Odpis 1% dla SKPB - informacje

Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Od lat działamy w środowisku akademickim organizując niekomercyjne wyjazdy dla braci studenckiej i poza-studenckiej, kurs przewodnicki, imprezy kulturalne, prowadzimy działalność wydawniczą i insze formy aktywności turystyczno-kulturalnej. Członkowie Stowarzyszenia to osoby mające otwarte głowy i chude portfele (głównie studenci). Działamy dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w naszych imprezach, jako organizacja non-profit nie czerpiemy żadnych korzyści z tytułu prowadzonej działalności. Naszym obecnym zamierzeniem jest otworzenie schroniska - "chatki studenckiej" w Beskidzie Niskim, gdzie za symboliczną opłatą będziemy udzielać noclegu. Na ten właśnie cel przeznaczymy pieniądze ze zbiórki 1%.

Informacje ogólne

Zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2004 roku podatnik - osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wysokość tej kwoty wynosi maksimum 1% należnego podatku.

Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% musi najpierw wpłacić pieniądze na rzecz organizacji pożytku publicznego. Trzeba to uczynić do momentu złożenia zeznania, nie później jednak niż do 2 maja 2006 r. Następnie należy odliczyć z tej wpłaty kwotę nie większą niż odpowiednik 1% podatku należnego. Wpłata musi zostać potwierdzona stosownym dokumentem (przelew bankowy lub pocztowy).

Instrukcja jak skorzystać z odpisu

1. Ustalić wysokość podatku należnego za rok 2005. Znajduje się ona w części „Obliczanie zobowiązania podatkowego”, pozycja „Podatek należny” (dla PIT-36 kwota z pozycji 178; dla PIT-37 kwota z pozycji 110) lub w przypadku PIT-28 w części „Kwota należnego ryczałtu” (pozycja 102).

2. Obliczyć 1% podatku zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół np.: 56,78 zł zaokrąglamy do 56,70 zł.

3. Wpłacić obliczoną kwotę na rachunek bankowy Stowarzyszenia SKPB za pośrednictwem poczty lub banku, z dopiskiem: "wpłata 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego" (można skorzystać w wypełnionego naszymi danymi przekazu pocztowego, znajduje się on w pliku "druk_przelewu" do ściągnięcia z naszej strony). Dowód wpłaty zachowujemy, istnieje obowiązek przechowywania tego dokumentu przez okres co najmniej 5 lat (podobnie jak w przypadku np. faktury za odliczenia).

Tu znajdziesz druk przelewu.

Rachunek bankowy Stowarzyszenia SKPB:

Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie
ul. Smocza 27
01-048 Warszawa

Nr konta: 97 2130 0004 2001 0380 3475 0001

4. Wpisujemy obliczoną i wpłaconą na konto Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie kwotę 1% w rubryce "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (w PIT-36 to pozycja 179, w PIT-37 pozycja 111, a w PIT-28 pozycja 103).

5. Wypełniony formularz PIT składamy w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

UWAGA: jeśli wysłałeś już swoje zeznanie podatkowe, to nadal możesz przekazać 1% wysyłając korektę PIT-u. Należy zaznaczyć w części A (dla PIT-36 i PIT-37), rubryka 8 pkt. 2 "korekta zeznania" i w nagłówku PIT-u dopisać KOREKTA.

Informacje o Stowarzyszeniu SKPB

Bazy danych organizacji pożytku publicznego.

i) Baza danych na portalu ngo.pl:

Należy nas szukać pod nazwą: Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich Beskidzkich w Warszawie

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=opp"

w powyższej bazie można nas znaleźć pod adresem:

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=29502

ii) Baza organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://opp.ms.gov.pl/

tutaj można nas znaleźć szukając np. wg KRS (nr: 0000108052) lub nazwy: „Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich Beskidzkich w Warszawie”


Tekst opracowany na podstawie informacji z portalu http://pozytek.ngo.pl/
Darek Gatkowski
Tags: