Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 17.06.2020

SERWUS,

Jesteśmy przekonany, że data ta wyryta jest już w Waszych sercach i kalendarzach, ale przypominamy, że dnia 17. czerwca 2020 roku o godzinie 18:00, dzięki łączom globalnej sieci internetowej po raz pierwszy w historii (chociaż nie wiemy co na ten temat powiedzą przewodnicy, którzy na Rajd Beskid Niski jeździli pociągiem do Biecza) odbędzie się walne zebranie członków SKPB w wersji internetowej!

 


SERWUS,

Jesteśmy przekonany, że data ta wyryta jest już w Waszych sercach i kalendarzach, ale przypominamy, że dnia 17. czerwca 2020 roku o godzinie 18:00, dzięki łączom globalnej sieci internetowej po raz pierwszy w historii (chociaż nie wiemy co na ten temat powiedzą przewodnicy, którzy na Rajd Beskid Niski jeździli pociągiem do Biecza) odbędzie się walne zebranie członków SKPB w wersji internetowej!
Link do spotkania oraz prześlemy tuż przed spotkaniem, wcześniej też otrzymacie sprawozdania.
A więc prosimy Przewodników o zapłacenie rachunków za internet, sprawdzenie w których beskidzkich głuszach jeszcze jest zasięg i widzimy się za dwa tygodnie.
Przypominamy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w środę 17 czerwca 2020 r. w trybie online (link prześlemy bezpośrednio przed spotkaniem). 
Zebranie w I terminie rozpocznie się o godz. 18:00, a w przypadku braku połowy Członków Zwyczajnych Koła II termin rozpocznie się o godz. 18:15.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w walnym zebraniu!
Szczególnie mocno zapraszamy osoby zainteresowane wejściem w skład nowego Zarządu Koła kadencji 2020/2021. 
Aktualna składka członkowska wynosi 62 zł. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w Walnym Zebraniu, a nie znalazł się na liście członków zweryfikowanych, może opłacić składkę i wziąć w nim czynny udział. Prosimy o wpłaty na konto SKPB Warszawa (nr rachunku: 97 2130 0004 2001 0380 3475 0001, z dopiskiem: składka członkowska).
Każdy członek Stowarzyszenia (niezweryfikowany) może wziąć bierny (bez możliwości głosowania) udział w spotkaniu.
Planowany porządek obrad Walnego Zebrania (sprawozdawczo-wyborczego) Członków
Stowarzyszenia SKPB Warszawa :
1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie Piotra Bonika
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Wnioskowej
6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad
7. Przedstawienie nowych Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia SKPB Warszawa w roku 2019
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKPB Warszawa za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Podsumowanie prac Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
13. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia SKPB Warszawa w roku 2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKPB Warszawa za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia SKPB Warszawa
17. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
18. Głosowanie nad wyborem Prezesa Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
19. Zgłaszanie kandydatur na Skarbnika Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
20. Głosowanie nad wyborem Skarbnika Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
21. Zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
22. Głosowanie nad wyborem Sekretarza Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
23. Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
24. Głosowanie nad wyborem Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
25. Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
26. Głosowanie nad wyborem Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
27. Zgłaszanie kandydatur na Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
28. Głosowanie nad wyborem Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
29. Zgłaszanie kandydatur na Członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
30. Głosowanie nad wyborem Członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2020/2021
31. Głosowanie nad zniesieniem pełnomocnictw dla dotychczasowych pełnomocników Stowarzyszenia SKPB Warszawa ustanowionych przez ustępujący zarząd
32. Przedstawienie dalszych planów remontowych chaty SKPB Warszawa w Teodorówce wraz z zaprezentowaniem wycen prac remontowych, dotychczas poniesionych kosztów prac remontowo-modernizacyjnych od roku 2018 i wnioskiem o dofinansowanie subkonta chaty w kwocie 10 000 zł z konta głównego SKPB Warszawa.
33. Wolne wnioski
34. Ustalenie wysokości składki członkowskiej
35. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa przez Przewodniczącego Zebrania
83107864 294022668399751 5362392726346137600 n
Pozdrawiamy,
ZARZĄD
Tags: