Nadzwyczajne Walne Zebranie - 26.10.2016

Z inicjatywy Zarządu zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKPB Warszawa.

Zapraszamy Was w dniu 26 października 2016  w sali 412 w Gmachu Głównym PW odbędzie się zebranie Walne Nadzwyczajne poświęcone dyskusji nad pomysłami zmian statutu Koła oraz uzupełnieniu składu Zarządu w związku z planowaną dymisją kilku obecnych Członków Zarządu.  Zebranie rozpocznie się o godz. 18:00, a w przypadku braku połowy Członków zwyczajnych Koła drugi termin rozpocznie się o godz. 18:15.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie Marcina Błońskiego
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Wnioskowej
6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad
7. Charakterystyka problemów związanych z obecną ordynacją wyborczą
8. Przedstawienie pomysłu zmiany ordynacji wyborczej
9. Dyskusja i głosowanie nad zmianami.
10. Dymisja części Członków Zarządu
11. Uzupełnienie Składu Zarządu
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa przez Przewodniczącego zgromadzenia

Zapraszamy do uczestnictwa

Zarząd SKPB Warszawa

Tags: