Komisja Szkoleniowa SKPB

Komisja Szkoleniowa działa na podstawie uchwały Zarządu.

Do zakresu działania KS należy w szczególności:

· Opracowanie i uaktualnianie ramowego programu szkolenia kursu przewodnickiego.

· Prowadzenie ewidencji instruktorów (członków Stowarzyszenia uprawnionych do samodzielnego prowadzenia praktycznego szkolenia przewodnickiego) oraz instruktorów kandydatów (członków Stowarzyszenia aspirujących do pełnienia funkcji instruktora), łącznie z ewidencją stażu instruktorskiego i kandydackiego.

· Podejmowanie decyzji o umieszczeniu/usunięciu członka Stowarzyszenia w/z ewidencji instruktorów, na podstawie stażu w charakterze instruktora, stażu w charakterze instruktora kandydata oraz opinii instruktorów prowadzących wspólnie z nim szkolenie.

· Wspieranie inicjatyw samodoskonalenia przewodnickiego.

· Organizacja szkoleń instruktorskich dla instruktorów i instruktorów-kandydatów.

· Powoływanie komisji egzaminacyjnych i organizacja egzaminów wewnętrznych przewodnickich Stowarzyszenia.

· Organizacja i wspieranie działalności związanej z przygotowaniem wewnętrznych wydawnictw szkoleniowych.

 

Kontakt: ksskpb {małpa} skpb.waw.pl

Tags: