"Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro"

 25 stycznia ukaże się drukiem dwutomowa monografia pt. "Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro", której wydawcą jest Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Jest to pierwsze w języku polskim tak kompleksowe i obszerne opracowanie poświęcone w całości temu historycznemu regionowi etnograficznemu, którego granice obejmują znaczną część Bieszczadów Zachodnich. Monografia licząca 1500 stron stanowi efekt 7 lat pracy 35 specjalistów z 20 ośrodków naukowych i akademickich oraz instytucji zajmujących się środowiskiem geograficznym, kulturą i sztuką. Publikacja będzie wydana w twardych okładkach na półmatowej kredzie, całość bogato ilustrowana (ponad 700 fotografii). Szczegółowy zakres treści objętych publikacją jest dostępny na stronie: http://www.twojebieszczady.net/2017/bojkowszczyzna_zach.pdf

Zachęcamy do lektury wszystkich miłośników Bieszczadów oraz historii i kultury ich mieszkańców.

Monografie 17 1 430Monografie 17 2 430

Tags: