Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 25.03.2015

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie odbędzie się w środę 25 marca 2015 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, w sali 307. Zebranie rozpocznie się o 18:00. W przypadku braku połowy członków zwyczajnych Koła drugi termin rozpoczniemy o 18:15.

W programie zebrania m. in. :

  • prezentacja sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia
  • prezentacja sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  • wybór nowych władz Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2015/2016

Czynne prawo wyborcze podczas walnego zebrania mają zweryfikowani członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, czyli osoby, które w danym roku przepracowały minimum 5 dni dniówek przewodnickich na imprezach Koła lub aktywnie brały udział w działalności SKPB i zostały zweryfikowane przez Zarząd, a także nowoprzyjęci przewodnicy SKPB. Również członkowie honorowi oraz wszyscy członkowie zwyczajni, którzy nie zostali zweryfikowani, lecz opłacili składkę członkowską mogą wybierać władze SKPB.

Zapraszamy!

Zarząd SKPB kadencji 2014-15

Tags: