Harmonogram kursu 2017/18

 

Poniżej przedstawiamy poglądowy terminarz wyjazdów  kursu i wykładów I i II części.

Harmonogram Kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2017/2018
PODSTAWOWE SZKOLENIE OGÓLNE

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą we wtorki od godz. 18:30 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, Warszawa), sala 306 (w semestrze I) i 215 (semestr II)

 

Zajęcia praktyczne

 

DATATEMATYKA SZKOLENIA
  Część I
14-15.10.2017 Wycieczka na zapoznanie I 
21-22.10.2017 Wycieczka na zapoznanie II
28-29.10.2017 Wycieczka na zapoznanie III
   
08.11.2017 Fakultatywne szkolenie nizinne (W-wa, środa wieczór)
11-12.11.2017 Szkolenie nizinne I (okolice W-wy)
18-19.11.2017 Szkolenie nizinne II (okolice W-wy)
25-26.11.2017 Szkolenie nizinne III (termin awaryjny, tylko dla tych którzy byli przynajmniej na jednym z poprzednich szkoleń i nie zaliczyli)
02-03.12.2017 Wycieczka Orientacyjna Górska I (Góry Słonne)
09-10.12.2017 Wycieczka Orientacyjna Górska II (Góry Słonne)
16.12.2017 Warsztaty: ogniska, siekiera - pół dnia, okolice Warszawy
06-07.01.2018 Szkolenie zimowe I (Bieszczady)
13-14.01.2018 Szkolenie zimowe II (Bieszczady)

wybrany dzień tygodnia
17.01-26.01.2018

Spacer metodyczno-architektoniczny – Warszawa
12-18.02.2018 Kompleksowe szkolenie zimowe I (Beskid Niski/Beskid Sądecki)
17-25.02.2018 Kompleksowe szkolenie zimowe II (Beskid Niski/Beskid Sądecki) 
  Część II
10-11.03.2018 Wycieczka kondycyjna I (Beskid Wyspowy)
17-18.03.2018 Wycieczka kondycyjna II (Beskid Wyspowy) 
07-08.04.2018 Manewry Górskie
14-15 lub 21-22.04.2018 Wycieczka metodyczno - krajoznawcza (Spisz, Pieniny)
28.04-06.05.2018 Przejście wiosenne (Beskid Niski)
  Część III
30.05-03.06.2018

Wycieczka namiotowo - przyrodnicza (Ukraina)

16.06.2018 Warsztaty psychologiczne (okolice W-wy)
17.06.2018 Warsztaty z pierwszej pomocy (okolice W-wy)
dowolne 2 dni między przejściem wiosennym i letnim SGO (dowolnie wybrane góry)
30.06-15.07.2018 Przejście letnie (Bieszczady)
  Część IV
17.07.2018-07.05.2019 Praktyki przewodnickie (dowolnie wybrane góry)
Praktyki bazowe (prowadzenie, rozbijanie lub zwijanie bazy) lub chatkowanie
28-29.10.2018

Wycieczka autokarowa

listopad 2018 Egzaminy końcowe - Komisja kulturowo-historyczna i przyrodnicza (*)

01.02-31.06.2019

Blachowanie – nadanie blach przewodnickich

 


 

Zajęcia teoretyczne

 

DATATEMATYKA SZKOLENIA
  Część I
10.10.2017

Wykład inauguracyjny

Przedstawienie SKPB. Omówienie kursu. Omówienie zapisów. Omówienie wycieczek na zapoznanie

Góry świata
17.10.2017 Przygotowanie wyjazdu w góry. Planowanie wyjazdu / wyjazdu kursowego. Przygotowanie wyjazdu / wyjazdu kursowego. Prowadzenie grupy. Logistyka i teren. Żywienie
Krainy geograficzne w Karpatach
31.10.2017 Orientacja w terenie, kartografia. Warsztaty topograficzne (podstawy orientacji)
24.10.2017 Sprzęt górski. Ubrania. Gadżety. Plecak. Śpiwór
Warunki pogodowe Beskidów: lato – jesień! – zima - wiosna. Sprzęt używany do turystyki letniej / zimowej. Konieczny ekwipunek na wyjazdach kursowych. Sprzęt grupowy
07.11.2017 Niebezpieczeństwa gór. Zima (Beskidy / góry wysokie).Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Lawiny sygnalnie
14.11.2017 Niebezpieczeństwa gór. Lato (Beskidy / góry wysokie). Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Podstawy ABC sygnalnie
05.12.2017

Mniejszości narodowe: Łemkowie i Łemkowszczyzna - wprowadzenie

Budownictwo drewniane
05.12.2017

Apteczka osobista. Apteczka grupowa mała i duża. Apteczka stacjonarna. Skład. Zastosowanie. Apteczka na kursie. Typowe zachorowania. Ocena stanu poszkodowanego (wstęp)

Ratownictwo w górach. Historia (wielki skrót). Organizacja ratownictwa w Polsce (Beskidy, Tatry) i za granicą (UA, SK, Alpy). Organizacja GOPR/TOPR. Sprzęt ratowniczy. Typowe akcje ratunkowe. Zasady wzywania pomocy / kontakt ze służbami.
28.11.2017 Egzamin z bloku Bezpieczeństwo
Omówienie egzaminu z bloku Bezpieczeństwo

Egzamin z Topografii (Karpaty, Beskidy)

12.12.2017 Poprawa egzaminu z bloku Bezpieczeństwo
Wigilia SKPB
09.01.2018 Podstawy architektury cz. 1
16.01.2018 Podstawy architektury cz. 2
23.01.2018 Podstawowe wiadomości z historii i atrakcji terenu (geologia + wody mineralne + flisz) na tle terenu zimówki
Wprowadzenie do zimówki – omówienie zasad
30.01.2018

Prawosławie i grekokatolicyzm w Beskidach (podstawy)

Sztuka sakralna w Beskidach. Specyfika sztuki cerkiewnej. Historia, symbolika i znaczenie ikon w kościele wschodnim.

Ikony i sztuka cerkiewna (podstawy)
  Część II
27.02.2018 Topografia Beskidów Zachodnich
06.03.2018 Historia, kultura i sztuka Żydów w Karpatach. Inne mniejszości narodowe (Romowie, Grecy)
13.03.2018

Geologia Karpat. Powstanie Karpat zewnętrznych i wewnętrznych. Powstawanie jaskiń i jezior w Beskidach. Osuwiska

20.03.2018

Egzamin z topografii Beskidów Zachodnich.

Wykład z przyrody - fauna i flora Beskidów Wschodnich i Zachodnich.

27.03.2018

Wielkanocne Jajo

03.04.2018

Religioznawstwo. Prawosławie, grekokatolicyzm, mniejszości religijne w Beskidach.

Wprowadzenie do przejścia wiosennego - omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza

10.04.2018

Topografia Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego wraz z warsztatami topograficznymi

17.04.2018 Warszataty z pierwszej pomocy
24.04.2018

Mniejszości narodowe: Łemkowie i Łemkowszczyzna.

Egzamin z topografii Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego.

  Część III
08.05.2018 Szczegółowa charakterystyka środowiska przyrodniczego. Wrażliwość ekosystemów
górskich na zagrożenia i sposoby  przeciwdziałania. Obszary szczególnie zagrożone masowym
ruchem turystycznym. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach
15.05.2018

Prawo w pracy przewodnika górskiego

22.05.2018 Stosunki polsko-ukraińskie
29.05.2018

Seminarium krajoznawcze i topograficzne - góry Ukrainy

 

05.06.2018

 Historia XX wieku

12.06.2018

 Topografia Bieszczadów

Historia polskiej turystyki górskiej

19.06.2018

Egzamin z topografii Bieszczadów

Komunikacja i zagospodarowanie turystyczne Beskidów: Historia Kolei. Dojazd w Beskidy z Centralnej Polski
26.06.2018

Toponomastyka

Organizacja, logistyka i rozliczanie imprez. Reklama i promocja
  Część IV - seminaria
2.10.2018 Metodyka prowadzenia wyjazdów autokarowych
09.10.2018 Beskidy Zachodnie - ogólna charakterystyka(historia, krajoznawstwo,atrakcje turystyczne,baza noclegowa)
16.10.2018 Seminarium przed wyjazdem autokarowym
23.10.2018 Seminarium przed wyjazdem autokarowym
Tags: szkolenie