Nadzwyczajne Walne Zebranie - 1.12.2015

Z inicjatywy Zarządu zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKPB Warszawa.

Zapraszamy Was 1 grudnia 2015 (wtorek) do sali 412 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa). Zebranie rozpocznie się o godz. 19:45, a w przypadku braku połowy Członków zwyczajnych Koła drugi termin rozpocznie się o godz. 20:00.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie Krzysztofa Chodorowskiego
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Wnioskowej
6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad
7. Uchwała o nadaniu honorowego członkostwa dla kol. Marcina Wasila (477)
8. Uchwała o wyrażeniu uznania dla Towarzystwa Karpackiego w rocznicę 25-lecia założenia organizacji
9. Uchwała o wyrażeniu uznania dla SKPG i AKPT Kraków w rocznicę 60-lecia założenia organizacji
10. Informacja o dotychczasowych działaniach Koła w zakresie udzielenia pomocy rodzinie Mikołaja Łaniewskiego-Wołłka
11. Dyskusja i głosowanie nad możliwością wykorzystania zbiórki 1% na pozyskanie funduszy na pomoc rodzinie Mikołaja Łaniewskiego-Wołłka
12. Powołanie Nowego Funduszu Pomocy Przewodnickiej
13. Informacja o uchwałach podjętych przez Zarząd SKPB Warszawa
14. Wolne wnioski    
15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa przez Przewodniczącego zgromadzenia

Zapraszamy do uczestnictwa!

Zarząd SKPB Warszawa

Tags: