Harmonogram kursu 2018/19

 

Poniżej przedstawiamy poglądowy terminarz wykładów i wyjazdów  kursu.

Harmonogram Kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2018/2019
PODSTAWOWE SZKOLENIE OGÓLNE

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą we wtorki od godz. 18:30 w sali 306 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, Warszawa). 

 

Zajęcia praktyczne

 

 

DATATEMATYKA SZKOLENIA
 

Część I

13-14.10.2018

Wycieczka na zapoznanie I 

20-21.10.2018

Wycieczka na zapoznanie II

27-28.10.2018

Wycieczka na zapoznanie III

07.11.2018

Fakultatywne szkolenie nizinne (środa po południu, okolice Warszawy )

08.11.2018

Fakultatywne szkolenie nizinne (czwartek po południu, okolice Warszawy)

10-11.11.2018

Szkolenie nizinne I (okolice W-wy)

17-18.11.2018

Szkolenie nizinne II (okolice W-wy)

24-25.11.2018

Szkolenie nizinne III (termin awaryjny, tylko dla tych którzy byli przynajmniej na jednym z poprzednich szkoleń i nie zaliczyli)

01-02.12.2018

Wycieczka Orientacyjna Górska I (Góry Słonne)

08-09.12.2018

Wycieczka Orientacyjna Górska II (Góry Słonne)

15.12.2018

Warsztaty techniczne : palenia ognisk, obsługa siekiery - pół dnia, okolice Warszawy

05-06.01.2019

Szkolenie zimowe I (Beskid Żywiecki, Śląski)

12-13.01.2019

Szkolenie zimowe II (Beskid Żywiecki, Śląski)

19.01.2019

Fakultatywne szkolenie zimowe ( narty biegowe, okolice Warszawy)

wybrany dzień tygodnia
14.01-25.01.2019

Spacer metodyczno-architektoniczny – Warszawa

09-17.02.2019

Kompleksowe szkolenie zimowe I (Beskid Niski/Beskid Sądecki)

16-24.02.2019

Kompleksowe szkolenie zimowe II (Beskid Niski/Beskid Sądecki) 

 

Część II

16-17.03.2019

Wycieczka kondycyjna I (Beskid Wyspowy)

23-24.03.2019

Wycieczka kondycyjna II (Beskid Wyspowy) 

06-07.04.2019

Manewry Górskie (Beskid Makowski)

13-14.04.2019

Wycieczka metodyczno - krajoznawcza (Spisz, Pieniny)

27.04-05.05.2019

Przejście wiosenne (Beskid Niski)

 

Część III

18.05-19.05.2019 

Wycieczka przyrodnicza (Bieszczady)

08.06.2019 Warsztaty psychologiczne (okolice Warszawy)
09.06.2019 Warsztaty z pierwszej pomocy ( okolice Warszawy)

20-23.06.2019

Wycieczka namiotowo - przyrodnicza (Ukraina)

dowolne 2 dni między przejściem wiosennym i letnim

SGO (dowolnie wybrane góry)

06.07-21.07.2019

Przejście letnie (Bieszczady)

 

Część IV

22.07.2019-07.05.2020

Praktyki przewodnickie (dowolnie wybrane góry)

Praktyki bazowe (prowadzenie, rozbijanie lub zwijanie bazy) lub chatkowanie

26-27.10.2019

Wycieczka autokarowa (Beskid Żywiecki, Śląski, Mały)

listopad 2019

Egzaminy końcowe - Komisja kulturowo-historyczna i przyrodnicza (*)

01.02-31.06.2020

Blachowanie – nadanie blach przewodnickich
 


 

Zajęcia teoretyczne

 

DATATEMATYKA SZKOLENIA
  BLOK I :GEOGRAFIA OGÓLNA
09.10.2018

Wykład inauguracyjny

Przedstawienie SKPB. Omówienie kursu. Omówienie zapisów. Omówienie wycieczek na zapoznanie

Góry świata-zapoznanie z najważniejszymi pasmami górskimi na świecie (szczególny nacisk na Europę).
16.10.2018 Podział geograficzny gór polskich: podział morfologiczny, turystyczny.
Podział Karpat: prowincje, podprowincje, makroregiony, mezoregiony. Podział geograficzny wg Kondrackiego. Charakterystyka poszczególnych grup górskich.
23.10.2018

Geologia: ruchy górotwórcze, pochodzenie gór, budowa geomorfologiczna, omówienie podstawowych pojęć, ukłąd płaszczowin, itd.

Topografia Gorców: szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodorwanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.
  BLOK II - BEZPIECZEŃSTWO
30.10.2018 Ćwiczenia z czytania mapy, legenda, przygotowanie do graniówek. Orientacja w terenie, kartografia, warsztaty topograficzne (podstawy kartografii)
06.11.2018 Sprzęt i ekwipunek górski. Ubrania. Gadżety. Plecak. Śpiwór.
13.11.2018

Niebezpieczeństwa gór. Zima i lato (Beskidy / góry wysokie).Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Lawiny sygnalnie

20.11.2018

wykład przełożony

wykład przełożony
27.11.2018 Budownictwo drewniane
 Egzamin z bloku Geografia ogólna ( topografia Karpat i topografia Gorców)
BLOK III : KULTURA I RELIGIA
4.12.2018 Apteczka osobista. Apteczka grupowa mała i duża. Apteczka stacjonarna. Skład. Zastosowanie. Apteczka na kursie. Typowe zachorowania. Ocena stanu poszkodowanego (wstęp)
11.12.2018 Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Podstawy ABC sygnalnie. Lawiny.
Ratownictwo w górach. Historia (wielki skrót). Organizacja ratownictwa w Polsce (Beskidy, Tatry) i za granicą (UA, SK, Alpy). Organizacja GOPR i zasady rekrutacji. Sprzęt ratowniczy. Typowe akcje w Bieszczadach /Beskidach. Zasady wzywania pomocy /kontakt ze służbami.
18.12.2018 Wigilia SKPB. 
8.01.2019 Podstawy architektury cz. 1
15.01.2019 Podstawy architektury cz. 2
Omówienie zasad zimówki
22.01.2019 Egzamin z bloku bezpieczeństwo.
Prawosławie i grekokatolicyzm. Ikony i sztuka cerkiewna.
29.01.2019 Topografia Beskidu Niskiego i Sądeckiego. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodorwanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.
5.02.2019 Etnografia: Łemkowie, Bojkowie. Pochodzenie, tereny zamieszkiwania, język, religia, zwyczaje, życie codzienne, strój, budownictwo.
Poprawa egzaminu z bloku bezpieczeństwo.
  BLOK IV : HISTORIA
26.02.2019  Test: topografia Beskidu Niskiego i Sądeckiego. 
Historia terenu uprawnień do końca XIX wieku: w szególności pierwsze osadnictwo, konfederacja barska, Galicja w czasie zaborów
05.03.2019 Topografia: Beskid Wyspowy. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodorwanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.
Historia I Wojny Światowej, Operacja Gorlicka, Cmentarze wojenne
12.03.2019 

Dwudziestolecie międzywojenne: odbudowa państwa polskiego, problematyka narodowościowa, społeczna, kulturalna i gospodarcza. Wojna polsko - ukraińska. Republiki: Komańczańska i Gładyszowska. Powstanie Leskie.

Test: Topografia Beskidu Wyspowego.
19.03.2019

II Wojna Światowa: wrzesień 1939, ruch oporu, kurierzy beskidzcy, Operacja Dukielska

26.03.2019

Wykład odwołany

02.04.2019

Topografia Pieniny, Spisz, Orawa. Przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodarowanie turystyczne; schrony, wiaty, sieć szlaków.

 Wprowadzenie do wycieczki metodyczno- krajoznawczej
09.04.2019

Spotkanie organizacyjne przed przejściem wiosennym. Panorama Beskidu Niskiego. Przedstawienie terenu działania Przejścia Wiosennego i najwazniejszych zagadnień z nim związanych. 

16.04.2019 Warsztaty z pierwszej pomocy.
  BLOK V: PRZYRODA

07.05.2019 

 

Topografia Beskidu Żywieckiego, Makowskiego i Małego. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodorwanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.

14.05.2018 Flora i fauna. Charakterystyka środowiska przyrodniczego. Strefy roślinności w górach, gatunki chronione. Endemity wschodniokarpackie - przykłady. Występujące gatunki zwierząt. Ochrona przyrody - parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody. Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie". 
  BLOK VI: HISTORIA TURYSTYKI
21.05.2019

Historia i organizacja przewodnictwa górskiego. Cele i zadania turystyki górskiej. Organizacja turystyki górskiej, GOPR, Himalaizm, Alpinizm

Toponomastyka.
28.05.2019

Topografia Bieszczadów. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodorwanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.

Historia turystyki.
BLOK VII: ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
04.06.2019

Test: Topografia Beskid Żywiecki.

Historia kolei.

11.06.2019

Przemysł w Karpatach: surowce naturalne. Dawny przemysł w Karpatach (warzenie soli, wrób potażu, dziegciu, huty szkła, węgiel drzewny, huty żelaza, wydobycie ropy naftowej, młyny, tartaki, folusze)

Test topografia:  Bieszczady.
18.06.2019

Góry Ukrainy. Stosunki polsko- ukraińskie

25.06.2019 Prawo w turystyce
  BLOK VIII : SEMINARIA
01.10.2019 Metodyka prowadzenia wyjazdów autokarowych.
08.10.2019 Beskidy Zachodnie - ogólna charakterystyka(historia, krajoznawstwo,atrakcje turystyczne,baza noclegowa).
15.10.2019 Seminarium przed wyjazdem autokarowym
22.10.2019 Seminarium przed wyjazdem autokarowym
Tags: szkolenie