Konkurs "WAKACJE 2016"

Uwaga, KONKURS! Byłaś/-eś na dowolnym wakacyjnym wyjeździe z SKPB Warszawa? Podziel się wspomnieniami i prześlij nam swoje najciekawsze zdjęcia, przygotowany filmik albo napisany esej! Czas na zgłoszenie prac mija 3 października 2016 r. godz. 23:59. Do wygrania nagrody niespodzianki związane z turystyką górską!

 

Regulamin konkursu WAKACJE 2016:
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy w jednej z dwóch kategorii:
     a) mini-relacja zdjęciowa (1-6 zdjęć);
     b) mini-relacja w kategorii freestyle (wierszyk, filmik, esej, pastela, utwór muzyczny, uwieczniony flashmob itp.).
3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie pracy na stronie SKPB (i innych serwisach administrowanych przez SKPB) oraz nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonej pracy na potrzeby promocji Stowarzyszenia SKPB Warszawa. Uczestnik zapewnia, że wszystkie osoby, których wizerunek został wykorzystany w zgłaszanej pracy, wyraziły zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w wyżej wymienionym celu. W przypadku wykorzystania zdjęć autorstwa osób trzecich, uczestnik zapewnia, iż otrzymał zgodę autorów na wzięcie udziału w konkursie.
4. Temat dla zgłaszanych prac to: "Na wakacjach z SKPB - odjazdowa zabawa!".
5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie.
6. W konkursie można wziąć udział tylko raz.
7. Termin zgłaszania prac konkursowych: 3 października 2016 r. godz. 23:59. Prace należy zgłaszać na adres: promocja@skpb.waw.pl
8. Nagrody niespodzianki związane turystyką górską przyzna Komisja Konkursowa w składzie: Koordynator Akcji Lato 2016 i dwóch członków Zarządu SKPB Warszawa.
9. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 8 października 2016 r.
10. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.