O nas

Biblioteczka

SKPB Warszawa dysponuje kołową biblioteczką o profilu górskim, uwzględniającą szczególnie teren Beskidów i pozycje wydane przez Koło. Wypożyczanie pozycji z biblioteczki możliwe jest dla wszystkich zainteresowanych na zasadach opisanych w poniższym regulaminie.

Regulamin biblioteczki

  1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać bezpłatnie członkowie Stowarzyszenia, uczestnicy kursu przewodnickiego prowadzonego przez Stowarzyszenie i osoby trzecie.
  2. Co do zasady zbiory biblioteki wypożyczane są na zewnątrz, za pośrednictwem administratora zasobów bibliotecznych. Niektóre szczególnie cenne pozycje udostępniane mogą być jedynie prezencyjnie.
  3. Wypożyczeń dla osób trzecich dokonuje się za kaucją w wysokości 50zł/tytuł. Kaucja zwracana jest po zwrocie pozycji do biblioteki.
  4. Czytelnik może na swoim koncie posiadać maksymalnie pięć wypożyczonych tytułów.
  5. Tytuły wypożyczane są na okres jednego miesiąca. Po uzgodnieniu z administratorem zasobów bibliotecznych można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu tytułów na kolejny miesiąc.
  6. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej o podobnej tematyce wskazanej przez administratora zasobów bibliotecznych.
  7. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych powyżej ustalonego z administratorem terminu naliczane są kary w wysokości 20 groszy za każdy dodatkowy dzień, przekazywane darowizną na rzecz Koła.
  8. W uzasadnionych przypadkach administrator zasobów bibliotecznych może anulować naliczoną karę.
  9. W sprawach spornych związanych z działalnością biblioteki decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
  10. Kontakt z administratorem zasobów bibliotecznych: biblioteka at skpb.waw.pl.

W celu wypożyczenia książki z biblioteki skontaktuj się z administratorem pod adresem: biblioteka (małpa) skpb.waw.pl.

Poniżej zamieszczamy katalog biblioteczki. Dostępny jest on również jako katalog biblioteczki (Google Docs). Mogą również zainteresować Cię wydawnictwa SKPB on-line

Katalog

Sygnatura Tytuł Autor(zy) Wydawnictwo Rok wydania Kategoria Uwagi
0001 Rzeszowski Rocznik Muzealny 1982 Cisek M., Ziewiec I. (red.) Krajowa Agencja Wydawnicza 1982 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0002 Rocznik Muzeów Województwa Rzeszowskiego 1974 Żyga A. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1974 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0003 Rocznik Muzeów Województwa Rzeszowskiego 1968 Żyga A. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1968 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0004 Iwonicz Zdrój. Monografia Cwanek J. Przedsiębiorstwo Państwowe "Uzdrowisko Iwonicz" : Towarzystwo Przyjaciół Iwonicza, 1984 Geograficznie - Beskid Niski
0005 Sanok. Materiały dziejów miasta do XVII w. Fastnacht A. Muzeum Regionalne PTTK w Brzozowie 1990 Geograficznie - Bieszczady
0006 Współcześni rzeźbiarze ludowi województwa rzeszowskiego Szetela-Zauchowa T. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1973 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0007 Rocznik Sanocki 1963   Wydawnictwo Literackie 1963 Geograficznie - Bieszczady
0008 Zabytki na trasach turystycznych województwa krakowskiego Smólski J. Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch" 1975 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0009 Skałki Rzędkowickie : przewodnik wspinaczkowy po skałkach i jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Kiełkowska M. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1977 Geograficznie - Polska poza górami
0010 Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej : zbiór szkiców, opracowań i utworów literackich Kratochwilowa S.   1969 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0011 Metodyka oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych Konar J., Wojnowicz J. (red.) Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989 Tematycznie - turystyka  
0012 Z dziejów starań miasta Krosna o założenie gimnazjum i szkoły realnej Kosiek A. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1994 Geograficznie - Beskid Niski Biblioteka Krośnieńska zeszyt 5 (1994)
0013 Świat wynalazków Jana Szczepanika Tulik J. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1995 Geograficznie - Beskid Niski Biblioteka Krośnieńska zeszyt 6 (1995)
0014 Mury obronne Krosna od XIV do XVIII wieku Ginalski J., Łopatkiewicz P. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1994 Geograficznie - Beskid Niski Biblioteka Krośnieńska zeszyt 4 (1994)
0015 Fundacje artystyczne Kamienieckich dla kościoła franciszkańskiego w Krośnie : uwagi na marginesie odkrycia średniowiecznych malowideł ściennych Łopatkiewicz P. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1995 Geograficznie - Beskid Niski Biblioteka Krośnieńska zeszyt 7 (1995)
0016 Średniowieczny kościół franciszkański w Krośnie Łopatkiewicz P. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1993 Geograficznie - Beskid Niski Biblioteka Krośnieńska zeszyt 1 (1993)
0017 Krośnieńska fara w wiekach średnich : przemiany architektoniczne i uchwytne elementy wyposażenia kościoła do połowy XVI wieku Łopatkiewicz P. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1994 Geograficznie - Beskid Niski Biblioteka Krośnieńska zeszyt 3 (1994)
0018 Krośnieńska fara w epoce renesansu i manieryzmu : przemiany architektoniczne i najważniejsze elementy wyposażenia kościoła od połowy XVI do połowy XVII wieku Łopatkiewicz P. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1995 Geograficznie - Beskid Niski Biblioteka Krośnieńska zeszyt 8 (1995)
0019 Michał Mięsowicz : obywatel Królewskiego Wolnego Miasta Krosna Laśkoś-Źrebiec K. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1994 Geograficznie - Beskid Niski Biblioteka Krośnieńska zeszyt 2 (1994)
0020 Zabytki sakralne Leska : zarys dziejów obiektów sakralnych na terenie miasta Leska Budziak J. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 1992 Geograficznie - Bieszczady
0021 Historia Śląska. Materiały pomocnicze do szkolenia przewodników, przodowników i organizatorów turystyki Piórko A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1980 Geograficznie - Beskidy Zachodnie Wydanie 2 poprawione i rozszerzone. Por. sygn. 0122-0124
0022 Przodownik turystyki narciarskiej. Materiały szkoleniowe   Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1978 Tematycznie - turystyka  
0023 Przodownik turystyki narciarskiej. Materiały szkoleniowe   Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1978 Tematycznie - turystyka  
0024 Park Narodowy w Gorcach Dąbrowski P. Oddział Akademicki PTTK Kraków 1984 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0025 Legendy Wielickie Janicka-Krzywda U. Oddział Akademicki PTTK Kraków 1984 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0026 Warszawa-Radom. Trasa autokarowa Wieczorek S. SKPŚ 1978 Geograficznie - Polska poza górami
0027 Radom-Kielce. Trasa autokarowa Wieczorek S. SKPŚ 1978 Geograficznie - Polska poza górami
0028 Ustrzyki Górne. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Geograficznie - Bieszczady
0029 Między Osławą a Osławicą Dietrich M., Jabłkowski J. SKPB Warszawa 1973 Geograficznie - Beskid Niski wyd. małoformatowe
0031 W Bieszczadach Izbicki R., Sumiński T. Interpress 1968 Geograficznie - Bieszczady
0032 Bieszczady. Przewodnik Kłos S. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1983 Geograficznie - Bieszczady
0033 Krosno : [historia, zabytki, ludzie, legendy] : przewodnik dla zwiedzających Laśkoś-Źrebiec K. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1995 Geograficznie - Beskid Niski
0034 Bieszczady Zarzycki K., Głowaciński Z. Wiedza Powszechna 1973 Geograficznie - Bieszczady seria "Przyroda polska"; nowsze wyd.: sygn.0379
0035 Zamek w Baranowie Majewski A. Arkady 1969 Geograficznie - Polska poza górami
0036 Zamek w Baranowie Majewski A. Arkady 1969 Geograficznie - Polska poza górami
0037 Zamek w Łańcucie Baniukiewicz E., Wiśniowska Z. Arkady 1973 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0038 Rocznik Przemyski 1965 Kunysz A. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1965 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0039 Pszczyna Robliczek J. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy "Kraj" 1952 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0040 Iwonicz-Zdrój i okolice : nie tylko przewodnik Michalak J. Roksana 1995 Geograficznie - Beskid Niski
0041 Środowisko przyrodnicze Dorzecza Sanu : jego znaczenie gospodarcze i ochrona : Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 16 i 17 października 1970 r. w Przemyślu Olszak J. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1973 Geograficznie - Bieszczady
0042 Krótka historia UPA i OUN   SKPB Warszawa 1978 Tematycznie - historia i archeologia
0043 Krajobraz Ziemi Żywieckiej Ziętara T. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1976 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0044 Kraina Tysiąca Źródeł Czarnowski A. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1975 Geograficznie - Beskid Sądecki
0045 Bieszczady. Szlakiem walk z bandami UPA Bata A. Krajowa Agencja Wydawnicza 1984 Geograficznie - Bieszczady
0046 Brenna. Gawęda o pięknej wsi beskidzkiej czyli wszystkiego po trochu o Brennej i nie tylko o niej Trojan R. OU PTTK Gliwice 1984 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0047 Brenna. Gawęda o pięknej wsi beskidzkiej czyli wszystkiego po trochu o Brennej i nie tylko o niej Trojan R. OU PTTK Gliwice 1984 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0048 Pieniny Kresek Z. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1992 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0049 Beskid Śląski Liszka J. Wydawnictwo Śląsk 1969 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0050 Szlakiem Batalionu "Barbara" przez Pogórze Ciężkowickie : Tarnów-Wał-Jamna-Bartkowa : przewodnik turystyczny Rypuszyński S. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1982 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0051 Akowcy na Podkarpaciu Modrzejewski J. Muzeum Regionalne PTTK w Brzozowie 1990 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0052 Architektura - mały słowniczek pojęć. Wydanie drugie Borusiewicz W. AKT "Maluch"   Tematycznie - sztuka  
0053 Śpiewnik SKPB '75 - zeszyt 2   SKPB Warszawa 1975 Tematycznie - śpiewniki  
0054 Po Beskidzie z JAJEM     1984 Tematycznie - śpiewniki  
0055 Połoniny '97   SKPB Warszawa 1997 Tematycznie - turystyka nie mylić z inf. krajoznawczym (w l. 1993-2001 nie wydawanym)
0056 40 lat minęło…   SKPB Warszawa 1997 Tematycznie - turystyka  
0057 Historia turystyki Grinberg-Pluta R., Kula K. SKPT Gdańsk 1982 Tematycznie - turystyka  
0058 Stare Kuźnice Pilich M. (red.) SKPŚ 1977 Geograficznie - Polska poza górami
0059 Pogórze Dynowskie i Strzyżowskie Dudka K. (red.) SKPB Warszawa 1980 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0060 Tradycje walk partyzanckich w Bieszczadach Jabłkowski J., Keller M. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - Bieszczady
0061 Tradycje walk partyzanckich w Bieszczadach Jabłkowski J., Keller M. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - Bieszczady
0062 Beskid Niski. Ożenna '96   SKPB Warszawa 1996 Tematycznie - turystyka  
0063 Zagórz k/Sanoka. Informator turystyczny Pilich P. SKPB Warszawa 1971 Geograficznie - Bieszczady
0064 Łopiennik i okolice. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Geograficznie - Bieszczady Akcja lato 1971
0065 Ustrzyki Górne. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Geograficznie - Bieszczady
0066 Zarys grup etnograficznych Kamocki J. SKPB Warszawa 1971 Tematycznie - etnografia  
0067 Historia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego   SKPB Warszawa   Tematycznie - turystyka  
0068 Nieco o "Bieszczadach" i innych nazwach geograficznych Fastnacht A. SKPB Warszawa 1970 Tematycznie - toponomastyka i język materiały szkoleniowe
0069 Gospodarka wodna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem woj. Rzeszowskiego SKPB Warszawa   Geograficznie - Bieszczady
0070 Beskid Niski. Ożenna '96   SKPB Warszawa 1996 Tematycznie - turystyka  
0071 Beskid Niski. Ożenna '96   SKPB Warszawa 1996 Tematycznie - turystyka  
0072 Beskid Niski. Ożenna '96   SKPB Warszawa 1996 Tematycznie - turystyka  
0073 Połoniny '97   SKPB Warszawa 1997 Tematycznie - turystyka nie mylić z inf. krajoznawczym (w l. 1993-2001 nie wydawanym)
0074 Gospodarka wodna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem woj. Rzeszowskiego SKPB Warszawa   Geograficznie - Bieszczady
0075 Profesor doktor Zygmunt Aleksander Klemensiewicz Kuratow J. L. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Tematycznie - turystyka  
0076 Profesor doktor Zygmunt Aleksander Klemensiewicz Kuratow J. L. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Tematycznie - turystyka  
0077 Profesor doktor Zygmunt Aleksander Klemensiewicz Kuratow J. L. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Tematycznie - turystyka  
0078 Polany pasterskie polskiej Orawy. Materiały szkoleniowe Marzec L. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0079 Ustrzyki Górne. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Geograficznie - Bieszczady
0080 U źródeł Wisłoki Długaszek R. SKPB Warszawa 1991 Geograficznie - Beskid Niski
0081 Okolice Ropianki Kougan M., Grzesik W., Traczyk T. SKPB Warszawa 1984 Geograficznie - Beskid Niski Informator bazy turystycznej AKT "Maluch"; z autografami autorów
0082 Magury '78 Wielocha A. (red.) SKPB Warszawa 1978 Geograficznie - Beskid Niski
0083 Magury '88 Nyczanka M. (red.) SKPB Warszawa 1988 Geograficznie - Beskid Niski
0084 Magury '89 Szczerbiak P. (red.) SKPB Warszawa 1989 Geograficznie - Beskid Niski
0085 Magury '90 Szatrawski T. (red.) SKPB Warszawa 1990 Geograficznie - Beskid Niski
0086 Połoniny '77 Łękawski T.W., Wojtas T. (red.) SKPB Warszawa 1977 Geograficznie - Bieszczady
0087 Połoniny '90/91 Wielocha A. (red.) SKPB Warszawa 1992 Geograficznie - Bieszczady
0088 Zagórz k/Sanoka Pilich P. (red.) SKPB Warszawa 1975 Geograficznie - Bieszczady Informator krajoznawczy akcja letnia 75
0089 Niżej połonin Potocki A. SKPB Warszawa 1990 Geograficznie - Bieszczady
0090 Ustrzyki Górne Ufnalski W. (red.) SKPB Warszawa 1975 Geograficznie - Bieszczady Informator krajoznawczy akcja letnia 75
0091 Łemkowie (opis etnograficzny) Reinfuss R. Kraków : Druk W. L. Anczyca 1936 Tematycznie - etnografia reprint (nieznana data i wydawca)
0092 Łemkowie i Łemkowszyzna : materiały do bibliografii Zagórzański T. SKPB Warszawa 1984 Tematycznie - etnografia  
0093 Spisz środkowy i północny w naszym stuleciu Trajdos T.M. SKPB Warszawa 1987 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0094 Zamek w Krasiczynie Świątalski M. SKPB Warszawa 1973 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia materiały szkoleniowe 1973
0095 Architektura drewnianych cerkiewek na Łemkowszczyźnie   SKPB Warszawa 1970 Geograficznie - Beskid Niski dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB
0096 Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej Winkowski M. SKPB Warszawa 1970 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia materiały szkoleniowe
0097 Nieco o "Bieszczadach" i innych nazwach geograficznych Fastnacht A. SKPB Warszawa 1970 Tematycznie - toponomastyka i język materiały szkoleniowe
0098 Magury '78 Wielocha A. (red.) SKPB Warszawa 1978 Geograficznie - Beskid Niski
0099 Niżej połonin Potocki A. SKPB Warszawa 1990 Geograficznie - Bieszczady
0100 Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego Kamoccy M. i J. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej 1972 Tematycznie - etnografia  
0101 Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego Kamoccy M. i J. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej 1972 Tematycznie - etnografia  
0102 Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego Kamoccy M. i J. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej 1972 Tematycznie - etnografia  
0103 Śpiewniczek Łem Beskid Niski '95   SKPB Warszawa 1995 Tematycznie - śpiewniki jęz. łemkowski
0104 Śpiewniczek Łem Beskid Niski '95   SKPB Warszawa 1995 Tematycznie - śpiewniki jęz. łemkowski
0105 Zasady organizowania i prowadzenia wycieczek górskich Sanecki W. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1966 Tematycznie - turystyka  
0106 Metodyka oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych Konar J., Wojnowicz J. (red.) Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989 Tematycznie - turystyka  
0107 Śpiewnik SKPB Bieszczady '71   SKPB Warszawa 1971 Tematycznie - śpiewniki  
0108 Śpiewnik SKPB Bieszczady '71   SKPB Warszawa 1971 Tematycznie - śpiewniki  
0109 Informator krajoznawczy o terenach Złazu "Marzanna IV"   SKPB Warszawa 1971 Geograficznie - Polska poza górami
0110 Śpiewnik III Giełda Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie   Biuro Podróży i Turystyki SZSP "Almatur"   Tematycznie - śpiewniki  
0111 Śpiewnik 40-lecia część 1   SKPB Warszawa 1996 Tematycznie - śpiewniki  
0112 Śpiewnik 40-lecia część 1   SKPB Warszawa 1996 Tematycznie - śpiewniki  
0113 Śpiewnik 40-lecia część 1   SKPB Warszawa 1996 Tematycznie - śpiewniki  
0114 Śpiewnik 40-lecia część 1   SKPB Warszawa 1996 Tematycznie - śpiewniki  
0115 Śpiewnik 40-lecia część 3   SKPB Warszawa 1996 Tematycznie - śpiewniki  
0116 Śpiewniczek Łem Beskid Niski '95   SKPB Warszawa 1995 Tematycznie - śpiewniki jęz. łemkowski
0117 Śpiewniczek Łem Beskid Niski '95   SKPB Warszawa 1995 Tematycznie - śpiewniki jęz. łemkowski
0118 Śpiewniczek Beskid Niski '95 dodruk   SKPB Warszawa 1995 Tematycznie - śpiewniki  
0119 Śpiewniczek Beskid Niski '95 dodruk   SKPB Warszawa 1995 Tematycznie - śpiewniki  
0120 Śpiewnik 40-lecia część 1   SKPB Warszawa 1996 Tematycznie - śpiewniki  
0121 Śpiewnik SKPB Bieszczady '71   SKPB Warszawa 1971 Tematycznie - śpiewniki  
0122 Historia Śląska. Materiały szkoleniowe Piórko A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Geograficznie - Beskidy Zachodnie Por. sygn. 0021
0123 Historia Śląska. Materiały szkoleniowe Piórko A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Geograficznie - Beskidy Zachodnie Por. sygn. 0021
0124 Historia Śląska. Materiały szkoleniowe Piórko A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Geograficznie - Beskidy Zachodnie Por. sygn. 0021
0125 Regulamin Kursu Przewodnickiego SKPB 1997/98   SKPB Warszawa 1997 Tematycznie - turystyka  
0126 Regulamin Kursu Przewodnickiego SKPB 1997/98   SKPB Warszawa 1997 Tematycznie - turystyka  
0127 Rajd Górski Beskidzki Trakt   SKPB Warszawa 1998 Tematycznie - turystyka  
0128 Rajd Górski Beskidzki Trakt   SKPB Warszawa 1998 Tematycznie - turystyka  
0129 Beskidzki Trakt Pieniny Jesień '97   SKPB Warszawa 1997 Tematycznie - turystyka  
0130 Beskidzki Trakt Pieniny Jesień '97   SKPB Warszawa 1997 Tematycznie - turystyka  
0131 Tarnów i okolice Orliński N. Krajowa Agencja Wydawnicza 1980 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia wyd. małoformatowe
0132 Dubiecko i okolice Rożański J. Krajowa Agencja Wydawnicza 1982 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia wyd. małoformatowe
0133 Bieszczadzkie zapory wodne Bata A. Krajowa Agencja Wydawnicza 1985 Geograficznie - Bieszczady wyd. małoformatowe
0134 Między Osławą a Osławicą Dietrich M., Jabłkowski J. SKPB Warszawa 1978 Geograficznie - Beskid Niski wyd. małoformatowe
0135 Działalność oświatowa muzeów województwa krośnieńskiego Kosiek A. (oprac.) Muzeum Okręgowe Krosno 1982 Geograficznie - Beskid Niski broszura
0136 Zabytki, muzea i inne ciekawe miejsca w Sanoku   CIT Sanok 2013 Geograficznie - Bieszczady informator
0137 Rymanów, Rymanów Zdrój i okolice Michalak J. Roksana 1995 Geograficznie - Beskid Niski
0138 Nad karpackimi dopływami Wisły Janiszewski M. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1985 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie seria biblioteczka geograficzna
0139 Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce Burchard P. Przemysław Burchard 1990 Tematycznie - sztuka  
0140 XXXIII Ogólnopolski Rajd Studencki Beskid Niski '97. Zbiór tekstów piosenek rajdowych SKPB Warszawa 1997 Tematycznie - śpiewniki śpiewnik rajdowy
0141 Metodyka znakowania górskich szlaków turystycznych Krygowski W. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1967 Tematycznie - turystyka  
0142 Ochrona przyrody i środowiska w Polsce : wybór informacji Jabłońska M., Kowalik T. SKPB Warszawa 1973 Tematycznie - przyroda Materiały szkoleniowe 1974; broszura szkoleniowa nt. ochrony przyrody
0143 Pogórze Przemyskie. Słownik krajoznawczo-historyczny Kryciński S. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 1992 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0144 Połoniny '83 Szporer J. (red.) SKPB Warszawa 1983 Geograficznie - Bieszczady
0145 Zarys historii turystyki. Materiały szkoleniowe tom 2 Kulczycki Z. PTTK ZG COKKT 1980 Tematycznie - turystyka materiały szkoleniowe
0146 Drewniane cerkwie karpackie Kryciński S. SKPB Warszawa 1984 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0147 Łemkowie (opis etnograficzny) Reinfuss R. Kraków : Druk W. L. Anczyca 1936 Tematycznie - etnografia reprint (nieznana data i wydawca)
0148 Łemkowie i Łemkowszyzna : materiały do bibliografii Zagórzański T. SKPB Warszawa 1984 Tematycznie - etnografia  
0149 Osadnictwo na prawie ruskim, polskim, niemieckim i wołoskim ze szczególnym uwzględnieniem ziemi sanockiej w l. 1340-1650 Niemirowicz-Szczytt K. SKPB Warszawa 1973 Tematycznie - historia i archeologia
0150 Cerkwie drewniane w Karpatach : typy brył cerkwi i ich rozmieszczenie Kryciński S. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie Budownictwo drewniane cz. II
0151 Cerkwie drewniane w Karpatach : konstrukcja budynku cerkwi Kryciński S. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie Budownictwo drewniane cz. II
0152 Budownictwo drewniane Jabłkowski J., Porada K. SKPB Warszawa 1977 Tematycznie - sztuka  
0153 Geologia Beskidów Koperska D. SKPB Warszawa 1980 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie  
0154 Ochrona przyrody i środowiska w Polsce : wybór informacji Jabłońska M., Kowalik T. SKPB Warszawa 1973 Tematycznie - przyroda Materiały szkoleniowe 1974; broszura szkoleniowa nt. ochrony przyrody
0155 Ikony : w kręgu wpływów kultury bizantyńskiej w Karpatach Wielocha A.  SKPB Warszawa 1983 Tematycznie - sztuka materiały szkoleniowe
0156 Historia dzwonów : zabytkowe dzwony karpackie Komorowski W. SKPB Warszawa 1988 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0157 Historia dzwonów : zabytkowe dzwony karpackie Komorowski W. SKPB Warszawa 1988 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0158 Nazwy miejscowe Beskidu Gorlickiego Topolski T.R. SKPB Warszawa 1985 Geograficznie - Beskid Niski
0159 Łopiennik i okolice. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Geograficznie - Bieszczady Akcja lato 1971
0160 I w.św. na terenie Polski, przebieg działań na terenie Galicji, obrona Przemyśla Huczko A. SKPB Warszawa 1971 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia materiały szkoleniowe 1972; dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB
0161 Krótki rys chronologiczno-historyczny dziejów księstwa halicko-włodzimierskiego Michałowski W. SKPB Warszawa 1973 Geograficznie - Ukraina i Ruś materiały szkoleniowe 1973; dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB
0162 Z historii Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie 1957-1982 Juszczyk W., Swianiewicz J., Wielocha A. (red.) SKPB Warszawa 1982 Tematycznie - turystyka  
0163 Zasady żywienia obozów wędrownych Kazberuk H. SKPB Warszawa 1973 Tematycznie - turystyka materiały szkoleniowe 1973; dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB
0164 Początki polskiej turystyki w Beskidach Zachodnich i walka z naporem niemieckim /Beskidenverein/ Midowicz W. SKPB Warszawa 1973 Geograficznie - Beskidy Zachodnie 100 lat turystyki polskiej; dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB
0165 Tam na lemkowyni pomedże horami. Turystskyj pisennyk lito 1981     1981 Tematycznie - śpiewniki  
0166 Beskidy Wschodnie Marszałek J. SKPB Warszawa 1978 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie materiały szkoleniowe
0167 Pierwsza wojna światowa w Karpatach Olszański T.A. (red.) SKPB Warszawa 1985 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0168 Beskidy Wschodnie Marszałek J. SKPB Warszawa 1978 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie materiały szkoleniowe
0170 Śpiewnik wydany [...] z okazji X złazu w Puszczy Białej "wiosna 74" Gwiazda A. i in. (oprac.) Koło PTTK przy PW 1974 Tematycznie - śpiewniki  
0171 Śpiewnik turystyczny   ZSP, PTTK PW 1972 Tematycznie - śpiewniki  
0172 XV Beskid Niski. Śpiewnik   SKPB Warszawa 1979 Tematycznie - śpiewniki  
0173 Katalog Piosenki Turystycznej   AKT "Maluch" 1980 Tematycznie - śpiewniki  
0174 Beskidzki Śpiewnik Styków 1985   KTE "Styki" 1985 Tematycznie - śpiewniki  
0175 Kazimierski Śpiewnik Styków 1985   KTE "Styki" 1985 Tematycznie - śpiewniki  
0176 Śpiewnik turystyczny z bakaliami!   AKT "Maluch" 1977 Tematycznie - śpiewniki  
0177 XV Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski. Śpiewnik turystyczny   ZSP Politechnika Warszawska   Tematycznie - śpiewniki  
0178 Śpiewnik turystyczny   SKPŚ, SKTCh "REDOX"   Tematycznie - śpiewniki  
0179 Po beskidzie błądzi. Śpiewnik A. Wierzbickiego Wierzbicki A.     Tematycznie - śpiewniki  
0180 Śpiewnik "Beskid Niski 76"   SKPB Warszawa 1976 Tematycznie - śpiewniki  
0201 Zeszyty Szkoleniowe, t. 2   Komisja Akademicka ZG PTTK, Komisja Turystyki ZG SZSP 1979 Tematycznie - turystyka dot. głównie egzaminów OT
0202 Dni Bochni Lisiecka A. (red.) PZG "Prasa" 1971 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0203 Dni Bochni Lisiecka A. (red.) PZG "Prasa" 1971 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0204 Wędrówki przez Pogórze Karpackie i Beskidy Czarnowski A. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1972 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0205 Krajobraz Kotliny Żywieckiej Ziętara T. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1971 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0206 Wśród bieszczadzkich lasów Siedlecki Z. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1966 Geograficznie - Bieszczady
0207 Materiały Szkoleniowe SKPG "Harnasie", cz. 2 Nitzschke K., Barański M., Michnol P., Rohm W., Waryszak W. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Tematycznie - turystyka Wersja elektroniczna: http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje/harnas-numery-1-16/
0208 Materiały Szkoleniowe SKPG "Harnasie", cz. 2 Nitzschke K., Barański M., Michnol P., Rohm W., Waryszak W. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Tematycznie - turystyka Wersja elektroniczna: http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje/harnas-numery-1-16/
0209 Prace Baraniogórskie IV Pańczyszyn A. (red.) Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1996 Tematycznie - turystyka  
0210 Babiogórskie Ścieżki Janicka-Krzywda U., Łajczak A. Colgraf Press. Redakcja Wydawnictw Turystycznych, Babiogórski Park Narodowy 1995 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0211 Mała Encyklopedia Babiogórska Midowicz W. (red.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 1992 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0212 Rozmowy ze skorupami czyli Rzecz o plastyce garncarskiej i jej wymowie historyczno-społecznej Kotula F. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1969 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0213 Chłopi bronili się sami. Reportaż historyczny Kotula F. Krajowa Agencja Wydawnicza 1982 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0214 Rabka i okolice. Przewodnik i informator turystyczny Matuszczyk A., Trybowska E. Urząd Miasta i Gminy w Rabce, Oddział PTTK w Rabce 1986 Geograficznie - Beskidy Zachodnie zawiera mapę
0215 Orawa i Pasmo Podhalańskie. Między Babią Górą a Tatrami. Przewodnik Monograficzny Matuszczyk A. Wydawnictwo Górskie 1993 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0216 Limanowa i Okolice. Przewodnik Wielek J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1987 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0217 Szczawnica, Krościenko i okolice Nyka J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1965 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0218 Szczawnica, Krościenko i okolice Nyka J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1965 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0219 Szlakiem Seweryna Goszczyńskiego przez Gorce. Łopuszna - Kiczora - Turbacz - Łopuszna Kresek Z. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1981 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0220 Szlakiem Seweryna Goszczyńskiego przez Gorce. Łopuszna - Kiczora - Turbacz - Łopuszna Kresek Z. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1981 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0221 Przewodnik po Ziemi Bielsko-Bialskiej Czaja W., Hajduk A., Hałatek A., Lubosz. B., Turno B. Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej 1968 Geograficznie - Beskidy Zachodnie zawiera mapy
0222 Literatura o Tatrach i Zakopanem (do roku 1918) Majda J. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1981 Geograficznie - Tatry Nauka dla wszystkich nr 342
0223 Twierdza Przemyśl. Informator Regionalny Kunysz I. (red.) Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 1997 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia zawiera mapę
0224 Iwonicz Zdrój Woliński S. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1954 Geograficznie - Beskid Niski
0225 Małopolska Południowo-Zachodnia. Przewodnik Matuszczyk A., Orliński N., Zinkow J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1991 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia zawiera mapę
0226 Przewodnik po trasach turystycznych woj. nowosądeckiego Krupiński A., Wielek J. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej 1989 Geograficznie - Beskid Sądecki
0228 Płaj 50 Luboński A., Wielocha A. (red.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2015 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0229 Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym Birkenmajer K. Wydawnictwa Geologiczne 1979 Geograficznie - Beskidy Zachodnie zawiera mapy
0230 Wieś Siedliska-Bogusz : monografia zebrana z dokumentów i wspomnień rodzinnych ze szczególnem uwzględnieniem wypadków roku 1846 i życiorysu Jakóba Szeli Bogusz A. Wydawnictwo Ruthenus 1994 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia reprint wydawnictwa z 1903 r
0231 Walka w Beskidzie i na Pogórzu Sądeckim. Wspomnienia z lat okupacji Olszański J. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978 Geograficznie - Beskid Sądecki
0232 Między Dunajcem a Kamienicą Nałkowska Z. Sądecka Oficyna Wydawnicza 1984 Geograficznie - Beskid Sądecki
0233 Między Dunajcem a Kamienicą Nałkowska Z. Sądecka Oficyna Wydawnicza 1984 Geograficznie - Beskid Sądecki
0234 Skansen Bóbrka   Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Rzeszowie 1968 Geograficznie - Beskid Niski
0235 Zamek Odrzykoński Byczek W. Wydawnictwo Ruthenus 1994 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia reprint wydawnictwa z 1928 r.
0236 Etnografia       Tematycznie - etnografia skrypt szkoleniowy - bez okładki i strony tytułowej
0237 Monografia miasta Przemyśla Hauser L. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 1991 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia reprint wydawnictwa z 1883 r., opatrzony współczesną przedmową i wstępem
0238 Informator o Muzeum Okręgowym w Krośnie Bieniek E. Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch" 1979 Geograficznie - Beskid Niski
0239 Na polskiej Orawie. Przewodnicki materiał szkoleniowy Staich T. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1967 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0240 Tatry. Panoramaticka mapa Korosadowicz Z. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1958 Geograficznie - Tatry jęz. słowacki
0241 Polany pasterskie polskiej Orawy. Materiały szkoleniowe Marzec L. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0242 Tatry Bielskie. Mapy szkoleniowe Sanecki W. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1973 Geograficznie - Tatry zawiera mapy
0243 Tatry Wysokie. Mapy szkoleniowe Wolny S. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1974 Geograficznie - Tatry zawiera mapy
0244 Tatry Wysokie. Mapy szkoleniowe Wolny S. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1974 Geograficznie - Tatry zawiera mapy
0245 Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Jostowa W. Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 1977 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0246 Grań Tatr. Część 1. Huciańska Przełęcz - Zdziarska Przełęcz Piechowski A. Wydawnictwo Text 1992 Geograficznie - Tatry  
0247 W kręgu polskich tańców ludowych Dąbrowska G. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979 Tematycznie - etnografia  
0248 Folklor górali żywieckich Romowicz M. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury 1978 Tematycznie - etnografia  
0249 Pieśni ludowe Ziemi Żywieckiej Mikś J. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej 1968 Tematycznie - etnografia  
0250 Spisz środkowy i północny w naszym stuleciu Trajdos T.M. SKPB Warszawa 1987 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0251 Dzieje Leska do 1772 roku Fastnacht A. Krajowa Agencja Wydawnicza 1988 Geograficznie - Bieszczady
0252 Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu Cynarski S. (red.) Krajowa Agencja Wydawnicza 1995 Geograficznie - Beskid Niski
0253 Teka Konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia Tondos B. (red.) Biuro Dokumencji Zabytków w Rzeszowie 1982 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0254 Rzeszowska teka konserwatorska Tondos B. (red.) Biuro Dokumencji Zabytków w Rzeszowie 1974 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0255 Babiogórski Park Narodowy Szafer W. (red.) PAN 1963 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0256 Polskie Czasopiśmiennictwo górskie w latach 1945-1983 Gajewski J. Instytut Turystyki 1986 Tematycznie - turystyka  
0257 Polskie Czasopiśmiennictwo górskie w latach 1945-1983 Gajewski J. Instytut Turystyki 1986 Tematycznie - turystyka  
0258 Pamiętnik Jubileuszowy w 50 rocznicę założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Kołodziejczyk J. i in. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1958 Tematycznie - turystyka  
0259 Karta Groni nr 3-6 - 1969 (rok 2/1-4) Dobosz S. i in. (red.) Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej 1971 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0260 Karta Groni nr 11 - 1981 rok Staszkiewicz K. i in. (red.) Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej 1981 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0261 Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski Ceklarz K. Oficyna Wydawnicza "Wierchy" 2012 Tematycznie - etnografia  
0262 Okolice Galicyi Bogusz M. Krajowa Agencja Wydawnicza 1990 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0263 Huculi, Bojkowie, Łemkowie - tradycja i współczesność : materiały pokonferencyjne. Stanisław Vincenz - po stronie dialogu : wybór listów i fotografii Cząstka-Kłapyta J. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2008 Tematycznie - etnografia  
0264 Huculi, Bojkowie, Łemkowie - tradycja i współczesność : materiały pokonferencyjne. Stanisław Vincenz - po stronie dialogu : wybór listów i fotografii Cząstka-Kłapyta J. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2008 Tematycznie - etnografia  
0265 Huculi, Bojkowie, Łemkowie - tradycja i współczesność : materiały pokonferencyjne. Stanisław Vincenz - po stronie dialogu : wybór listów i fotografii Cząstka-Kłapyta J. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2008 Tematycznie - etnografia  
0266 Kultura ludowa w Dolinie Górnej Łososiny Wojtusiak E. Oddział Akademicki PTTK Kraków 1984 Tematycznie - etnografia  
0267 Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Uściem Gorlickim a Tyliczem Węcławik S. Wydawnictwa Geologiczne 1969 Geograficznie - Beskid Niski
0268 Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego Kamoccy M. i J. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej 1972 Tematycznie - etnografia  
0269 Rok Karpacki. Obrzędy doroczne w Karpatach Polskich Janicka-Krzywda U. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1988 Tematycznie - etnografia  
0270 Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku Motylewicz J. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 1993 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0271 Acta scansenologica. Tom 1 Czajkowski J. MBL w Sanoku 1980 Tematycznie - etnografia  
0272 Tylicz - historia i obiekty sakralne       Geograficznie - Beskid Sądecki broszura, wydana po 2007
0273 Magury '84 Kleszcz K. (red.) SKPB Warszawa 1984 Geograficznie - Beskid Niski
0274 Magury '86 Mościcki B. (red.) SKPB Warszawa 1986 Geograficznie - Beskid Niski
0275 Magury '88 Nyczanka M. (red.) SKPB Warszawa 1988 Geograficznie - Beskid Niski
0276 Połoniny śpiewnik turystyczny Pycko D., Kowalczyk P. SKPB Warszawa 1985 Tematycznie - śpiewniki  
0277 Z historii Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie 1957-1982 Juszczyk W., Swianiewicz J., Wielocha A. (red.) SKPB Warszawa 1982 Tematycznie - turystyka  
0278 Wędrówka przez Bieszczady : Sanok, Komańcza, Nowy Łupków, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne : przewodnik turystyczny Borucki J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1986 Geograficznie - Bieszczady
0279 Wędrówka przez Bieszczady : Sanok, Komańcza, Nowy Łupków, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne : przewodnik turystyczny Borucki J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1986 Geograficznie - Bieszczady
0280 100 lat przewodnictwa turystycznego regionu krakowskiego 1875-1975   Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Krakowie 1973 Tematycznie - turystyka  
0281 100 lat przewodnictwa turystycznego regionu krakowskiego 1875-1975   Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Krakowie 1973 Tematycznie - turystyka  
0282 100 lat przewodnictwa turystycznego regionu krakowskiego 1875-1975   Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Krakowie 1973 Tematycznie - turystyka  
0283 Ziemia Sądecka Staszkiewicz J., Witkowski Z. Wiedza Powszechna 1980 Geograficznie - Beskid Sądecki
0284 Żarnowiec i okolice Bata A. Krajowa Agencja Wydawnicza 1981 Geograficznie - Beskid Niski
0285 Warszawa-Radom. Trasa autokarowa Wieczorek S. SKPŚ 1978 Geograficznie - Polska poza górami
0286 Historia dzwonów : zabytkowe dzwony karpackie Komorowski W. SKPB Warszawa 1988 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0287 Nazwy miejscowe Beskidu Gorlickiego Topolski T.R. SKPB Warszawa 1985 Geograficznie - Beskid Niski
0288 Między Osławą a Osławicą Dietrich M., Jabłkowski J. SKPB Warszawa 1973 Geograficznie - Beskid Niski wyd. małoformatowe
0289 Rośliny wokół nas. Kwiaty Miłkowska M. AKT "Maluch" 1986 Tematycznie - przyroda Biblioteczka Turysty zeszyt 3
0290 W Bieszczadach Wrona J. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1985 Geograficznie - Bieszczady
0291 Z etnografii Karpat Polskich Kamocki J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1984 Tematycznie - etnografia Biblioteka Turysty Górskiego tom 6
0292 Z etnografii Karpat Polskich Kamocki J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1984 Tematycznie - etnografia Biblioteka Turysty Górskiego tom 6
0293 O pogodzie i klimacie gór polskich Niedźwiedź T. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989 Tematycznie - przyroda Biblioteka Turysty Górskiego tom 2
0294 Krajoznawstwo i kultura w turystyce górskiej Balicka-Andrasz B. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1984 Tematycznie - turystyka Biblioteka Turysty Górskiego tom 1
0295 Ochrona przyrody i środowiska w Polsce : wybór informacji Jabłońska M., Kowalik T. SKPB Warszawa 1973 Tematycznie - przyroda Materiały szkoleniowe 1974; broszura szkoleniowa nt. ochrony przyrody
0296 Ochrona przyrody i środowiska w Polsce : wybór informacji Jabłońska M., Kowalik T. SKPB Warszawa 1973 Tematycznie - przyroda Materiały szkoleniowe 1974; broszura szkoleniowa nt. ochrony przyrody
0297 Ochrona przyrody i środowiska w Polsce : wybór informacji Jabłońska M., Kowalik T. SKPB Warszawa 1973 Tematycznie - przyroda Materiały szkoleniowe 1974; broszura szkoleniowa nt. ochrony przyrody
0298 Rośliny wokół nas. Drzewa Miłkowska M. AKT "Maluch" 1986 Tematycznie - przyroda Biblioteczka Turysty zeszyt 2
0299 Drzewiej '81 Ondrusz J. SKPB Katowice 1981 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0300 Połoniny '76   SKPB Warszawa 1976 Geograficznie - Bieszczady
0301 Cerkwie drewniane w Karpatach : typy brył cerkwi i ich rozmieszczenie Kryciński S. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie Budownictwo drewniane cz. II
0302 Cerkwie drewniane w Karpatach : typy brył cerkwi i ich rozmieszczenie Kryciński S. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie Budownictwo drewniane cz. II
0303 Cerkwie drewniane w Karpatach : konstrukcja budynku cerkwi Kryciński S. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie Budownictwo drewniane cz. II
0304 Materiały szkoleniowe 1970 Kwilecki A. SKPB Warszawa 1970 Tematycznie - etnografia  
0305 Informator krajoznawczy rajdu "Powitanie wiosny 74" Wesołowski J. SKPB Warszawa 1974 Geograficznie - Polska poza górami
0306 Informator Arkadia-Nieborów-Bolimów-okolice. Powitanie wiosny 1972 Pilichowie E. i P. SKPB Warszawa 1972 Geograficznie - Polska poza górami
0307 Nieco o "Bieszczadach" i innych nazwach geograficznych Fastnacht A. SKPB Warszawa 1970 Tematycznie - toponomastyka i język materiały szkoleniowe
0308 Nieco o "Bieszczadach" i innych nazwach geograficznych Fastnacht A. SKPB Warszawa 1970 Tematycznie - toponomastyka i język materiały szkoleniowe
0309 Nieco o "Bieszczadach" i innych nazwach geograficznych Fastnacht A. SKPB Warszawa 1970 Tematycznie - toponomastyka i język materiały szkoleniowe
0310 Informator krajoznawczy rajdu "Powitanie wiosny 73" Wesołowski J., Starosta K. SKPB Warszawa 1973 Geograficznie - Polska poza górami
0311 Historia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego   SKPB Warszawa   Tematycznie - turystyka  
0312 Historia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego   SKPB Warszawa   Tematycznie - turystyka  
0313 Łopiennik i okolice. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Geograficznie - Bieszczady Akcja lato 1971
0314 Łopiennik i okolice. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Geograficznie - Bieszczady Akcja lato 1971
0315 Łopiennik i okolice. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Geograficznie - Bieszczady Akcja lato 1971
0316 Gwary Zaolzia Cząstka B. SKPB Katowice 1984 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0317 Geografia turystyczna Polski Krzywicki T. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Uniwersytecki Klub Turystyczny "Unikat" 1974 Tematycznie - turystyka  
0318 Rys historyczny dziejów księstwa Halicko-Włodzimierskiego Michałowski W. SKPB Warszawa   Geograficznie - Ukraina i Ruś
0319 Rys historyczny dziejów księstwa Halicko-Włodzimierskiego Michałowski W. SKPB Warszawa   Geograficznie - Ukraina i Ruś
0320 Stara Miedź : katalog wystawy Grządziela R. MBL w Sanoku 1982 Tematycznie - sztuka  
0321 Zarys historii architektury Szczepańska E. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie 1981 Tematycznie - sztuka  
0322 XXXIII Ogólnopolski Rajd Studencki Beskid Niski '97. Informator Panasik A., Migdalska K. SKPB Warszawa 1997 Tematycznie - turystyka  
0323 Beskid Niski 1971 Pilich P., Woźniak T. SKPB Warszawa 1971 Tematycznie - turystyka  
0324 Ochrona naturalnego środowiska człowieka   Uniwersytecki Klub Turystyczny "Unikat"   Tematycznie - przyroda  
0325 Ochrona przyrody w Polsce Halpern A., Halpern T. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie 1981 Tematycznie - przyroda  
0326 Historia Studenckiej Turystyki Górskiej. 20 lat Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich Jung G., Lipszyc J.B. (red.) SKPB Warszawa 1977 Tematycznie - turystyka  
0327 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 1966 Fastnacht A. (red.) MBL w Sanoku 1966 Tematycznie - etnografia W latach 1967-1974 spisy zawartości roczników: w 1967 za 1964-1967, w 1968 za 1964-1968, w 1973 za 1964-1972, w 1974 za 1964-1973;
0328 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 6, 1967 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1967 Tematycznie - etnografia W latach 1967-1974 spisy zawartości roczników: w 1967 za 1964-1967, w 1968 za 1964-1968, w 1973 za 1964-1972, w 1974 za 1964-1973;
0329 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 7, 1968 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1968 Tematycznie - etnografia W latach 1967-1974 spisy zawartości roczników: w 1967 za 1964-1967, w 1968 za 1964-1968, w 1973 za 1964-1972, w 1974 za 1964-1973;
0330 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 7, 1968 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1968 Tematycznie - etnografia W latach 1967-1974 spisy zawartości roczników: w 1967 za 1964-1967, w 1968 za 1964-1968, w 1973 za 1964-1972, w 1974 za 1964-1973;
0331 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 8, 1968 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1968 Tematycznie - etnografia W latach 1967-1974 spisy zawartości roczników: w 1967 za 1964-1967, w 1968 za 1964-1968, w 1973 za 1964-1972, w 1974 za 1964-1973;
0332 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 8, 1968 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1968 Tematycznie - etnografia W latach 1967-1974 spisy zawartości roczników: w 1967 za 1964-1967, w 1968 za 1964-1968, w 1973 za 1964-1972, w 1974 za 1964-1973;
0333 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 11, 1970 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1970 Tematycznie - etnografia W latach 1967-1974 spisy zawartości roczników: w 1967 za 1964-1967, w 1968 za 1964-1968, w 1973 za 1964-1972, w 1974 za 1964-1973;
0334 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 13, 1971 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1971 Tematycznie - etnografia W latach 1967-1974 spisy zawartości roczników: w 1967 za 1964-1967, w 1968 za 1964-1968, w 1973 za 1964-1972, w 1974 za 1964-1973;
0335 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 24, 1978 Czajkowski J. (red.) MBL w Sanoku 1978 Tematycznie - etnografia W latach 1967-1974 spisy zawartości roczników: w 1967 za 1964-1967, w 1968 za 1964-1968, w 1973 za 1964-1972, w 1974 za 1964-1973;
0336 Przyroda Polska, Nr 11-12 1960 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1960 Tematycznie - przyroda  
0337 Przyroda Polska, Nr 11-12 1960 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1960 Tematycznie - przyroda  
0338 Przyroda Polska, Nr III 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Tematycznie - przyroda  
0339 Przyroda Polska, Nr V-VI 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Tematycznie - przyroda  
0340 Przyroda Polska, Nr VIII 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Tematycznie - przyroda  
0341 Przyroda Polska, Nr VIII 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Tematycznie - przyroda  
0342 Przyroda Polska, Nr X 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Tematycznie - przyroda  
0343 Przyroda Polska, Nr XII 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Tematycznie - przyroda  
0344 Przyroda Polska, Nr XII 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Tematycznie - przyroda  
0345 Oesterreichisches Schwarzes Kreuz 1/1988 Kriegschraeberafuersorge   Österreichisches Schwarzes Kreuz/Kriegsgräberfürsorge 1988 Tematycznie - historia i archeologia
0346 Oesterreichisches Schwarzes Kreuz 1/1989 Kriegschraeberafuersorge   Österreichisches Schwarzes Kreuz/Kriegsgräberfürsorge 1989 Tematycznie - historia i archeologia
0347 70 Jahre Kriegsgraeberfuersorge in Oesterreich   Österreichisches Schwarzes Kreuz/Kriegsgräberfürsorge 1989 Tematycznie - historia i archeologia Julileuszowy numer 2/1989
0348 Spotkania z zabytkami   Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków 1977 Tematycznie - sztuka Informator popularnonaukowy;
0349 Spotkania z zabytkami   Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków 1977 Tematycznie - sztuka Informator popularnonaukowy;
0350 Organizacja Muzeów na wolnym powietrzu: cele i metody   Wydział Kultury Prez. WRN. Wojewódzki Konserwator Zabytków. Biuro Dokumentacji Zabytków ; Sanok : MBL 1970 Tematycznie - etnografia (referaty wygłoszone na światowym sympozjum w Bukareszcie w dniach 7-15 września 1966 r.)
0351 Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Tom IV 1970 Bogdanowski J. (red.) Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Urbanistyki i Architektury 1970 Tematycznie - sztuka  
0352 Szkolenie przewodnickie w krakowskim środowisku studenckim Kołodziejczyk A., Zięba J. SKPG Kraków 1969 Tematycznie - turystyka  
0353 Geografia turystyczna gór Polski Małachowski B. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny - Komisja Turystyki Górskiej, Podkomisja Szkoleniowo Przewodnicka 1960 Tematycznie - turystyka  
0354 Historia Ukrainy od 1914 roku (skrypt z wykładu)       Geograficznie - Ukraina i Ruś
0355 Przegląd najcenniejszych zabytków architektury w Polsce i na Mazowszu Halpern A., Halpern T. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie 1981 Geograficznie - Polska poza górami
0356 Rozśpiewane Beskidy. Informator turystyczny Beskid Śląski i Żywiecki Hantke M., Kuliszkiewicz A., Mrozowski W., Stojewska U. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0357 Ośrodek kultury turystyki górskiej ZG PTTK na Babiej Górze   Komisja Turystyki Górskiej ZG PPTK   Tematycznie - turystyka  
0358 Żarnowiec Cmela B. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne 1967 Geograficznie - Beskid Niski
0359 Iwonicz Grygiel J. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne 1968 Geograficznie - Beskid Niski
0360 Zamek w Przecławiu Żurawski J. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne   Geograficznie - Polska poza górami wyd. w latach 1960.
0361 Bieszczady Krygowski W. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne   Geograficznie - Bieszczady jęz. słowacki, wyd. około 1972
0362 Górskie szlaki znakowane : Beskidy - Tatry - Góry Świętokrzyskie - Sudety : informator dla organizatorów wycieczek, przewodników GOT i przewodników Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1965 Tematycznie - turystyka  
0363 Wybór literatury dla turystów górskich i Przodowników Turystyki Górskiej Bereza B. SKG Warszawa   Tematycznie - turystyka  
0364 Gorce '83. Informator Krajoznawczy Męczarski M. SKG Warszawa 1983 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0365 VIII Rajd "Śladami Sławnych Piór" poświęcony Marii Czerkawskiej Orłowska M. PTTK Oddział "Bieszczady" w Lesku oraz KO i wychowania w Krośnie 1981 Geograficznie - Bieszczady
0366 X Rajd "Śladami Sławnych Piór" poświęcony Oskarowi Kolbergowi Woźnicka M. PTTK Oddział "Bieszczady" w Lesku wraz z Zarządem ZMW "WICI" w Krośnie 1987 Geograficznie - Bieszczady
0367 IX Rajd "Śladami Sławnych Piór" poświęcony Januaremu Poźniakowi   PTTK Oddział "Bieszczady" w Lesku wraz z Zarządem ZMW "WICI" w Krośnie 1986 Geograficznie - Bieszczady
0368 VII Rajd "Śladami Sławnych Piór" poświęcony Kazimierzowi Józefowi Turowskiemu Sobocińska M. PTTK Oddział "Bieszczady" w Lesku oraz KO i wychowania w Krośnie 1980 Geograficznie - Bieszczady
0369 VI Rajd "Śladami Sławnych Piór" poświęcony Janowi Kantemu Podoleckiemu Próchniak W. PTTK Oddział "Bieszczady" w Lesku oraz KO i wychowania w Krośnie 1979 Geograficznie - Bieszczady
0370 Śpiewnik jeździecki skj.ukj pw   Socjalistyczny Związek Studentów Polskich Rada Uczelniana PW Tematycznie - śpiewniki  
0371 29 Rajd Świętokrzyski   SKPŚ 1985 Tematycznie - śpiewniki  
0372 Więc szumcie nam jodły… XVIII Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski   SKPŚ 1973 Tematycznie - śpiewniki  
0373 Więc szumcie nam jodły… XVIII Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski   SKPŚ 1973 Tematycznie - śpiewniki  
0374 Śpiewnik z kożuchem   Biuro Podróży i Turystyki SZSP "Almatur", Sekcja ratowania dóbr kultury przy Polskim Klubie Ekologicznym 1980-82 Tematycznie - śpiewniki  
0375 Schroniska PTTK w Karpatach Polskich Moskała E. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1980 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0376 Bieszczady: Przewodnik po znakowanych szlakach pieszych Darmochwał T. Agencja Reklamowa "HOT", PH "Jakon" 1992 Geograficznie - Bieszczady
0377 Cerkwie w Bieszczadach Kryciński S. Wydawnictwo Stanisław Kryciński 1991 Geograficznie - Bieszczady
0378 Bieszczady. Przewodnik turystyczny Moskała E. Krajowa Agencja Wydawnicza 1990 Geograficznie - Bieszczady wyd. małoformatowe
0379 Bieszczady Zarzycki K., Głowaciński Z. Wiedza Powszechna 1986 Geograficznie - Bieszczady seria "Przyroda polska"; por. też sygn. 0034
0380 Mapa judaiców w Polsce Szalecka-Mróz E. (red.) CENTUR - Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej 1991 Tematycznie - etnografia  
0381 Rośliny gór i pogórzy Gołębiowski T. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1990 Tematycznie - przyroda  
0382 Riła (Bułgaria) : Przewodnik turystyczny Stankiewicz W., Zimny K. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1984 Geograficznie - zagranica - inne seria "Z plecakiem w góry Europy"
0383 Zabytki Mołdawii cz. 4 Radauti i okolice Szucki P. SKPB Lublin 1986 Geograficznie - Rumunia  
0384 Żydzi w Karpatach Olszański T.A. (red.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 1991 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0385 W podziemiach tatrzańskich Zwoliński S. Wydawnictwa Geologiczne 1987 Geograficznie - Tatry  
0386 Munții Rodneii Buta I., Buta A. Editura Sport-Turism 1979 Geograficznie - Rumunia jęz. rumuński seria "Munti Nostri" 20
0387 Suceava Bojoi I. i in Editura Sport-Turism 1979 Geograficznie - Rumunia jęz. rumuński
0388 Nowy Wiśnicz: w pobliżu zamku Kmitów i Lubomirskich Serafińska-Domańska M. Urząd Gminy w Nowym Wiśniczu 1991 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0389 Na szlakach Łemkowszczyzny Pieradzka K. Wydawnictwo Stanisław Kryciński 1990 Geograficznie - Beskid Niski reprint wydawnictwa z 1939r.
0401 Slovenské rudohorie. Stredna cast. Hochmut Z. (red.) Sport, Vydavatelstvo Sv CSZTV 1968 Geograficznie - Słowacja i Czechy jez. słowacki
0402 Republique Socialiste Sovietique d'Ukraine   Editions de l'Agence de Presse Novosti 1972 Geograficznie - Ukraina i Ruś jęz. francuski
0403 Slovenský kras Ďurček J., Zahatnansky V. (red.) Sport, Vydavatelstvo Sv CSZTV 1968 Geograficznie - Słowacja i Czechy jez. słowacki
0404 Manastirea Turnu Badauta A., Vaida G.     Geograficznie - Rumunia jęz. francuski
0405 Akademicka Wyprawa Przewodnicka Hindukusz Jökham'77     1977 Geograficznie - zagranica - inne jez. polski, jęz. angielski
0406 Iran. Materiały szkoleniowe dla przewodników grup studenckich. Skrzecz A., Zięborak J. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - zagranica - inne
0407 Munţii Pădurea Craiului. Ghid turistic Bordea S. Editura Sport-Turism 1978 Geograficznie - Rumunia jęz. rumuński
0408 Svidník a okolie Mindos I. Východoslovencké vydavatel'stvo 1974 Geograficznie - Słowacja i Czechy jez. słowacki
0409 Trasy turystyczne na słowackim Podtatrzu Kunicki M. PTTK Gliwice 1979 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0410 Orawa   Tatratur   Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. rosyjski
0411 Slovenský Raj     1970 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0412 Michalovce a okolie Vizdal J. Východoslovencké vydavatel'stvo 1971 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0413 Predeal Popa V., Firoiu V. Editura Meridiane 1969 Geograficznie - Rumunia jęz. rumuński
0414 Domaša Zahatňanský V. Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1974 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0415 Zemplinska širava Ďurček J. Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1972 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0416 Munţii Codru-Moma Bleahu M. D. Editura Sport-Turism 1978 Geograficznie - Rumunia jęz. rumuński
0418 Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926 Papierzyńska-Turek M. Wydawnictwo Literackie 1979 Tematycznie - historia i archeologia
0419 Biserica Cuvioasa Paraschiva din Rîmnicu-Vîlcii Angelescu N. Rîm. Vîlcea 1957 Geograficznie - Rumunia jęz. rumuński
0420 Bliski Wschód celem naszej podróży Dziedzic T., Łopaciński K.   1977 Geograficznie - zagranica - inne
0421 Norwegia. Opis kraju, wybranych miejscowości, tras komunikacyjnych oraz regionów górskich Huczko A. (oprac.) SKPB Warszawa 1978 Geograficznie - zagranica - inne
0422 Krasy Slovenska Dudka K. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0423 Krasy Slovenska Dudka K. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0424 Krasy Slovenska Dudka K. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0425 Z Czarnohory do Alp Rodneńskich Zapałowicz H. SKPB Warszawa 1985 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie reprint wydawnictwa z 1881 r.
0426 Norwegia. Opis kraju, wybranych miejscowości, tras komunikacyjnych oraz regionów górskich Huczko A. (oprac.) SKPB Warszawa 1978 Geograficznie - zagranica - inne
0427 Norwegia. Opis kraju, wybranych miejscowości, tras komunikacyjnych oraz regionów górskich Huczko A. (oprac.) SKPB Warszawa 1978 Geograficznie - zagranica - inne
0428 Iran. Materiały szkoleniowe dla przewodników grup studenckich. Skrzecz A., Zięborak J. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - zagranica - inne
0429 Rodopy. Informator krajoznawczy Jeżowski R. i in. SKPŚ 1977 Geograficznie - zagranica - inne
