Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków - 4.06.2013

Z inicjatywy Zarządu zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem przyjęcia niezbędnych zmian w Statucie.

Zapraszamy Was 4 czerwca 2013 (wtorek) do sali 307 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1). Zebranie rozpocznie się o 18:30, a w przypadku braku połowy członków zwyczajnych Koła drugi termin zacznie się o 18:45.

 

Poniżej planowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezes Stowarzyszenia Studenckie Koło
Przewodników Beskidzkich w Warszawie Katarzynę Stabeusz
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Wybór komisji mandatowej
5. Wybór komisji wnioskowej
6. Dyskusja nad propozycjami zmiany Statutu Stowarzyszenia
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia SKPB Warszawa
8. Zamknięcie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia przez
przewodniczącego zebrania

 

Wkrótce prześlemy Wam bardziej szczegółowe informacje o proponowanych zmian w Statucie.

 

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!

Zarząd SKPB Warszawa

Tags: