1 % za 2019 rok - krótki raport

Drodzy Przewodnicy i Sympatycy SKPB! Przekazujemy informację z wydatkowania środków pozyskanych w ramach zbiórki 1% podatku na rzecz działalności SKPB Warszawa.

W 2019 roku z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego na konto SKPB wpłynęło 25 621,70 zł. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam swojego 1%!

To dzięki Waszej pomocy mogliśmy działać.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku zostały przeznaczone na:


1. wsparcie utrzymania i rozwoju bazy turystycznej (remont wiaty w Regetowie oraz wybudowanie prycz turystycznych w chacie w Teodorówce) – 5 000,00 zł
2. organizacja ogólnokołowych imprez i wyjazdów  (Powitanie wiosny, Rajd Beskid Niski, Rajd Połoniny) – 4144,04zł
3. produkcja odznak sympatyka SKPB – 817,4 zł
4. pokrycie kosztów egzaminów państwowych – 660,00 zł
5. Specjalistyczne szkolenia medyczne dla przewodników SKPB – 6199,70 zł
6. Wybicie nowych blach przewodnickich 2435,40 zł


W 2018 roku z uwagi na duże inwestycje związane z rozwojem bazy turystycznej wykorzystaliśmy częściowo nadwyżkę środków z 1% pochodzących z poprzednich lat.
Jak w minionych latach, jednym z celów szczegółowych do przekazania 1% w była pomoc rodzinie tragicznie zmarłego Mikołaja Łaniewskiego-Wołłka.

Zebrana kwota wyniosła 8 844,10 zł . Zasiliła ona fundusz pomocowy na dedykowanym subkoncie SKPB 32 2130 0004 2001 0380 3475 0007, będący do dyspozycji Hani Łaniewskiej-Wołłk. Więcej o tym, jak pomóc rodzinie Mikołaja przeczytasz tutaj http://www.skpb.waw.pl/o-nas/wiadomosci/2853-pomoz-rodzinie-mikolaja.html

O tym, jak podarować 1% podatku na rzecz SKPB w kolejnych latach, przeczytacie na stronie: http://www.skpb.waw.pl/o-nas/1-dla-skpb.html

Dziękujemy raz jeszcze i liczymy na Wasze wsparcie w kolejnych latach!

Czytaj więcej...

1,5% podatku dla SKPB Warszawa

1,5 procent

Od 2004 roku Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzki w Warszawie jest organizacją pożytku publicznego (OPP), co oznacza, że można przekazać na naszą działalność 1,5% podatku.

Dzięki otrzymanym funduszom modernizujemy chatę i bazę namiotową w Beskidzie Niskim, podnosimy kompetencje przewodników górskich i szkolimy nowych oraz dofinansowujemy nasze imprezy. Nie zarabiamy na prowadzeniu rajdów, obozów czy wycieczek weekendowych, a każde finansowe wsparcie obniża koszty uczestników.

Czytaj więcej...