1,5% podatku dla SKPB Warszawa

1,5 procent

Od 2004 roku Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzki w Warszawie jest organizacją pożytku publicznego (OPP), co oznacza, że można przekazać na naszą działalność 1,5% podatku.

Dzięki otrzymanym funduszom modernizujemy chatę i bazę namiotową w Beskidzie Niskim, podnosimy kompetencje przewodników górskich i szkolimy nowych oraz dofinansowujemy nasze imprezy. Nie zarabiamy na prowadzeniu rajdów, obozów czy wycieczek weekendowych, a każde finansowe wsparcie obniża koszty uczestników.

Czytaj więcej...