Kurs Przewodników Górskich 2011/13 - koniec części praktycznej

Po czternastu dniach wędrówki po polskich Bieszczadach 15 lipca 2012 roku Kurs Przewodników Górskich zakończył "Przejście Letnie" nad Zalewem Solińskim. Wyjazd ten był egzaminem praktycznym na przewodnika SKPB, który zdało 80% osób spośród tych, które wzięły w nim udział. Wszystkim uczestnikom "Przejścia" gratulujemy wytrwałości!


Więcej informacji o najbliższym, 49. Kursie Przewodników Górskich SKPB, który rusza już w październiku znajdziesz na stronie: http://kurs.skpb.waw.pl

Czytaj więcej...

Kurs przewodnicki - przejście letnie 30.06-15.07.2012 - Bieszczady

Przejście Letnie jest częścią kursu na Przewodników Beskidzkich. Aby ukończyć ten kurs i mieć prawo przystępowania do egzaminu państwowego należy je zaliczyć. Przejście jest też, a może przede wszystkim, egzaminem praktycznym do Koła. Podczas zakończenia obozu letniego dowiecie się czy zaliczyliście ten egzamin – czy możecie zostać przewodnikami SKPB Warszawa.

 

Wyjazd: 29.06.2011 wieczorem - podaje komunikacyjny wyjazdu

Powrót: 16.07.2011 rano - podaje komunikacyjny wyjazdu

Instruktorzy: Alicja Słoma, Marcin Błażejczyk, Wojciech Włoskowicz, Piotr Szulewski,  

Spotkanie przedwyjazdowe: wtorek, 5.06.2012 w przerwie / po wykładzie, OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Mapy: Bieszczady (np. wydawnictwa Demart), skala 1:75000 (dokładniejsze mapy są niedozwolone), dobrze jest mieć także zapasową mapę, dodatkowo mapy do panoramek, również w granicach Słowacji i Ukrainy (np. Karpaty 1:300 000)

Apteczkę: zorganizuje apteczkowy wyjazdu

Sprzęt własny: karimata, śpiwór, kurtka przeciwdeszczowa, ubranie na każdą pogodę, mocne buty, latarka + baterie zapasowe, menażka, kubek, nóż, łyżka, cienka linka (ok. 5m), KOMPAS, MAPA, długopis, zapasowe worki foliowe, dokumenty (paszport/dowód osobisty + legitymacja), apteczka osobista, zegarek na rękę, zestaw do rozpalania, rękawice robocze

Sprzęt wspólny: zorganizuje sprzętowy wyjazdu

Noclegi: w namiotach, namioty organizuje sprzętowy wyjazdu

Prowiant: podaje aprowizacyjny wyjazdu:

Koszt: oszacuje i przedstawi finansowy wyjazdu

Uwaga: Wszystkie rzeczy pakujemy w worki foliowe (nie ma nieprzemakalnych plecaków)

 

Więcej szczegółów podamy na spotkaniu organizacyjnym (5.06.2012), gdzie rozdzielane będą również funkcje i podane tematy do opracowania. Jeśli wybierasz się na przejście wiosenne (wyjazd na zaliczenie) - musisz się tam pojawić!

 

Podstawowy zakres tematów do przyswojenia na Przejście Letnie przez wszystkich:

 • archeologia, grodziska, prawa osadnicze, pasterstwo, migracje wołoskie, zbójnictwo, szlaki handlowe
 • Bojkowie, Łemkowie, Huculi, Dolinianie, Pogórzanie - podobieństwa i różnice, architektura świecka, język, stroje i obrzędy ludowe
 • ochrona przyrody (Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie, parki narodowe, krajobrazowe, otuliny, rezerwaty, obszary ochrony ścisłej, natura 2000, sieć Econet, ścieżki przyrodnicze, ekomuzea, stacje terenowe i badawcze, prawo, historia, granice tychże)
 • przyroda ożywiona (gatunki roślin i zwierząt, szczegółowo chronione i zagrożone, siedliska i zbiorowiska roślinne, endemity wschodniokarpackie, roślinność alpejska, kserotermiczna, powypasowa, reintrodukcja żubra, wilki i niedźwiedzie)
 • przyroda nieożywiona (geologia fliszu karpackiego, geomorfologia - utwory powierzchniowe, osuwiska szczegółowo, hydrografia, zalew Soliński, , ropa naftowa, klimat)
 • gospodarka (przemysł drzewny, naftowy, energetyka wodna i wiatrowa, główne zakłady przemysłowe, Igloopol, gospodarka planowa PRL; zagrożenia - bezrobocie, alkoholizm, niski wsp. feminizacji, praca sezonowa)
 • bieszczadzkie osobowości - Wincenty Pol, Władysław Krygowski, Mieczysław Orłowicz, Edward Moskała, Wiktor Schramm, Adam Fastnacht, Grzegorz z Sanoka, Zdzisław Beksiński, Jerzy Harasymowicz, Wojciech Belon, Władysław Nadopta - miejsca pamięci, dokonania, biografie
 • rody szlacheckie, gniazda rodowe, klucze dóbr, wybitni przedstawiciele
 • podziały administracyjne - granice panstw, sistiema, słupki graniczne, historia zmian, powiaty, gminy
 • I Wojna Światowa i konflikt polsko -ukraińki 1918-1919, ZURL (Zachodnioukraińska Republika Ludowa), linia Curzona
 • II Wojna Światowa, Linia Mołotowa, cmentarze wojenne, szlaki kurierskie
 • Akcja Wisła, działalność i struktura UPA, wysiedlenia na Wschód
 • religie i obrzędy (prawosławie, rzymski i grecki katolicyzm, protestantyzm, judaizm (w tym chasydyzm); miejsca kultu, klasztory, cmentarze, liturgia, święci
 • zagospodarowanie turystyczne - uzdrowiska, sanatoria, schroniska, moskalówki, PTSM, bacówki, bazy studenckie, stadniny, wyciągi
 • komunikacja: kolej normalno i wąskotorowa, PKS, obwodnice bieszczadzkie, szybowiska, rejsy wycieczkowe, trasy spływów kajakowych
 • straż graniczna (placówki, oddziały), GOPR, wojsko, w tym WOP, ośrodki internowania, zakłady karne, Arłamów i Muczne (Kazimierzowo)
 • szlaki turystyczne (PTTK, gminne i międzynarodowe): piesze, rowerowe, konne, w tym specjalne: Szlak Ikon, Architektury Drewnianej, Szwejka, Naftowy, Fredry, JP II, Chasydzki, Zielony Rower
Czytaj więcej...

Kurs przewodnicki - wycieczka przyrodnicza 19-20.05.2012 - Pieniny/Spisz

Zbiórka: 18.05.2012 (piątek) wieczorem - podaje komunikacyjny wyjazdu

Powrót: 20.05.2012 (niedziela) w nocy - podaje komunikacyjny wyjazdu

Instruktorzy: Piotr Szulewski, Zbyszek Malinowski

Zapisy: poprzez arkusz podany na kursowej liście mailowej trwają do 14.05.2012 (poniedziałek) 23:59

Sprzęt: karimata, śpiwór, kurtka przeciwdeszczowa, ciepłe ubranie, mocne buty, stuptuty (ochraniacze), latarka + baterie zapasowe, menażka, kubek, nóż, łyżka, cienka linka (ok. 5m), KOMPAS, MAPA, długopis, zapasowe worki foliowe, dokumenty (paszport/dowód osobisty + legitymacja), apteczka osobista, zegarek na rękę, zestaw do rozpalania, dobrze jest mieć rękawice robocze (do pracy przy ognisku)

Sprzęt wspólny: zorganizuje sprzętowy wyjazdu

Mapy: Pieniny i Spisz, skala 1:50000 (Compass - "Podhale, Orawa, Tatry i Spisz", VKU Harmanec - "103"), dodatkowo mapy do panoramek; pamiętajcie o zabezpieczeniu mapy (koszulka na dokumenty lub mapnik)

Nocleg: w namiotach, namioty organizuje  sprzętowy wyjazdu

Prowiant: podaje aprowizacyjny wyjazdu:

Koszt: oszacuje i przedstawi finansowy wyjazdu

Uwaga: Wszystkie rzeczy pakujemy w worki foliowe (nie ma nieprzemakalnych plecaków)

 

Zagadnienia do opracowania (dla wszystkich):

 • Topografia Pienin i Spiszu (Polska i Słowacja):
  • główne szczyty, pasma, rzeki, miejscowości
  • granice i otaczające grupy górskie
  • zagospodarowanie turystyczne i baza noclegowa: szlaki (jakie, przebieg), schroniska
  • podział administracyjny
 • Spisz – budowa geologiczna i osobliwości
 • Spisz – flora i fauna
 • Zastaw Spiski
 • Skąd się wzięły polskie klejnoty koronne na zamku w Starej Lubowli?
 • Kolegium Pijarów w Podolińcu
 • Spiskie epizody Konfederacji Barskiej
 • Miejscowości:
  • Frydman
  • Niedzica – zamek i jego historia
  • Łapsze Niżne
  • Kacwin
  • Osturňa
 • Narodowy Komitet obrony Spisza i Orawy
 • Osoby/postacie:
  • Rodzina Horvath z Palocsy
  • Jan Zapola
  • Rodzina Berzeviczych
  • Michał Balara
Czytaj więcej...

Kurs przewodnicki - Kirkut Warszawski 22.04.2012

Zbiórka: 22.04.2012 (niedziela) o 10:30 przed bramą cmentarza, ul. Okopowa 49/51

Zakończenie zwiedzania: około 15:00

Oprowadzający: Adam Kuczyński (a.kuczynski13 [at] gmail [dot] com, tel. 506 46 75 23)

Sprzęt: ubranie stosowne do pogody, mężczyźni koniecznie nakrycie głowy!

 

Informacje od oprowadzającego:

Wycieczka rozpocznie się 22 kwietnia o godzinie 10:30. Zbiórka pod bramą cmentarza przy ul. Okopowej 49/51. Z odrobiną fantazji da się zapewne gdzieś w okolicy zaparkować. Dla tych, którzy przekładają zbiorkom nad automobile dojazd tramwajami - przystanek Cmentarz Żydowski, lub autobusami - pętla Esperanto. Jeśli ktoś woli bicykl, to przy pętli Esperanto są stojaki rowerowe.

 

Wszystkich uczestników prosimy o dostosowanie obuwia (błoto, liście, brak utwardzonych ścieżek) i odzieży (krzaczory, bywa, że kolczaste) do warunków terenowych i pogodowych, które będą panowały w dniu wycieczki. Dochodzi jeszcze ryzyko kleszczy, więc krótkie nogawki i rękawy oraz duże dekolty nie na ten raz. Męską część wycieczki uprzejmie prosimy o wyposażenie się w jakiekolwiek nakrycia głowy. Jeśli będzie bardzo ciepło i słonecznie - oczywiście weźcie wodę.

Wycieczka potrwa do ok. 15.00.

Na cmentarzu można robić zdjęcia, więc zachęca się do zabrania stosownych urządzeń i uwieczniania zabytku.

W razie pytań piszcie / dzwońcie, na przykład w razie gdyby ktoś się spóźniał i chciał żeby na niego zaczekać.

Czytaj więcej...

Kurs przewodnicki - Przejście wiosenne 28.04-06.05.2012 - Beskid Niski

Zbiórka: 27.04.2012 (piątek) wieczorem - podaje komunikacyjny wyjazdu

Powrót: 07.05.2012 (poniedziałek) nad ranem - podaje komunikacyjny wyjazdu

Instruktorzy: Jan St. Baran, Agnieszka Czarnecka, Magda Bederska, Ewa Perlińska, Bartłomiej Kobierzyński. 

Kartkówka: pierwszy termin 17.04.2012, poprawka w drodze na przejście 

Sprzęt wspólny: zorganizuje sprzętowy wyjazdu

Apteczkę: zorganizuje apteczkowy wyjazdu 

Mapy: Beskid Niski (np. wydawnictwa Demart), skala 1:75000 (dokładniejsze mapy są niedozwolone podczas marszu, ale można takowe posiadać), dobrze jest mieć także zapasową mapę, dodatkowo mapy do panoramek

Prowiant: podaje aprowizacyjny wyjazdu

Koszt: oszacuje i przedstawi finansowy wyjazdu


Więcej szczegółów podamy na spotkaniu organizacyjnym (3.04.2012), gdzie rozdzielane będą również funkcje i podane tematy do opracowania. Jeśli wybierasz się na przejście wiosenne (wyjazd na zaliczenie) - musisz się tam pojawić!

Czytaj więcej...

Kurs przewodnicki - wycieczka krajoznawcza II 14-15.04.2012 - Beskid Żywiecki

Zbiórka: 13.04.2012 (piątek) wieczorem - podaje komunikacyjny wyjazdu

Powrót: 15.04.2012 (niedziela) w nocy - podaje komunikacyjny wyjazdu

Instruktorzy: Piotr Szulewski

Zapisy: poprzez arkusz podany na kursowej liście mailowej trwają do 6.04.2012 (piątek) 23:59

Sprzęt: karimata, śpiwór, kurtka przeciwdeszczowa, ciepłe ubranie, czapka, rękawiczki, mocne buty, stuptuty (ochraniacze), latarka + baterie zapasowe, menażka, kubek, nóż, łyżka, cienka linka (ok. 5m), KOMPAS, MAPA, długopis, zapasowe worki foliowe, dokumenty (legitymacja), apteczka osobista, zegarek na rękę, obowiązkowy zestaw do rozpalania: 2*świeczka, 2*zapalniczka, dobrze jest mieć rękawice robocze (do pracy przy ognisku)

Sprzęt wspólny: zorganizuje sprzętowy wyjazdu

Mapy: Beskid Żywiecki, skala 1:75000 (ewentualnie 1:50000), dodatkowo mapy do panoramek; pamiętajcie o zabezpieczeniu mapy (koszulka na dokumenty lub mapnik)

Nocleg: podaje kwaterunkowa wyjazdu

Prowiant: podaje aprowizacyjny wyjazdu:

Koszt: oszacuje i przedstawi finansowy wyjazdu

Uwaga: Wszystkie rzeczy pakujemy w worki foliowe (nie ma nieprzemakalnych plecaków)

 

Zagadnienia do opracowania (dla wszystkich):

 • Topografia Beskidu Żywieckiego:
  • główne szczyty, pasma, rzeki, jaskinie, miejscowości
  • granice i otaczające grupy górskie
  • zagospodarowanie turystyczne i baza noclegowa: szlaki (jakie, przebieg), schroniska, chatki studenckie
  • stoki i wyciągi narciarskie
  • Żywiecki Park Krajobrazowy, rezerwaty i ścieżki przyrodnicze
  • toponomastyka
 • Własności królewskie, kościelne i prywatne w Beskidzie Żywieckim
 • Działalność Beskidenverein oraz PTT; wojna na pędzle
 • Tydzień Kultury Beskidzkiej; zespoły folklorystyczne obecnie działające na Żywiecczyźnie
 • Etnografia: grupy etniczne, stroje ludowe, zwyczaje, wierzenia i zabobony:
  • Żywczaki
  • Babiogórcy
  • Orawianie
  • Kliszczacy
  • Kisuczanie
  • Mieszczanie Żywieccy
  • Gody Jeleśniańskie
  • Hudy Wawrzyńcowe
  • Hołdymas gazdowski
 • Znane osobistości / rody i ich związek z Beskidem Żywieckim
  • Habsburgowie
  • Komorowscy
  • Hugon Zapałowicz
  • Władysław Szafer
  • Wawrzyniec Szkolnik
  • Andrzej Komoniecki
  • Ludwik Delaveaux
  • Piotr Borowy
  • Andrzej Szczepkowski
  • Samuel Wilder
  • Wawrzyniec Hubka
  • Franciszek Henryk Siła-Nowicki
  • Łukasz i Paweł Golec 
  • Marcin Rozynek
  • Monika Brodka
  • Agata Wróbel
  • słynni Harnasie
 • Dawne szlaki handlowe
 • Galicyjska Kolej Transwersalna
 • Druga wojna światowa
  • Batalion ON "Żywiec"
  • 151 Kompania Forteczna "Węgierska Górka"
  • 152 Kompania Forteczna "Jeleśnia"
  • Akcja Saybusch
 • Miejscowości: Żywiec, Zwardoń, Ujsoły, Rajcza, Zawoja, Jeleśnia, Lipnica Wielka, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański
Czytaj więcej...

Strona 1 z 5