0430 Rodopy. Informator krajoznawczy Jeżowski R. i in. SKPŚ 1977 Geograficznie - zagranica - inne
0431 Rodopy. Informator krajoznawczy Jeżowski R. i in. SKPŚ 1977 Geograficznie - zagranica - inne
0432 Wschodnia Słowacja Ignatowicz M. (red.) SKPB Warszawa 1976 Geograficznie - Słowacja i Czechy zaw. mapki, plany, szkice
0433 Valea Bistriţei Skurtu I., Minuţ A. Editura Sport-Turism 1978 Geograficznie - Rumunia  
0434 Prešov a okolie Sedlák I. Východoslovencké vydavatel'stvo 1969 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0435 Slovenský Raj Hric K. i in. Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1980 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0436 Munţii Semeníc. Ghid turistic Grigore M. Editura Sport-Turism 1990 Geograficznie - Rumunia  
0437 Masivul Suhard. Ghid turistic Popescu-Argeşel I. Editura Sport-Turism 1983 Geograficznie - Rumunia  
0438 Munţii Rarău - Giumalău. Ghid turistic Oancea D., Swizewski C. Editura Sport-Turism 1983 Geograficznie - Rumunia  
0439 Munţii Rarău - Giumalău. Ghid turistic Oancea D., Swizewski C. Editura Sport-Turism 1983 Geograficznie - Rumunia  
0440 Munții Vrancei Roman F. Editura Sport-Turism 1989 Geograficznie - Rumunia  
0441 Na Goverlu Gafijak N. I., Krasij R.P Karpati 1980 Geograficznie - Ukraina i Ruś
0442 Český ráj a Máchův kraj Staněk J. Olympia 1974 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0443 Vel'ka Fatra Hochmut Z. (red.) Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1980 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0444 Východoslovenská nížina - Vihorlat Ďurček J. i in. Sport, Vydavatelstvo Sv CSZTV 1966 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0445 Din arhitectura lemnului în România Panoiu A. Tehnica 1977 Geograficznie - Rumunia  
0446 Curtişoara Miclea I.   1982 Geograficznie - Rumunia album
0447 Bistrita-Nasaud, vatra folclorica Ștefănescu P., Ursa S. Editura Sport-Turism 1979 Geograficznie - Rumunia  
0448 România. Informator dla przewodników grup wędrownych i obozów organizowanych przez BPiT "Almatur" w Karpatach rumuńskich Segit K., Laskowski P., Zięborak M. (red.) SKPB Warszawa 1977 Geograficznie - Rumunia  
0449 România. Informator dla przewodników grup wędrownych i obozów organizowanych przez BPiT "Almatur" w Karpatach rumuńskich Segit K., Laskowski P., Zięborak M. (red.) SKPB Warszawa 1977 Geograficznie - Rumunia  
0450 România. Informator dla przewodników grup wędrownych i obozów organizowanych przez BPiT "Almatur" w Karpatach rumuńskich Segit K., Laskowski P., Zięborak M. (red.) SKPB Warszawa 1977 Geograficznie - Rumunia  
0451 România. Informator dla przewodników grup wędrownych i obozów organizowanych przez BPiT "Almatur" w Karpatach rumuńskich Segit K., Laskowski P., Zięborak M. (red.) SKPB Warszawa 1977 Geograficznie - Rumunia  
0452 Prokletije. Informator krajoznawczy o północnej części gór Prokletije. Kruczek Z. (red.) SKPG Kraków 1979 Geograficznie - zagranica - inne
0453 Bucureşti. Mic ghid turistic   Intreprinderea de Turism, Hotelurui şi Restaurante "Bucureşti" Geograficznie - Rumunia  
0454 Akademicka Wyprawa Przewodnicka Hindukusz Jökham'77     1977 Geograficznie - zagranica - inne opis wyprawy
0455 Akademicka Wyprawa Przewodnicka Hindukusz Jökham'77     1977 Geograficznie - zagranica - inne opis wyprawy
0456 Nacionalni park Durmitor - planinarski vodič Cerović B. Planinarski save 1979 Geograficznie - zagranica - inne
0457 Ukraińska terminologia hydrograficzna Jurkowski M. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1971 Tematycznie - toponomastyka i język
0458 Ukraińska terminologia hydrograficzna Jurkowski M. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1971 Tematycznie - toponomastyka i język
0459 Z Czarnohory do Alp Rodneńskich Zapałowicz H. SKPB Warszawa 1985 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0460 Zarys dziejów Ukrainy. Tom II Podhorodecki L. Książka i Wiedza 1976 Geograficznie - Ukraina i Ruś
0461 Zarys dziejów Ukrainy. Tom I Podhorodecki L. Książka i Wiedza 1976 Geograficznie - Ukraina i Ruś
0462 Jugosławia. Zarys dziejów. Podhorodecki L. Książka i Wiedza 1979 Geograficznie - zagranica - inne
0463 Kaukaz Miłoszowie G. i A. Wiedza Powszechna 1979 Geograficznie - zagranica - inne
0464 Tatranské vrcholy : vysokohorský sprievodca Andráši A. Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1973 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0465 Nízke Tatry : turisticky sprievodca Hochmut Z. Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1977 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0466 Nízke Tatry : západ Hochmut Z. i in. Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1982 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0467 Karpaty : materiały szkoleniowe o problematyce górskiej terenów Polski i Krajów Demokracji Ludowej Borucki i in. (red.) Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej PTTK 1976 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0468 The Roman and Early-Byzantine fortifications of Lower Moesia and Northern Thrace Biernacka-Lubańska M. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1982 Geograficznie - zagranica - inne
0469 Bade- und Luftkurorte Rumäniens Ștefănescu C. Verlag Stadion 1972 Geograficznie - Rumunia  
0474 Oravsky Zamok Huba P. Vydavatel'stvo Osveta 1983 Geograficznie - Słowacja i Czechy ulotka informacyjna
0475 Munții Aninei Sencu V. Editura Sport-Turism 1978 Geograficznie - Rumunia  
0476 Humor. Historisches und Kunsdenkmal. Stoicescun N., Miclea I. Editura Sport-Turism 1978 Geograficznie - Rumunia  
0477 Bardyjów : historyczno-topograficzny opis miasta i okolicy Janota E. Krajowa Agencja Wydawnicza 1991 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0478 Oravský hrad Huba P. Vydavatel'stvo Osveta 1986 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0479 Kolomyjskij muzej narodnogo iskusstva Gucul'ŝiny : fotoal'bom = Muzeum Kołomyjskie Sztuki Ludowej Guculszczyzny = Kolomyjské muzeum lidového umění Guculštiny Kratûk O.A., Sahro M.P. (oprac.) Mistectvo 1978 Geograficznie - Ukraina i Ruś album
0480 Zarys dziejów Rusi Halickiej i Karpackiej w wiekach średnich Olszański T.A. SKPB Warszawa 1986 Geograficznie - Ukraina i Ruś
0481 Norwegia. Opis kraju, wybranych miejscowości, tras komunikacyjnych oraz regionów górskich Huczko A. (oprac.) SKPB Warszawa 1978 Geograficznie - zagranica - inne
0482 Z Czarnohory do Alp Rodneńskich Zapałowicz H. SKPB Warszawa 1985 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0483 Krasy Slovenska Dudka K. SKPB Warszawa 1979 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0484 Munții Rodneii Buta I., Buta A. Editura Sport-Turism 1979 Geograficznie - Rumunia przewodnik
0485 Fagaras Balaceanu V. Cristea H. Editura Sport-Turism 1984 Geograficznie - Rumunia przewodnik
0486 Retezat Popescu N. Editura Sport-Turism 1984 Geograficznie - Rumunia przewodnik
0487 Przewodnik po zabytkach Mołdawii cz. 1 Szucki P. SKPB Lublin 1983 Geograficznie - Rumunia  
0488 Aladağ : najwyższa część gór Taurus w Turcji Mościcki B. (red.) SKPB Warszawa 1984 Geograficznie - zagranica - inne przewodnik
0489 Wschodnia Słowacja Ignatowicz M. (red.) SKPB Warszawa 1976 Geograficznie - Słowacja i Czechy zaw. mapki, plany, szkice
0490 Przewodnik po Alpach Rodniańskich Orłowicz M. AKT Lwów 1912 Geograficznie - Rumunia reprint (nieznana data i wydawca)
0491 România. Informator dla przewodników grup wędrownych i obozów organizowanych przez BPiT "Almatur" w Karpatach rumuńskich Segit K., Wróblewski J. (red.) SKPB Warszawa 1976 Geograficznie - Rumunia  
0492 România. Informator dla przewodników grup wędrownych i obozów organizowanych przez BPiT "Almatur" w Karpatach rumuńskich Segit K., Laskowski P., Zięborak M. (red.) SKPB Warszawa 1977 Geograficznie - Rumunia o Alpach Rodniańskich
0493 Śpiewnik turystyczny V Jubileuszowy Złaz w Puszczy Białej "Wiosna 69" SKPB Warszawa 1969 Tematycznie - śpiewniki  
0494 Śpiewnik turystyczny VI Złaz w Puszczy Białej "Wiosna 70"   SKPB Warszawa 1970 Tematycznie - śpiewniki  
0495 Calendarium Towarzystwa Peregrynacyjnego y Krayoznawczego w Mieście Stołecznym lata 1951-1973 obeymuyące PTTK Okręg Warszawski 1973 Tematycznie - turystyka Kalendarium lat 1951-1973 PTTK Warszawa
0496 Sudawia. Akcja studenckich obozów wędrownych na Suwalszczyźnie. Krótki informator krajoznawczy. Krzywicki T. (oprac.) PTTK UKT "Unikat" 1978 Geograficznie - Polska poza górami
0497 Galindia. Akcja studenckich obozów wędrownych na Suwalszczyźnie. Krótki informator krajoznawczy. Krzywicki T. (oprac.) PTTK UKT "Unikat" 1978 Geograficznie - Polska poza górami
0498 Galindia. Akcja studenckich obozów wędrownych na Suwalszczyźnie. Krótki informator krajoznawczy. Krzywicki T. (oprac.) PTTK UKT "Unikat" 1978 Geograficznie - Polska poza górami
0499 Galindia. Akcja studenckich obozów wędrownych na Suwalszczyźnie. Krótki informator krajoznawczy. Krzywicki T. (oprac.) PTTK UKT "Unikat" 1978 Geograficznie - Polska poza górami
0584 Šariš Denes L. Vydavateľstvo Osveta 1977 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0585 Peszczerite w Bulgarija Trantejew P., Kosew K. Medycyna i fizkultura 1978 Geograficznie - zagranica - inne jęz. bułgarski
0586 Historia sztuki ruskiej i rosyjskiej Kozakiewicz S. PWN 1956 Tematycznie - sztuka  
0587 Slovensko Lud - I. Cast Filova B., Mjartan J. i in. (red.) Obzor 1974 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0588 Slovensko Lud - II. Cast Lutknis M., Princ J. i in. (red.) Obzor 1975 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0589 Romania calendarul manifestarilor folclorice Cernaianu L., Stancu L. Editura pentru turism 1974 Geograficznie - Rumunia jęz. rumuński, jęz. angielski, jęz. francuski, jęz. niemiecki
0590 Krasy Slovenska 6/78     1978 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0591 Krasy Slovenska 4/78     1978 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0592 Krasy Slovenska 5/78     1978 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0593 Krasy Slovenska 7/78     1978 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0594 Krasy Slovenska 7/75     1975 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0595 Krasy Slovenska 4/77     1977 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0596 Krasy Slovenska 3/78     1978 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0597 Bardejovske Kupele Sedlák I. (red.) Východoslovencké vydavatel'stvo 1970 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki
0598 Iarna Maramureseana Utan T. (red.) Editura Sport-Turism 1981 Geograficznie - Rumunia jęz. rumuński, jęz. angielski, jęz. francuski, jęz. niemiecki
0599 Muzeum ukrajinskej kultury vo Svidniku. Sprievodca po expozicii Rusinko M. (red.) Muzeum ukrajinskej kultury vo Svidniku 1981 Geograficznie - Słowacja i Czechy jęz. słowacki, jęz. ukraiński
0600 Ludova Kultura v Karpatoch Schreiber, B. (oprac.) Vydavatelstvo Slovenskej akademie 1972 Tematycznie - etnografia jęz. słowacki, artykuły w różnych językach
0601 Jak powstały Tatry Passendorfer E. Wydawnictwa Geologiczne 1978 Geograficznie - Tatry  
0602 Watra 3 Krukierek A., Marcinkowski K., Wiktor J. (red.) SKPG Kraków 1980 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0603 Przewodnictwo tatrzańskie. Zarys historii. Stecka Z. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1981 Geograficznie - Tatry  
0604 Tatrami urzeczeni. Dawna turystyka w słowie i obrazie Hennel R. (red.) Wydawnictwo Sport i Turystyka 1979 Geograficznie - Tatry  
0605 Bibliografia "Pamiętników Towarzystwa Tatrzańskiego" za lata 1876-1920 Polak K. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1981 Geograficznie - Tatry  
0606 Fiatem na Rysy Rygielski J. Krajowa Agencja Wydawnicza 1981 Tematycznie - turystyka  
0607 Tatry Stecki K. Wiedza Powszechna 1979 Geograficznie - Tatry  
0608 Podtarze. Zeszyt 32/88 Bogdała M., Mantyka M., Momot S., Sikora R., Wąsik L. (red.) Tatrzańskie Towarzystwo Kulturalne 1988 Geograficznie - Tatry  
0609 Gawędy skalnego Podhala Wnuk W. (red.) Wydawnictwo Literackie 1981 Geograficznie - Tatry  
0610 Encyklopedia tatrzańska Radwańska-Paryska Z., Paryski W.H. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1973 Geograficznie - Tatry  
0611 Hala Gąsienicowa. Zwięzła monografia krajoznawcza. Berezowski S. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1954 Geograficznie - Tatry  
0612 Watra 12 Ogórek L. (red.) SKPG Kraków 2015 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0613 Tatrzański Park Narodowy. Szafer W. (red.) Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody 1962 Geograficznie - Tatry Wydawnictwa Popularnonaukowe nr 21
0614 Spływ Przełomem Pienińskim Nyka J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1987 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0615 Ku Tatrom Wnuk W. Instytu Wydawniczy PAX 1978 Geograficznie - Tatry  
0616 Tatry Wysokie: przewodnik taternicki. Cz. 21, Klimkowa Przełęcz - Łomnicka Grań Paryski W.H. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1977 Geograficznie - Tatry  
0617 Tatry Wysokie: przewodnik taternicki. Cz. 22, Wyżnia Miedziana Przełączka - Mała Rakuska Czubka Paryski W.H. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1979 Geograficznie - Tatry  
0618 Zakopane: przewodnik turystyczny Szczepanik K. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1991 Geograficznie - Tatry  
0619 Szlakami tatrzańskich kapliczek: przewodnik Czernik S.   1982 Geograficznie - Tatry  
0620 Taterniczek. Zeszyt 1 Baran K. (red.) Klub Tatrzański Oddziału Krakowskiego PTTK 1985 Geograficznie - Tatry  
0621 Taterniczek. Zeszyt 1 Baran K. (red.) Klub Tatrzański Oddziału Krakowskiego PTTK 1985 Geograficznie - Tatry  
0622 Watra 6 Krukierek A. (red.) SKPG Kraków 1984 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0623 Podtarze. Zeszyt 3-4 Bogdała M., Mantyka M., Momot S., Sikora R., Wąsik L. (red.) Tatrzańskie Towarzystwo Kulturalne 1987 Geograficznie - Tatry  
0624 Prolegomena do dziejów ewolucji turysty tatrzańskiego Królikiewicz G. SKPG Kraków 1973 Geograficznie - Tatry  
0625 Muzeum powstania chochołowskiego w Chochołowie. Przewodnik Darowski J., Kamiński J. Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 1982 Geograficznie - Tatry  
0626 Rocznik podhalański. T. 3 Reinfuss R. (red.) Wydawnictwo Literackie 1985 Geograficznie - Tatry wersje elektroniczne wszystkich Roczników podhalańskich: http://mbc.malopolska.pl/publication/15134
0627 Orawą… Podhalem… Spiszem… Gawęda krajoznawcza Młodziejowski J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1983 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0628 Na góralską nutę Wnuk W. Instytu Wydawniczy PAX 1975 Geograficznie - Tatry  
0629 Dolina Roztoki i Pięciu Stawów Nyka J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1954 Geograficznie - Tatry  
0630 Dolina Roztoki i Pięciu Stawów Nyka J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1954 Geograficznie - Tatry  
0631 Dolina Rybiego Potoku Morskiego Oka Nyka J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1956 Geograficznie - Tatry  
0632 Na bezdrożach myśli tatrzańskiej. O właściwe zasady turystyki Wierzbicki Z. Liga Ochrony Przyrody 1957 Geograficznie - Tatry cytat z Lenina
0633 Muzeum im. Kornela Makuszyńskiego. Oddział Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 1971 Geograficznie - Tatry  
0634 Moje Podhale Wnuk W. Instytu Wydawniczy PAX 1978 Geograficznie - Tatry  
0635 Beskid Myślenicki: letni przewodnik krajoznawczo-turystyczny Dyląg D. Wydawnictwo Górskie 1993 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0636 Dookoła Beskidu Śląskiego Sosna W. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej 1992 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0637 Skarby przyrody na turystycznym szlaku Kowalik T. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej   Tematycznie - przyroda  
0638 Na polskiej Orawie. Przewodnicki materiał szkoleniowy Staich T. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1967 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0639 Krajobraz i rolnictwo w górach Galarowski T., Kostuch R. PAN 1980 Tematycznie - przyroda  
0640 Wielka Racza Krygowski W. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne 1971 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0641 Wędrówka przez Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki: Rabka - Krościenko - Szczawnica - Rytro Wyznakiewicz J. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1982 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0642 Babia Góra Wojterski T. Wiedza Powszechna 1978 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0643 Pieniny. Przewodnik turystyczny Nyka J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1963 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0644 Cieszyn Sosna W. Arkady 1982 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0645 Cieszyn Sosna W. Arkady 1982 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0646 Polsko-czechosłowackie braterstwo broni w drugiej wojnie światowej 1939-1945 Wroński S. (red.) Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960 Tematycznie - historia i archeologia
0647 Historia Czechosłowacji Heck R., Orzechowski M. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1969 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0648 Geografia atrakcji turystycznych Polski Kruczek Z., Sacha S. Proksenia 1997 Tematycznie - turystyka  
0649 Archeologia prawna Polski Maisel W. PWN 1982 Tematycznie - historia i archeologia
0650 Podkrakowskie wycieczki Zinkow J. Wawel-Tourist 1977 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0651 Podkrakowskie wycieczki Zinkow J. Wawel-Tourist 1977 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0652 Pieniny. Przyroda i człowiek Smólski S. ZOP PAN 1955 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0653 Drzewiej '81 Ondrusz J. SKPB Katowice 1981 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0654 Hale w grupie Pilska Waryszak W., Pórko A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1976 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0655 Hale w grupie Pilska Waryszak W., Pórko A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1976 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0656 Z historii Studenckiego Koła Przewodników Górskich z Krakowa Płazak T., Wiktor J., Wiśniewski J., Zięba Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1980 Tematycznie - turystyka  
0657 Z historii Studenckiego Koła Przewodników Górskich z Krakowa Płazak T., Wiktor J., Wiśniewski J., Zięba Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1980 Tematycznie - turystyka  
0658 Z historii Studenckiego Koła Przewodników Górskich z Krakowa (1981-1985) Krukierek A., Wiśniewski J, Wiktor J. Oddział Akademicki PTTK Kraków 1985 Tematycznie - turystyka  
0701 Almanach Tatrzański 1894 - 1895 Ewan (red.) Krajowa Agencja Wydawnicza 1990 Geograficznie - Tatry reprint wydawnictwa z 1894 r.
0702 Wierchy 48 - 1979 Sobolewski M. (red.) PWN 1981 Geograficznie - Tatry  
0703 Wierchy 50 - 1981 Sobolewski M. (red.) PWN 1983 Geograficznie - Tatry  
0704 Wierchy 49 - 1980 Sobolewski M. (red.) PWN 1981 Geograficznie - Tatry  
0705 Wierchy 51 - 1982 Sobolewski M. (red.) PWN 1984 Geograficznie - Tatry  
0706 Wierchy 51 - 1982 Sobolewski M. (red.) PWN 1984 Geograficznie - Tatry  
0707 Wierchy 50 - 1981 Sobolewski M. (red.) PWN 1983 Geograficznie - Tatry  
0708 Wierchy 35 - 1966 Krygowski W. (red.) PWN 1967 Geograficznie - Tatry  
0709 Wierchy 42 - 1973 Krygowski W. (red.) PWN 1974 Geograficznie - Tatry  
0710 Wierchy 38 - 1969 Krygowski W. (red.) PWN 1970 Geograficznie - Tatry  
0711 Wierchy 52 - 1983 Wójcik W.A. (red.) PWN 1986 Geograficznie - Tatry  
0712 Wierchy 52 - 1983 Wójcik W.A. (red.) PWN 1986 Geograficznie - Tatry  
0713 Świat roślin Prończuk J. (red.) PWN 1977 Tematycznie - przyroda  
0714 Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945 Czubryt-Borkowski Cz., Michasiewicz J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1980 Tematycznie - historia i archeologia
0715 Z badań geologicznych w Karpatach Świdziński H. Wydawnictwa Geologiczne 1973 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
0716 Dwa przełomy Szczęsny T., Karpiński J.J. Nasza Księgarnia 1957 Geograficznie - Beskidy Zachodnie dot. Pienin
0717 Ochrona przyrody Medwecka-Kornaś A. PAN 1970 Tematycznie - przyroda  
0718 Ikony w Polsce: od średniowiecza do współczesności Janocha M. Arkady 2008 Tematycznie - sztuka  
0719 Informator PTTK   Wydawnictwo Sport i Turystyka 1971 Tematycznie - turystyka  
0720 Vademecum Robinsona Korpikiewicz M. i H. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1991 Tematycznie - turystyka  
0721 Beskidy: Śląski, Żywiecki, Mały Krygowski W. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1964 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0722 Gorlice. Zarys rozwoju przestrzennego miasta do czasów najnowszych Kuśnierz K. Politechnika Krakowska 1990 Geograficznie - Beskid Niski
0723 Ratownik w górach Jenny E. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1982 Tematycznie - turystyka  
0724 Pasmo Stożka i Czantorii Barański M.J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1996 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0725 W górach Tyrakowski W. Nasza Księgarnia 1970 Tematycznie - turystyka  
0726 O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski Staszic S. Wydawnictwa Geologiczne 1955 Tematycznie - przyroda reprint wydawnictwa z 1815 r.
0727 O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Atlas Staszic S. Wydawnictwa Geologiczne 1955 Tematycznie - przyroda dodatek do książki o sygn. 0726
0728 Atlas gwar bojkowskich Tom 1 Rieger J. PAN 1980 Tematycznie - toponomastyka i język
0729 Atlas gwar bojkowskich Tom 2 Rieger J. PAN 1980 Tematycznie - toponomastyka i język
0730 Atlas gwar bojkowskich Tom 3 Rieger J. PAN 1980 Tematycznie - toponomastyka i język
0731 Rozśpiewane Beskidy. Informator turystyczny Beskid Śląski i Żywiecki Hantke M., Kuliszkiewicz A., Mrozowski W., Stojewska U. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0732 Rozśpiewane Beskidy. Informator turystyczny Beskid Śląski i Żywiecki Hantke M., Kuliszkiewicz A., Mrozowski W., Stojewska U. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0733 Rozśpiewane Beskidy. Informator turystyczny Beskid Śląski i Żywiecki Hantke M., Kuliszkiewicz A., Mrozowski W., Stojewska U. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0734 XXXIII Ogólnopolski Rajd Studencki Beskid Niski '97. Informator Panasik A., Migdalska K. SKPB Warszawa 1997 Tematycznie - turystyka  
0735 Chatkowe ABC Głogowski P. BPiT Almatur przy RU SZSP Politechniki Śląskiej 1974 Tematycznie - turystyka  
0736 Katalog zabytków przemysłowego w Polsce : powiat Nowy Targ i m. Zakopane Jost H. PAN 1969 Geograficznie - Tatry  
0737 Węgierska Górka Westerplatte Południa Kozik K. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej 1984 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0738 Colloquium narodów : materiały z sympozjum "Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy - przesłanki pojednania" Michalak H., Spodenkiewicz P. (red.) Wacław Bierkowski 1987 Tematycznie - historia i archeologia
0739 Colloquium narodów : materiały z sympozjum "Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy - przesłanki pojednania" Michalak H., Spodenkiewicz P. (red.) Wacław Bierkowski 1987 Tematycznie - historia i archeologia
0740 Park Narodowy w Gorcach Dąbrowski P. Oddział Akademicki PTTK Kraków 1984 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0742 Szlakami kultury ludowej: Podhale, Spisz, Pieniny, Gorce     1969 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0743 Folklor w twórczości pisarzy Śląska Cieszyńskiego Broda J. PTTK Katowice   Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0751 Informacja i popularyzacja turystyki Halpern T. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1979 Tematycznie - turystyka  
0752 Wycieczki sierpniowe Mieczysława Orłowicza Kowalik T. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989 Tematycznie - turystyka  
0753 Wycieczki sierpniowe Mieczysława Orłowicza Kowalik T. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989 Tematycznie - turystyka  
0754 Wycieczki sierpniowe Mieczysława Orłowicza Kowalik T. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989 Tematycznie - turystyka  
0755 Rola przewodników turystycznych w wychowaniu Tyblewski T. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1979 Tematycznie - turystyka  
0756 Rola przewodników turystycznych w wychowaniu Tyblewski T. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1979 Tematycznie - turystyka  
0757 Rola przewodników turystycznych w wychowaniu Tyblewski T. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1979 Tematycznie - turystyka  
0759 III Ogólnopolskie Jesienne Bacowanie Jasień 80   SKPB Katowice 1980 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0760 Studenckie schroniska turystyczne w Beskidach Zachodnich Bednorz P. i in. ZW SZSP OM PTTK, SKPG "Harnasie", SKPB Katowice 1975 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0761 X lat SKPG "Harnasie" Mrozowski W. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1978 Tematycznie - turystyka  
0762 Harnaś nr 5 Barański M.J. i in. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1980 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0763 X lat SKPG "Harnasie" Mrozowski W. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1978 Tematycznie - turystyka  
0764 X lat SKPG "Harnasie" Mrozowski W. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1978 Tematycznie - turystyka  
0765 Harnaś nr 7 Barański M.J. i in. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1981 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0766 Harnaś nr 4 Barański M.J. i in. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1979 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0767 Harnaś nr 4 Barański M.J. i in. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1979 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0768 Harnaś nr 4 Barański M.J. i in. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1979 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0769 Geologia Beskidów Zachodnich Karbownik A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1979 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0770 Geologia Beskidów Zachodnich Karbownik A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1979 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
0771 Geografia albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomerii Kuropatnicki, E. A. nakładem Wojciecha Manieckiego 1858 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia reprint (nieznana data i wydawca)
0772 Podgórze Szymonowicz K. Krakowski Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej "Wawel-Tourist" 1978 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0901 Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej : druki zwarte i czasopisma Polak K. (oprac.) Wydawnictwo Sport i Turystyka 1973 Tematycznie - turystyka katalog wydawnictw
0902 Zbiór zarządzeń i przepisów z zakresu przewodnictwa turystycznego   Komisja Przewodników Turystycznych PTTK Zarząd Główny 1979 Tematycznie - turystyka przepisy 1979
0903 Polsko-słowacki i słowacko-polski słownik Stano M., Buffa F. Slovenské pedagogické nakladel'stvo 1975 Tematycznie - toponomastyka i język
0904 Organizacja imprez turystycznych Turkiewicz E. Krakowska Szkoła Hotelarska 1997 Tematycznie - turystyka  
0905 Przewodnictwo turystyczne w Polsce Szymonowicz K. (red.) Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1986 Tematycznie - turystyka  
0906 Geografia fizyczna Polski Kondracki J. PWN 1978 Tematycznie - przyroda zawiera mapki
0907 Słownik geografii turystycznej Polski T. 1 Mileska M. I. i in. (red.) Komitet do Spraw Turystyki 1956 Tematycznie - turystyka  
0908 Słownik geografii turystycznej Polski T. 2 Mileska M. I. i in. (red.) Komitet do Spraw Turystyki 1959 Tematycznie - turystyka  
0909 Vademecum pilota grup turystycznych Wojnowski T. Biuro Podróży i Turystyki SZSP "Almatur" 1975 Tematycznie - turystyka  
0910 Przewodnik po starannej polszczyźnie z ćwiczeniami Lombardo M. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1988 Tematycznie - toponomastyka i język
0911 Przewodnik po starannej polszczyźnie z ćwiczeniami Lombardo M. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1988 Tematycznie - toponomastyka i język
0912 Przewodnik po starannej polszczyźnie z ćwiczeniami Lombardo M. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1988 Tematycznie - toponomastyka i język
0913 Zielony ocean Sidorski D. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1973 Geograficznie - zagranica - inne dot. Rosji
0914 Jaskinie świętokrzyskie Siedlecka W., Micuła G. SKPŚ 1976 Geograficznie - inne góry Polski
0915 Artyści spod strzechy Kotarska E. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1993 Tematycznie - etnografia  
0916 Władysław IV i jego czasy Czapliński W. Wiedza Powszechna 1972 Tematycznie - historia i archeologia
0917 Polska Piastów Jasienica P. Prószyński i S-ka 2007 Tematycznie - historia i archeologia
0918 Złota legenda chłopów polskich Ziejka F. Państwowy Instytut Wydawniczy 1984 Tematycznie - historia i archeologia
0919 A było to w kniei... (wspomnienia myśliwskie) Pac-Pomarnacki L. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1982 brak  
0920 Stanisław Koniecpolski : ok. 1592-1646 Podhorodecki L. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1978 Tematycznie - historia i archeologia
0921 Historia Polski Tymowski M., Kieniewicz J., Holzer J. Editions Spotkania 1990 Tematycznie - historia i archeologia
0922 Na szlakach powstania Kostki Napierskiego Małachowski B. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1953 Geograficznie - Tatry  
0923 Pieśni ludu polskiego Bystroń J.St. Księgarnia Geograficzna "Orbis" 1924 Tematycznie - śpiewniki  
0924 Góra Sobótka i jej zabytki polskie Semkowicz W. Instytut Zachodni 1949 Geograficznie - Polska poza górami
0925 Materiały przyrodnicze do projektu rozplanowania Puszczy Kampinoskiej Kobendza J. i R. Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" 1945 Geograficznie - Polska poza górami
0926 Iłża Gołębowski J. SKPŚ 1975 Geograficznie - Polska poza górami
0927 Jaskinie świętokrzyskie Siedlecka W., Micuła G. SKPŚ 1976 Geograficznie - inne góry Polski
0928 Informator Ogólnopolskiego Rajdu Świętokrzyskiego Iwasińska A., Śnieżyńska-Łękawska L. SKPŚ 1980 Geograficznie - inne góry Polski
0929 Informator Ogólnopolskiego Rajdu Świętokrzyskiego Iwasińska A., Śnieżyńska-Łękawska L. SKPŚ 1980 Geograficznie - inne góry Polski
0930 Informator Ogólnopolskiego Rajdu Świętokrzyskiego Iwasińska A., Śnieżyńska-Łękawska L. SKPŚ 1980 Geograficznie - inne góry Polski
0931 Informator Ogólnopolskiego Rajdu Świętokrzyskiego Szady G., Kaniewski M. SKPŚ 1983 Geograficznie - inne góry Polski
0932 Informator Ogólnopolskiego Rajdu Świętokrzyskiego Szady G., Kaniewski M. SKPŚ 1983 Geograficznie - inne góry Polski
0933 Góry Świętokrzyskie. Mapy szkoleniowe Wróblewski T. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1973 Geograficznie - inne góry Polski
0934 Góry Świętokrzyskie. Mapy szkoleniowe Wróblewski T. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1973 Geograficznie - inne góry Polski
0935 Geologia Gór Świętokrzyskich Micuła G. SKPŚ 1977 Geograficznie - inne góry Polski
0936 Speleologia. Tom III nr 2 Głazek J., Grodzicki J., Rudnicka J., Rudnicki J. PTTK Komisja Speleologii 1968 Tematycznie - turystyka  
0937 Speleologia. Tom III nr 2 Głazek J., Grodzicki J., Rudnicka J., Rudnicki J. PTTK Komisja Speleologii 1968 Tematycznie - turystyka  
0938 Speleologia. Tom IV nr 1 Głazek J., Grodzicki J., Rudnicka J., Rudnicki J., Markowicz-Łohinowicz M. PTTK Komisja Speleologii 1969 Tematycznie - turystyka  
0939 Speleologia. Tom IV nr 1 Głazek J., Grodzicki J., Rudnicka J., Rudnicki J., Markowicz-Łohinowicz M. PTTK Komisja Speleologii 1969 Tematycznie - turystyka  
0940 Speleologia. Tom V nr 1-2 Głazek J., Grodzicki J., Rudnicki J., Markowicz-Łohinowicz M. PTTK Komisja Speleologii 1970 Tematycznie - turystyka  
0941 Speleologia. Tom V nr 1-2 Głazek J., Grodzicki J., Rudnicki J., Markowicz-Łohinowicz M. PTTK Komisja Speleologii 1970 Tematycznie - turystyka  
0942 Speleologia. Tom VI nr 1-2 Głazek J., Grodzicki J., Rudnicki J., Markowicz-Łohinowicz M. PTTK Komisja Speleologii 1971 Tematycznie - turystyka  
0943 Speleologia. Tom VI nr 1-2 Głazek J., Grodzicki J., Rudnicki J., Markowicz-Łohinowicz M. PTTK Komisja Speleologii 1971 Tematycznie - turystyka  
0944 Speleologia. Tom VII nr 1-2 Głazek J., Grodzicki J., Rudnicki J., Markowicz-Łohinowicz M. PTTK Komisja Speleologii 1972 Tematycznie - turystyka  
0945 Speleologia. Tom VII nr 1-2 Głazek J., Grodzicki J., Rudnicki J., Markowicz-Łohinowicz M. PTTK Komisja Speleologii 1972 Tematycznie - turystyka  
0946 Speleologia. Tom VIII nr 1 Głazek J., Grodzicki J., Rudnicki J., Markowicz-Łohinowicz M. PTTK Komisja Speleologii 1974 Tematycznie - turystyka  
0947 Speleologia. Tom VIII nr 1 Głazek J., Grodzicki J., Rudnicki J., Markowicz-Łohinowicz M. PTTK Komisja Speleologii 1974 Tematycznie - turystyka  
0948 Życie polskie w dawnych wiekach Łoziński W. Wydawnictwo Literackie Kraków 1978 Tematycznie - historia i archeologia
0949 Kościół Mariacki Bohdanowicz H. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1962 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia album z wprowadzeniem w wielu językach
0950 Zarys metodyki geografii Czekańska M. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1959 brak  
0951 Trasy autokarowe   Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie 1972 Tematycznie - turystyka dot. Mazowsza
0952 Kaszub '84 Żebrowski J. (red.) SKPT Gdańsk 1984 Geograficznie - Polska poza górami
0953 Informatorek Krajoznawczy i turystyczny Kaszub - 79   SKPT Gdańsk 1979 Geograficznie - Polska poza górami
0954 Bibice Banaś H. Krakowski Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej "Wawel-Tourist" Geograficznie - Polska poza górami
0956 Kartki z historii Żydów w Warszawie XIX-XXw. Kroszczor H. Żydowski Instytut Historyczny w Polsce 1979 Geograficznie - Polska poza górami
0957 100 haseł Puszczy Białej. Informator krajoznawczy Halpern T. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie 1979 Geograficznie - Polska poza górami
0958 Iłża Gołębowski J. SKPŚ 1975 Geograficznie - Polska poza górami
0959 Wąchock. Monografia krajoznawcza Pilich M. SKPŚ 1976 Geograficznie - Polska poza górami
0960 Przysucha i okolice Pilich P., Wieczorek S. SKPŚ 1977 Geograficznie - Polska poza górami
0961 Z Bielska do Kazimierza Dolnego Zając J. Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTTK 1972 Geograficznie - Polska poza górami
0962 Budapeszt. Przewodnik Wellner I. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1981 Geograficznie - zagranica - inne dodatek - mapa
0963 Krakowiacy Udziela S. Księgarnia Geograficzna "Orbis" 1924 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
0964 Pierwsi Krajoznawcy na Mazowszu Chludziński T. Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTTK 1973 Geograficznie - Polska poza górami
0965 Pierwsi Krajoznawcy na Mazowszu Chludziński T. Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTTK 1973 Geograficznie - Polska poza górami
0966 Od Wisły do Wisły. Przewodnik kajakowy Krefft E., Włodarska J. (red.) Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 2014 Geograficznie - Polska poza górami dodatek - mapa
0967 Wyprawa do pięciu bogów Michałowski W. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971 Geograficznie - zagranica - inne dot. Mongolii
0968 Praga. Przewodnik Rybar C. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1978 Geograficznie - Słowacja i Czechy
0969 Zamość Kurzątkowski M. Okręgowa Komisja Krajoznawcza PTTK 1961 Geograficznie - Polska poza górami
0970 Czersk Żmudziński J. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej 1975 Geograficznie - Polska poza górami
0971 Mazowsze 1991/1992. Rocznik krajoznawczy Pyrzanowski P., Bobrowski M. (red.) Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Geograficznie - Polska poza górami
0972 Mazowsze 1991/1992. Rocznik krajoznawczy Pyrzanowski P., Bobrowski M. (red.) Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Geograficznie - Polska poza górami
0973 Mazowsze 1991/1992. Rocznik krajoznawczy Pyrzanowski P., Bobrowski M. (red.) Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Geograficznie - Polska poza górami
0974 Mazowsze 1991/1992. Rocznik krajoznawczy Pyrzanowski P., Bobrowski M. (red.) Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Geograficznie - Polska poza górami
0975 Mazowsze 1991/1992. Rocznik krajoznawczy Pyrzanowski P., Bobrowski M. (red.) Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Geograficznie - Polska poza górami
0976 Mazowsze 1991/1992. Rocznik krajoznawczy Pyrzanowski P., Bobrowski M. (red.) Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Geograficznie - Polska poza górami
0977 Mazowsze 1991/1992. Rocznik krajoznawczy Pyrzanowski P., Bobrowski M. (red.) Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Geograficznie - Polska poza górami
0978 Mazowsze 1991/1992. Rocznik krajoznawczy Pyrzanowski P., Bobrowski M. (red.) Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Geograficznie - Polska poza górami
0979 Malowica Raduczew Ż. Medycyna i fizkultura 1963 Geograficznie - zagranica - inne
0980 Malowica Raduczew Ż. Medycyna i fizkultura 1963 Geograficznie - zagranica - inne
0981 Bułgaria trzynastu wieków Zawilski A. Nasza Księgarnia 1979 Geograficznie - zagranica - inne
0982 Budowa geologiczna Karpat Pokuckich = Geological structure of the Pokucie Carpathians Świderski B. Książnica-Atlas 1925 Geograficznie - Ukraina i Ruś
0983 Nouvelles recherches geologiques dans les Karpates des Pokucie Świderski B. Jan Cotty 1927 Geograficznie - Ukraina i Ruś jęz. francuski
0984 Półwysep Bałkański Dybczyński T. Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski 1939 Geograficznie - zagranica - inne wersja elektroniczna: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/34545
0985 Informatorek Rajdowy Studenckiego Koła Przewodników Turystycznych [w Łodzi]. Inowłódz 1978 SKPT Łódź 1978 Tematycznie - turystyka zawiera plakat
0986 Informatorek Rajdowy Studenckiego Koła Przewodników Turystycznych [w Łodzi]. Inowłódz 1978 SKPT Łódź 1978 Tematycznie - turystyka  
0987 Spała   PTK 1949 Geograficznie - Polska poza górami Informator dla wczasowiczów nr 1
0988 Poronin Strążyński E. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy "Kraj" 1951 Geograficznie - Tatry Popularna biblioteka krajoznawcza tom V
0989 XIII Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Kolarskiej   Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1973 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia Informator krajoznawczy
0990 Invitatie in Carpati Popescu N. Ministerul Turismului   Geograficznie - Rumunia  
0991 Malarstwo na szkle Krzysztofa Okonia - wystawa   Muzeum Tatrzańskie 1977 Tematycznie - sztuka  
0992 Ilustrowany przewodnik po Chełmnie i Świeciu Orłowicz M. Książnica Polska 1924 Geograficznie - Polska poza górami reprint (nieznana data i wydawca)
1001 Małopolska. Mapa turystyczna skala 1:175 000   Daunpol sp z o.o. Wydawnictwo Kartograficzne 2015 Geograficznie - Pogórza i miasta Podkarpacia
1002 Gorczański Park Narodowy Melnik J. (oprac.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2001 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
1003 Gorczański Park Narodowy Melnik J. (oprac.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2001 Geograficznie - Beskidy Zachodnie
1004 Carpathian Euroregion 1:765 000   Carpathian Foundation - Poland 2012 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie laminowana
1005 Carpathian Euroregion 1:765 000   Carpathian Foundation - Poland 2012 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
1006 Carpathian Euroregion 1:765 000   Carpathian Foundation - Poland 2012 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie
1007 Sicilia. Carta stradale e turistica 1: 400 000   Touring Club Italiano 2007 Geograficznie - zagranica - inne jęz. włoski
1008 Przewodnik geologiczny - Karpaty fliszowe między Olzą a Dunajcem Unrug, R. (red.) Wydawnictwa Geologiczne 1979 Geograficznie - Beskidy Zachodnie załącznik luzem do książki o tym tytule
1009 Kraków - Rzeszów Najgrakowski M. (kier. zesp.) Główny Geodeta Kraju 1992 Geograficznie - Beskidy/Karpaty ogólnie seria Mapa przeglądowa Polski
1201 Złota legenda chłopów polskich Ziejka F. Państwowy Instytut Wydawniczy 1984 Tematycznie - historia i archeologia
1202 Klasycyzm w Polsce Lorentz S., Rottermund A. Arkady 1984 Tematycznie - sztuka  
1203 Sztuka romańska w Polsce Świechowski Z. Arkady 1990 Tematycznie - sztuka  
1204 Renesans w Polsce Kozakiewiczowie H. i S. Arkady 1976 Tematycznie - sztuka  
1205 Świt kultury europejskiej Bukowski Z., Dąbrowski K. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971 Tematycznie - historia i archeologia
1206 Na nartach zjazdowych i biegowych Bielczyk Z., Młodzikowski G. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1968 Tematycznie - turystyka  
1207 Hutnictwo żelaza Kuratow T. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1977 brak  

Wesołych Świąt!

Przewodnikom, Sympatykom, Kursantom oraz wszystkim Przyjaciołom SKPB pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.  Niech Wasze serca wypełnia radość i pokój, a Wasze drogi będą pełne niezapomnianych przygód. Życzymy Wam spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego roku 2017 :)

Czytaj więcej...

Wigilia SKPB

Kochani, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy na Wigilię SKPB!
Spotykamy się we wtorek, 20 grudnia 2016, o godzinie 19:00 w sali 437a (nastąpiła zmiana sali) 
(IV piętro) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Zapraszamy Przewodników z Rodzinami, Kursantów oraz wszystkich Sympatyków SKPB!

Czytaj więcej...

Podkategorie