40 lat Magur!

wyd033wyd180„Magury” ukazują się już od 40 lat! Z tej okazji przypominamy spis treści dotychczas wydanych numerów. Pierwszy raz ukazały się one z okazji VIII Rajdu w Beskidzie Niskim w 1972 roku. Wcześniej jednak, począwszy od pierwszego rajdu w 1965 roku, publikowany był towarzyszący rajdowi informator krajoznawczy "Beskid Niski". Z czasem "Magury"  przerodziły się w rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu, ukazujący się regularnie, poza przerwami w latach 1977 i 1994–1995.

 

Od początku swego istnienia „Magury” są wydawane przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Powstają one dzięki społecznemu wysiłkowi i poświęceniu wielu osób, w szczególności autorów, redaktorów i korektorów tekstów. Nikt z nich za swoją pracę nie pobiera żadnych wynagrodzeń.

Prezentowany spis treści podaje - oprócz tytułów artykułów i ich autorów - również informację o liczbie stron i ewentualnie o treści.

Niestety większość numerów „Magur” jest dostępna tylko w bibliotekach. Komisja Wydawnicza SKPB dysponuje jedynie rocznikami wydanymi w latach 1996, 1998–2012.

Sławomir Michalik

Komisja Wydawnicza SKPB

 

Czytaj o najnowszym numerzer "Magur" >>>

 

Tags: