Kurs przewodnicki - przejście letnie - 2-17.07.2011 - Bieszczady

Przejście Letnie jest częścią kursu na Przewodników Beskidzkich. Aby ukończyć ten kurs i mieć prawo przystępowania do egzaminu państwowego należy zaliczyć Przejście Letnie. Przejście Letnie jest też, a może przede wszystkim, egzaminem praktycznym do Koła. Podczas zakończenia obozu letniego dowiecie się czy zaliczyliście ten egzamin – czy możecie zostać przewodnikami SKPB Warszawa.

 

Wyjazd: 1.07.2011 - wieczorem (szczegóły poda komunikacyjny wyjazdu)

Powrót: 18.07.2011 - rano (szczegóły poda komunikacyjny wyjazdu)

Instruktorzy: Ala, Andrzej, Ola

Mapy: zgodnie z informacjami przedwyjazdowymi

Sprzęt: jak na poprzednich wyjazdach; potrzebne 3 komplety sprzętu wspólnego

Jedzenie: podaje żywieniowy wyjazdu

Koszt: podaje finansowy wyjazdu

Podstawowy zakres tematów do przyswojenia na Przejście Letnie:

1. archeologia, grodziska, prawa osadnicze, pasterstwo, migracje wołoskie, zbójnictwo, szlaki handlowe
2. Bojkowie, Łemkowie, Huculi, Dolinianie, Pogórzanie - podobieństwa i różnice, architektura świecka, język, stroje i obrzędy ludowe
3. ochrona przyrody (Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie, parki narodowe, krajobrazowe, otuliny, rezerwaty, obszary ochrony ścisłej, natura 2000, sieć Econet, ścieżki przyrodnicze, ekomuzea, stacje terenowe i badawcze, prawo, historia, granice tychże)
4. przyroda ożywiona (gatunki roślin i zwierząt, szczegółowo chronione i zagrożone, siedliska i zbiorowiska roślinne, endemity wschodniokarpackie, roślinność alpejska, kserotermiczna, powypasowa, reintrodukcja żubra, wilki i niedźwiedzie)
5. przyroda nieożywiona (geologia fliszu karpackiego, geomorfologia - utwory powierzchniowe, osuwiska szczegółowo, hydrografia, zalew Soliński, , ropa naftowa, klimat)
6. gospodarka (przemysł drzewny, naftowy, energetyka wodna i wiatrowa, główne zakłady przemysłowe, Igloopol, gospodarka planowa PRL; zagrożenia - bezrobocie, alkoholizm, niski wsp. feminizacji, praca sezonowa)
7. bieszczadzkie osobowości - Wincenty Pol, Władysław Krygowski, Mieczysław Orłowicz, Edward Moskała, Wiktor Schramm, Adam Fastnacht, Grzegorz z Sanoka, Zdzisław Beksiński, Jerzy Harasymowicz, Wojciech Belon, Władysław Nadopta - miejsca pamięci, dokonania, biografie
8. rody szlacheckie, gniazda rodowe, klucze dóbr, wybitni przedstawiciele
9. podziały administracyjne - granice panstw, sistiema, słupki graniczne, historia zmian, powiaty, gminy
10. I Wojna Światowa i konflikt polsko -ukraińki 1918-1919, ZURL (Zachodnioukraińska Republika Ludowa), linia Curzona
11. II Wojna Światowa, Linia Mołotowa, cmentarze wojenne, szlaki kurierskie
12. Akcja Wisła, działalność i struktura UPA, wysiedlenia na Wschód
13. religie i obrzędy (prawosławie, rzymski i grecki katolicyzm, protestantyzm, judaizm (w tym chasydyzm); miejsca kultu, klasztory, cmentarze, liturgia, święci
14. zagospodarowanie turystyczne - uzdrowiska, sanatoria, schroniska, moskalówki, PTSM, bacówki, bazy studenckie, stadniny, wyciągi
15. komunikacja: kolej normalno i wąskotorowa, PKS, obwodnice bieszczadzkie, szybowiska, rejsy wycieczkowe, trasy spływów kajakowych
16. straż graniczna (placówki, oddziały), GOPR, wojsko, w tym WOP, ośrodki internowania, zakłady karne, Arłamów i Muczne (Kazimierzowo)
17. szlaki turystyczne (PTTK, gminne i międzynarodowe): piesze, rowerowe, konne, w tym specjalne: Szlak Ikon, Architektury Drewnianej, Szwejka, Naftowy, Fredry, JP II, Chasydzki, Zielony Rower

Czytaj więcej...

Kurs przewodnicki - wycieczka namiotowa 04-05.06.2011 - Pogórze Ondawskie

Zbiórka: 03.06.2011 (piątek) wieczorem - szczegóły podaje komunikacyjny wyjazdu

Powrót: 06.06.2011 (poniedziałek) rano - szczegóły podaje komunikacyjny wyjazdu

Instruktorzy: Mister, Magda, Staszek, Paweł

Sprzęt:

 • sprzęt osobisty - jak na każdą wycieczkę weekendową + okulary i krem przeciwsłoneczny, które oby się przydały
 • sprzęt grupowy (w tym namioty) - podaje gospodarczy wyjazdu

Mapa: VKU Harmanec, skala 1:50 000, arkusze 104 i 105 lub ich odpowiedniki w tej samej skali; Beskid Niski do panoramek

Prowiant: podaje gospodarczy wyjazdu

Koszt (i ew. zaliczka): podaje finansowy wyjazdu

Zagadnienia do opracowania (dla wszystkich):
 • topografa Karpat słowackich (ogólnie)
 • topografia (w tym szlaki turystyczne) i atrakcje turystyczne Pogórza Ondawskiego
 • Bardiów - historia, zabytki (szczegółowo)
 • budownictwo drewniane Karpat słowackich, słowackie świątynie drewniane na liście UNESCO, skanseny
 • przyroda Pogórza Ondawskiego
 • słowackie uzdrowiska
Czytaj więcej...

Kurs przewodnicki - wycieczka autokarowa 16-17.04

Zbiórka: 15.04, piątek, godz.18.25. Dworzec PKS WARSZAWA ZACHODNIA (tradycyjnie hall główny przy kasach). Wyjazd z Warszawy 18.40. Jedziemy wynajętym autokarem do Tarnowa.

Powrót: 17.04, niedziela, przed godz. 23.00

Prowadzący: Piotr Malec, Krysia Kowalska

Sprzęt:

 • mapy (adekwatnie do trasy Tarnów, Gorlice, Krosno, Rzeszów, a także przelot Warszawa-Tarnów), plany miast, przewodniki, notatki, konspekty - jak wiecie będziemy pracować głównie głową - kompas, czołówka, długopis, kartki lub notatnik - zabieramy do autokaru
 • ubranie adekwatne do pogody (obserwujcie prognozy). Będziemy się poruszać głównie po miastach, wsiach. Z przejść "terenowych" mamy Skamieniałe Miasto, Pustki. Wydaje się, że można zrezygnować z ciężkich butów, ale zdecydujcie sami. Koniecznie kurtka przeciwdeszczowa/parasol.

Nocujemy w hotelach, dlatego nie zabieramy śpiworów i karimat. Przydadzą się natomiast: sandały lub klapki pod prysznic - jeśli ktoś będzie miał życzenie, piżama, kosmetyki, ręcznik.

Posiłki:

 • Piątek - kanapki na przejazd Warszawa-Tarnów + termos herbaty - dojedziemy koło północy, nie planujemy już robienia wspólnej kolacji
 • Sobota - robimy śniadanie plus kanapki na drogę. Obiad mamy wykupiony na trasie, kolację mamy wykupioną w Krośnie (w hotelu nie ma warunków do przygotowywania posiłków)
 • Niedziela - śniadanie wykupione w Krośnie. Obiad wykupiony w Rzeszowie.

Zabierzcie ze sobą:

 • Termos z herbatą, ewentualnie dodatkowy kubek, plus 3- 4 torebki herbaty, cukier
 • Napoje na całe 2,5 dnia (minimum 2l na osobę), to co lubicie, żeby nie kusiły Was sklepy - plan jest bardzo napięty i nie będzie czasu na dokupowanie. Będziemy dużo mówić, więc picia warto mieć więcej.
 • 1/2 chleba plus dodatki wedle upodobań (wędlina, ser żółty - już w plasterkach), ser biały, dżem, warzywa - na tyle kanapek ile zjadacie na jedno śniadanie plus 2-4 kanapki na drogę. Nóż do krojenia/smarowania, papier śniadaniowy
 • Jedzenie do osobistego użytku w autokarze na niedzielę (czas od śniadania do obiadu to 7 godzin, a tego dnia będziemy bez kanapek). Polecamy kabanosy, jabłka i inne przekąski, które się nie psują i nie brudzą!
 • Wielkanocne ciasto kursowe! - jeśli ktoś da radę upiec lub namówić bliską swemu sercu osobę, niech zabierze ciasto/pokrojone zawczasu i zapakowane. Zrobimy sobie ucztę w drodze powrotnej - to nasz ostatni wyjazd przed Wielkanocą.

Koszt: Nie powinien przekroczyć 270 zł (w zależności od ilości obiektów, które uda nam się zwiedzić), z tego zaliczkę 150 zł trzeba wpłacić do 12 kwietnia przelewem na konto Zosi lub na najbliższym wykładzie wtorkowym - to ostateczny termin! Uwaga! Pilnujcie terminu - we wtorek na wykładzie będziemy weryfikować wpłaty - brak wpłaty spowoduje, że wypadniecie z listy uczestników.

Czytaj więcej...

Kurs przewodnicki - przejście wiosenne - 30.04-08.05.2011 - Beskid Niski

Przejście wiosenne jest intensywnym wyjazdem szkoleniowym, na którym będziecie mieli szansę prowadzenia grupy z wykorzystaniem wszystkich Waszych umiejętności (a więc szeroko pojętą metodyką prowadzenia, planowaniem trasy, organizacją przejazdów, posiłków i noclegów, opowiadaniem). Każdy z Was będzie prowadził przynajmniej jeden pełny dzień.

Przejście wiosenne jest wyjazdem na zaliczenie. Aby kontynuować szkolenie na Kursie Wasze poczynania muszą zostać pozytywnie ocenione przez instruktorów – musicie usłyszeć, że zaliczyliście.

 

Wyjazd: 29.04.2010 - wieczorem (szczegóły poda komunikacyjny wyjazdu)

Powrót: 9.05.2010 - rano (szczegóły poda komunikacyjny wyjazdu)

Instruktorzy: Janek, Arek, Magda, Marcin, Magda, Agata

Mapa: Beskid Niski, skala 1:75 000, pamiętajcie o zabezpieczeniu mapy. Nie jest dozwolone posiadanie map o większej skali.

Sprzęt: jak na poprzednich wyjazdach; potrzebne 4 komplety sprzętu wspólnego

Jedzenie: podaje żywieniowy wyjazdu

Koszt: podaje finansowy wyjazdu

Podstawowy zakres tematów do przyswojenia na Przejście Wiosenne:

 • Tematy dotychczas poruszane na Kursie
 • Klimat BN, fauna, flora, ochrona przyrody w BN (Magurski Park Narodowy, rezerwaty, formy ochrony przyrody)
 • Uzdrowiska
 • Łemkowie: pochodzenie, wysiedlenia, tożsamość Łemków (prawosławie vs. greko-katolicyzm, orientacja moskalofilska, ukraińska, narodowa; Schizma Tylawska, Republika Komańczańska), budownictwo (zagroda jednobudynkowa, chyża), kultura materialna (jak np. Bartne - kamieniarstwo), Watra-Zdynia, Zyndranowa, Redyk
 • Operacja Gorlicka, cmentarze z I wojny światowej
 • Operacja Dukielska
 • Rody szlacheckie
 • Konfederacja barska
 • Cerkwie (style, budowa), ikonostas (budowa, podział, atrybuty świętych)
 • Topografia, szlaki, granice BN, schroniska, bazy namiotowe
 • Geologia (flisz karpacki, fałdowanie, płaszczowina, synklina, antyklina, geosynklina, Ocean Tetydy, inwersja terenu), formy geologiczne w BN, surowce (Bóbrka, Ignacy Łukasiewicz)
 • Toponomastyka
 • Miasta i miejscowości (Dukla, Jaśliska, Iwonicz, Rymanów, wszystkie wsie w BN :))
 • św. Jan z Dukli
 • Żydzi na Podkarpaciu
Pozostałe przydatne informacje znajdują się w instrukcji przygotowanej przez kadrę przejścia.
Czytaj więcej...

Kurs przewodnicki - manewry górskie 02-03.04.2011 - Pogórze Przemyskie

Zbiórka: 01.04.2011 (piątek) wieczorem - szczegóły podaje komunikacyjny wyjazdu

Powrót: 04.04.2011 (poniedziałek) rano - szczegóły podaje komunikacyjny wyjazdu

Instruktorzy: Magda, Magda

Sprzęt: APARAT FOTOGRAFICZNY lub TELEFON ROBIĄCY ZDJĘCIA, co najmniej 2 długopisy i kartki do pisania. Poza tym klasyka: karimata, śpiwór (CIEPŁY), kurtka, ew. parasol, ciepłe ubranie, ciepła czapka, rękawiczki, mocne buty, stoptuty (ochraniacze), latarka + baterie zapasowe, menażka, kubek, nóż, łyżka, cienka linka (ok. 5m), termos, KOMPAS, MAPA, zapasowe worki foliowe, dokumenty (legitymacja), apteczka osobista, zegarek na rękę, obowiązkowy zestaw do rozpalania: 2*świeczka, 2*zapalniczka, rękawice robocze (do pracy przy ognisku)

Mapa: Pogórze Przemyskie, skala 1:75 000, pamiętajcie o zabezpieczeniu mapy (koszulka na dokumenty lub mapnik)

Prowiant: Gotowe kanapki + picie na śniadanie i pierwszy dzień, przegryzki na trasę nocną. Kilka torebek herbaty. Na niedzielę - pół chleba i ulubione składniki do przybrania kanapek. Składniki na sobotni obiad - wersja standardowa z makaronem. Butelka wody 1,5l.

Uwaga: Wszystkie rzeczy pakujemy w worki foliowe (nie ma nieprzemakalnych plecaków)

Koszt: transport + nocleg + zwiedzanie (podaje komunikacyjny wyjazdu) + niedzielny obiad w knajpie (łącznie ok. 150zł)

Zaliczka: zależnie od decyzji komunikacyjnego wyjazdu

Zagadnienia do opracowania (dla wszystkich):

 • topografia (w tym szlaki turystyczne) i atrakcje turystyczne Pogórza Przemyskiego
 • Przemyśl - historia, zabytki (ogólnie)
 • Przemyśl i twierdza Przemyśl w czasie I wojny światowej
 • diecezje przemyskie obrządku wschodniego
Zagadnienia indywidualne do opracowania - według ustaleń na liście dyskusyjnej
Czytaj więcej...

Kurs przewodnicki - manewry górskie 26-27.03.2011 - Pogórze Przemyskie

Zbiórka: 25.03.2011 (piątek) wieczorem - szczegóły podaje komunikacyjny wyjazdu

Powrót: 28.03.2011 (poniedziałek) rano - szczegóły podaje komunikacyjny wyjazdu

Instruktorzy: Magda, Andrzej, Miseczka

Sprzęt: APARAT FOTOGRAFICZNY lub TELEFON ROBIĄCY ZDJĘCIA, co najmniej 2 długopisy i kartki do pisania. Poza tym klasyka: karimata, śpiwór (CIEPŁY), kurtka, ew. parasol, ciepłe ubranie, ciepła czapka, rękawiczki, mocne buty, stoptuty (ochraniacze), latarka + baterie zapasowe, menażka, kubek, nóż, łyżka, cienka linka (ok. 5m), termos, KOMPAS, MAPA, zapasowe worki foliowe, dokumenty (legitymacja), apteczka osobista, zegarek na rękę, obowiązkowy zestaw do rozpalania: 2*świeczka, 2*zapalniczka, rękawice robocze (do pracy przy ognisku)

Mapa: Pogórze Przemyskie, skala 1:75 000, pamiętajcie o zabezpieczeniu mapy (koszulka na dokumenty lub mapnik)

Prowiant: Gotowe kanapki + picie na śniadanie i pierwszy dzień, przegryzki na trasę nocną. Kilka torebek herbaty. Na niedzielę - pół chleba i ulubione składniki do przybrania kanapek. Składniki na sobotni obiad - wersja standardowa z makaronem. Butelka wody 1,5l.

Uwaga: Wszystkie rzeczy pakujemy w worki foliowe (nie ma nieprzemakalnych plecaków)

Koszt: transport (podaje komunikacyjny wyjazdu) + nocleg + zwiedzanie + niedzielny obiad w knajpie

Zaliczka: wg ogłoszenia na liście dyskusyjnej

Zagadnienia do opracowania (dla wszystkich):

 • topografia (w tym szlaki turystyczne) i atrakcje turystyczne Pogórza Przemyskiego
 • Przemyśl - historia, zabytki (ogólnie)
 • Przemyśl i twierdza Przemyśl w czasie I wojny światowej
 • diecezje przemyskie obrządku wschodniego
Zagadnienia indywidualne do opracowania - według ustaleń na liście dyskusyjnej
Czytaj więcej...

Strona 1 z 4