O rajdzie

"UWAGA !!! Z przyczyn niezależnych od organizatorów zostało zmienione miejsce ześrodkowania - nowe to Banica k.Izb"

 


       Właśnie przekroczyłeś granicę swojej wyobraźni i wkroczyłeś w świat wolności, gór i muzyki.
W świat Rajdu SKPB ?Beskid Niski?.

Granica Wyobraźni

       Wyobraź sobie jak patrzysz na wschody i zachody słońca z grzbietów gór, wyobraź siebie wśród opuszczonych dolin górskich, wyobraź sobie obiady na ogniskach, wyobraź sobie dziesiątki nowych przyjaciół, wyobraź sobie niezapomniane noce w namiotach i stodołach, a teraz przekrocz granicę swojej wyobraźni i pojedź z nami w góry !!!!

Granica Czasu

       Rajd odbywa się na granicy kwietnia i maja 2008 roku a jego kulminacja przypada
na ześrodkowanie 03.05.2008 !!!

Granica Przestrzeni

       Rajd odbywa się na terenie gór całego Beskidu Niskiego, bez względu na granice rzek, grzbietów, państw ;-) a jego kulminacja przy granicy polsko ? słowackiej w dawnej wsi Banica k. Izb.

Granica Wieku

       Brak takich granic !!! Zapraszamy Ciebie niezależnie kim jesteś !!!!

Tags: