Wojtek Jasiński, Basia Jasińska - blachy 240, 274

WOJCIECH JASIŃSKI , blacha 240

Kontakt: wjas1[at]wp.pl


Kurs 1973/1974. Przewodnik beskidzki II klasy. Przodownik GOT, narciarski, TP. Prywatnie: inżynier chemik, absolwent Instytutu Inżynierii Chemicznej PW (1977). Pracuję w polskiej prywatnej firmie produkującej sprzęt medyczny; jeśli ktoś oddawał honorowo krew, to prawie na pewno korzystał z "moich" zestawów. Jeszcze bardziej prywatnie: Góry to od lat jedna z moich prawdziwych miłości - prawdziwa, bo zupełnie bezinteresowna. Nie oczekuję przecież od nich niczego w zamian. A Koło od dawna pomaga w jej spełnieniu.  Obozów i rajdów uzbierało się niemało. Były wśród nich także quasi-pionierskie wyjazdy w Karpaty Wschodnie (1974) i w góry Norwegii (1978). Były zimówki i przejścia kursów (m.in. dwa przejścia SKPT Gdańsk). Przyjaciół i sympatyków nigdy mi w Kole nie brakowało (patrz np. blacha nr 274). A skoro do dzisiaj wielu kojarzy mnie z gitarą i ciekawymi pomysłami kulinarnymi, to chyba nie jest jeszcze najgorzej. BARBARA JASIŃSKA (z d. Janczarska), blacha 274

Kontakt: b-jasinska[at]wp.plKurs 1975/76. Zawód - geograf. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW ukończyłam w r. 1978. Od tego czasu pracuję w oświacie. Zawsze pociągały mnie (i pociągają nadal) miejsca, w których jeszcze nie byłam. Do tego fascynują mnie skały i rośliny. Jeśli jeszcze dodać zamiłowanie do włóczęgi w towarzystwie  różnych oryginałów i indywidualności (indywiduów ?), to logiczne, że musiałam trafić do Koła. Dzięki SKPB, w którym wylądowałam w czasie studiów, najpierw poznałam, a później  pokazałam wielu, wielu innym sporo "kawałków" górskiego świata. A znajomości i przyjaźnie zadzierzgnięte w górach wytrzymują próbę czasu do dzisiaj (patrz np. blacha nr 240).