Nadzwyczajne Walne Zebranie

Szanowne Przewodniczki, Szanowni Przewodnicy,

w związku z brakiem czasu na omówienie kwestii RODO oraz remontu chaty w Teodorówce w trakcie ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w środę 23 maja 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, Warszawa) w sali 437. Zebranie w I terminie rozpocznie się o godz. 18:00, a w przypadku braku połowy Członków Zwyczajnych Koła II termin rozpocznie się o godz. 18:15.

Celem Zebrania będzie (szczegóły w planowanym porządku obrad):

    - Przedstawienie wypracowanych przez Grupę Roboczą ds. RODO rozwiązań (formuły zgód dla uczestników oraz zmiany w regulaminie wyjazdów), których celem będzie zabezpieczenie interesów Koła w zakresie danych osobowych.
    - Przedstawienie planowanych prac remontowych chaty w Teodorówce (wymiany drzwi wejściowych, wykonanie podbitki dachu, wymiany stropu nad kuchnią i pokojem za kuchnią, a tym samym zaadaptowanie poddasza na miejsca noclegowe) oraz przeznaczonego na ten cel budżetu (szczegóły w dołączonej uchwale).

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd SKPB Warszawa

Tags: