Zapisy

Zapisy na tegoroczną edycję manewrów zostały zakończone. Zapraszamy w przyszłym roku :).

Pamiętaj o opłaceniu wpisowego w wysokości 45 zł od osoby oraz 25zł za każdy gadżet w przeciągu 3 dni roboczych od momentu zapisu na poniższy rachunek:

05 2130 0004 2001 0380 3475 0008
tytułem: [nazwa zespołu], [mail podany przy zapisie]
odbiorca:
Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie,
ul. Grzybowska 4/U9B
00-131 Warszawa

Brak opłaty startowej w terminie jest jednoznaczne ze skreśleniem zespołu z listy.

Opłata jest bezzwrotna.

Tags: