik
 • Uzbekistan (Zachodni Tien-Szan) ? Agnieszka Skieterska, Krystyna Kowalska 
 • Rosja, Ałtaj (Grzbiet Siewiero- i Jużnoczujski) ? Marysia i Jędrek Gąsiorowscy
 • Iran (Góry Elbrus, Damavand) - Szymon Chojnacki
 • Pakistan (Karakorum - trekking pod K-2) ? Andrzej Huczko, Zdzisiek Pietruszka

2006

 • Rosja - płw. Kolski zimą (Łowozierskie Tundry i Chibiny) - Jędrek Gąsiorowski, Monika Przemyska, Agnieszka Tokarska, Łukasz Węcławski
 • Boliwia (góry Apolobamba i Góry Królewskie) - Katarzyna Kowalska, Michał Skrzyniarz
 • Gruzja (Mały Kaukaz) i Armenia (Aragac) - Agnieszka Skieterska, Zosia Kowalska
 • Rosja - Tuwa i Sajany Zachodnie  -  Mikołaj Łaniewski-Wołłk, Marysia i Jędrek Gąsiorowscy, Dorota i Łukasz Węcławscy
 • Góry Etiopii - Andrzej Huczko
 • Ałtaj: Siewieroczujski grzbiet- Justyna Leszczuk i Kuba Szewczyk, Biełucha ? Szymon Chojnacki
 • Australia (Mt. Kościuszko) ? Magda Russyan, Michał Grycz
 • Buriacja (Bajkał) - Monika Przemyska

2005

 • Rosja - Ural Subpolarny zimą - Mikołaj Łaniewski-Wołłk, Tadek Joniewicz, Darek Gatkowski, Jędrek Gąsiorowski, Michał Janik
 • Tadżykistan (Hisarro-Alaj i Pamir) - Mikołaj Łaniewski-Wołłk, Darek Gatkowski, Justyna Karamuz, Michał Skrzyniarz
 • Rosja - Jakucja, Góry Suntar-Chajata ? Marysia i Jędrek Gąsiorowscy
 • Kilimandżaro - Magda Russyan, Michał Grycz
 • Indie (Ladak) - Andrzej Huczko, Magda Russyan, Michał Grycz
 • Chiny: Wutai Shan i Seczuan - Dorota i Łukasz Węcławscy
 • Gruzja i Armenia - Anna Jawor, Tadek Joniewicz
 • Gruzja i Azerbejdżan - Monika Przemyska, Justyna Leszczuk
 • Kirgizja (Pamir - Pik Lenina) - Szymon Chojnacki

2004

 • Kamczatka (rejon Kluczewskiej Sopki, Awaczyńska i Mutnowska gr. wulkanów) - Agnieszka Skieterska, Zosia Kowalska, Krystyna Kowalska, Maciek Godlewski
 • Kirgizja (Alajski grzbiet), Uzbekistan - Mikołaj Łaniewski -Wołłk 
 • Boliwia (Cordillera Real, Parinacota), Peru (Cordillera Vilcabamba), Chile i Argentyna - Patagonia (Carretera Austral, Lago Desierto, Los Glaciares, Torres del Paine, Tierra del Fuego) - Piotr Hofman
 • Góry Peru i Boliwii, Aconcagua - Andrzej Huczko i Iwona Kozakiewicz 
 • Gruzja - Kaukaz (rejon Kazbeku i Chewsuretia) - Marysia Bilewska, Jędrek Gąsiorowski

2003

 • Buriacja ( Sajany - Tunkijskie Golce i Bajkał) - Agnieszka Skieterska, Zosia Kowalska, Maciek Godlewski
 • Nepal (Khumbu) - Aneta Załuga, Magda Russyan, Michał Grycz, Piotr Hofman
 • Ałtaj ? Mikołaj Łaniewski ?Wołłk, Anna Jawor, Tadek Joniewicz, Michał Janik, Darek Gatkowski
 • Góry Meksyku - Andrzej Huczko
 • Japonia (Góra Fuji) - Andrzej Huczko

2002

 • Ałtaj (Kurajski i Sewieroczujski grzbiet) - Agnieszka Skieterska, Joanna Matuszewska, Zosia Kowalska, Łukasz Węcławski, Maks Kulesza, Janek Fedorowicz, Jędrek Domański
 • Nepal (Solo Khumbu) - Andrzej Huczko i Joasia Adamczyk
 • Sajany Wschodnie i Bajkał - Mikołaj Łaniewski ?Wołłk, Anna Jawor, Darek Gatkowski, Kuba Organ
 • Kaukaz ? Elbrus ? Andrzej Huczko, Magda Russyan, Michał Grycz, Szymon Chojnacki

2001

 • Mongolia - Ałtaj mongolski (okolice Munch-charjchan-uul) i góry Chentej) - Agnieszka Płatkowska-Antas, Maja Graniszewska (z d.Skomorowska), Janek Dobrzański
 • Kaukaz: Elbrus i doliny Wierchnego Baksanu - Joasia Adamczyk, Justyna Karamuz, , Anka Jawor, Andrzej Matyka, Kuba Organ 
 • Maroko (Atlas - Jebel Tubkal) - Andrzej Huczko i Joasia Olech-Wroblewska
 • Kirgizja (Tien-Szan) ? Mikołaj Łaniewski-Wołłk, Michał Janik, Michał Skrzyniarz
 • Bajkał i Góry Bajkalskie - Marta Glanda, Adam Panasik
 • Indie i Nepal (drogą lądową przez Turcję, Iran, Pakistan) - Darek Gatkowski

2000

 • płw. Kolski zimą - Mikołaj Łaniewski- Wołłk
 • Pakistan: Hindukusz (rejon doliny Chitral) i Himalaje ( rejon Nanga Parbat) ? Mariusz Pietrzak
 • Nepal ? trekking wokół Daulagiri ? Andrzej Huczko, Magda Russyan
 • Gruzja i Armenia - Mikołaj Łaniewski- Wołłk
 • Tajlandia - Andrzej Huczko
 • Syria, Liban, Jordania - Darek Gatkowski

1999

 • Iran, Turkmenistan - Darek Gatkowski

1998

 • Ural Subpolarny - Daria Tylikowska, Sławek Michalik, Mikołaj Łaniewski ?Wołłk, Piotr Kardaś
 • Bajkał i Sajany Wschodnie - Grzegorz Kaczorowski, Adam Panasik
 • Karelia zimą - Jezioro Ładoga i Jezioro Onega - Agnieszka Płatkowska, Grzegorz Kaczorowski, Adam Panasik

1997

 • Iran (góry Elburs - rejon Alam Kuha i Demawend) - Mariusz Pietrzak, Wojtek Gliniak
 • Nepal (dookola Annapurny) - Andrzej Huczko
 • Ural Polarny - Sławek Michalik, Grzegorz Cieślik, Daria Tylikowska, Aneta Załuga, Tomasz Wielga


Co roku odwiedzamy też góry Rumunii, Ukrainy i Słowacji. Stajemy też często na szczytach Czech, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hrecegowiny,  Czarnogóry, Bułgarii, Turcji, Włoch, Hiszpanii,  Francji i Szkocji.

Nasi przewodnicy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Spośród wielu informacji na stronie brakowało chyba tylko tej "z kogo" naprawdę składa się SKPB, które wyszkoliło już ponad 700 przewodników górskich.
Jest oczywiście "Wszechlista" , ale tam znajdziecie tylko nasze nazwiska i numery "blach". Tutaj natomiast każdy z nas, kto tylko chce, pisze kilka słów o sobie. Dzięki temu podczas następnego rajdu czy obozu będziecie wybierać trasę może również dla "szałowego" przewodnika! Albo przynajmniej łatwiej rozpoznacie nas na dworcu ;)


Poniższa lista jest posortowana alfabetycznie względem nazwiska. Zapraszamy do obejrzenia listy przewodników połączonej z informacją o ostatnich wyjazdach prowadzonych przez poszczególne osoby.
ANDRZEJ AFFEK

RYSIEK BACHOWSKI

MAGDA BADOWSKA

 RADEK BARANOWSKI

MAGDA BEDERSKA

PIOTR BIELAWSKI

PAWEŁ BIENIEK

ŁUKASZ "SZYSZKA" BŁASZCZYK

MARCIN BŁAŻEJCZYK

marcinblonski1 MARCIN BŁOŃSKI

JOANNA BORKOWSKA

BARBARA CIACH

LILA CICHY

MAREK CICHY

SZYMON CHOJNACKI

EWA CHUDOBIŃSKA

czupta portret1 EWA CZUPTA

JANEK DOBRZAŃSKI

MARCIN DRZYMAŁA

KUBA FEDOROWICZ

LONGIN FIEDCZAK

OLA GAJDA

DAREK GATKOWSKI

MARYSIA GĄSIOROWSKA

JĘDREK GĄSIOROWSKI

PAWEŁ GILEWSKI

MICHAŁ GRYCZ

KRZYSIEK GUTKOWSKI

ARTUR JANUSZ

BASIA i WOJTEK JASIŃSCY

TADEK JONIEWICZ

JACEK KANIEWSKI

JUSTYNA KARAMUZ

PIOTR KŁOSOWICZ

BARTŁOMIEJ KOBIERZYŃSKI

Magda Kowalska profil MAGDA KOWALSKA

MAREK KRÓL

TOMEK KURAN

JUSTYNA LESZCZUK

ADAŚ LESZCZYŃSKI

KRZYŚ LISAK

MIKOŁAJ ŁANIEWSKI-WOŁŁK

PAWEŁ ŁODZIŃSKI

AGNIESZKA MAJCHRZAK

AREK MAJEWSKI

WOJTEK MAKAREWICZ

ZBYSZEK MALINOWSKI

JULIUSZ MARSZAŁEK

mazurek mini KRZYSIEK MAZUREK

KASIA MOŚCICKA

an-min OLA NIKIEL

HANIA NIZINKIEWICZ

hanka nowicka icon 75px HANIA NOWICKA

KUBA ORGAN

Joanna Dobosz JOANNA OSIPOWICZ (z d. DOBOSZ)

ADAM PANASIK

MARTA PANASIK

RENATA PAWELEC

EWA PERLIŃSKA-KOBIERZYŃSKA

JACEK PERŁOWSKI

 MAŁGORZATA PLEBAN

MONIKA PRZEMYSKA

Piotr20Pszonka PIOTR PSZONKA

mateo small3 MATEUSZ PIOTROWSKI

PATRYCJA RĄCZKOWSKA

ADAM RĄCZKOWSKI

ANNA ROMANIUK

WOJTEK SALETRA

MACIEJ SIARKIEWICZ

AGNIESZKA SKIETERSKA

MICHAŁ SKRZYNIARZ

ALA RACHUBIŃSKA (d. SŁOMA)

Arek Smarz 75x100 AREK SMARŻ

Zuzia ZUZIA SMOCZYŃSKA

 STASIEK SOBOCIŃSKI

KASIA STABEUSZ

GOSIA STANISZEWSKA

GRZEGORZ SZAŁACHWIJ

STASZEK SZLOSER

AGA SZUDARSKA

mtracz MICHAŁ TRACZ

Kama
KAMILA WACHNICKA


AGATA WALCZAK

DOROTA WĘCŁAWSKA

ŁUKASZ WĘCŁAWSKI

WOJCIECH WŁOSKOWICZ

PAWEŁ WRZESZCZ

GZ 75px GRZEGORZ ZAJĄC

OLGA ZAWADZKA

natalia zwo NATALIA ZWOLIŃSKA

JOANNA ŻABOWSKA (z d. STACHOWIAK)WSZECHLISTA PRZEWODNIKÓW SKPB Warszawa

WSPOMNIENIE O ANDRZEJU HARSKIM

Wspomnienie o Andrzeju Harskim

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
To wspomnienie jesteśmy Wam winni od dawna, gdzieś tak od 1go koncertu na PW...Wtedy to dostaliśmy tekst od Eli Osuchowskiej-Skiby i obiecaliśmy, że zamieścimy niezwłocznie. A zatem...
Czytaj więcej...

1,5% podatku dla SKPB Warszawa

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1,5 procent

Od 2004 roku Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzki w Warszawie jest organizacją pożytku publicznego (OPP), co oznacza, że można przekazać na naszą działalność 1,5% podatku.

Dzięki otrzymanym funduszom modernizujemy chatę i bazę namiotową w Beskidzie Niskim, podnosimy kompetencje przewodników górskich i szkolimy nowych oraz dofinansowujemy nasze imprezy. Nie zarabiamy na prowadzeniu rajdów, obozów czy wycieczek weekendowych, a każde finansowe wsparcie obniża koszty uczestników.

Czytaj więcej...