Harmonogram 59. Kursu (2022-23)

Obszar roboczy 1 100

Harmonogram 59. Kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2022-2023
PODSTAWOWE SZKOLENIE OGÓLNE

Kurs Przewodnicki składa się z dwóch części – wyjazdowej oraz teoretycznej. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą  we wtorki od godz. 18:30 na Politechnice Warszawskiej lub zdalnie, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Dokładna lokalizacja zostanie podana tuż przed rozpoczęciem kursu.
Osoby, które wypełniły formularz zapisów, zostaną poinformowane mailem.

(Link do Harmonogramu 58. kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2021/2022) 

Przedstawiamy szczegółowy terminarz wyjazdów i wykładów Kursu SKPB Warszawa.
W 'Programie Kursu' możesz przeczytać, czym są poszczególne przygotowywane dla Was wycieczki.

Zajęcia praktyczne

   

 

Część I 

08-09.10.2022   Wycieczka na zapoznanie I - Gorce
15-16.10.2022   Wycieczka na zapoznanie II - Gorce
22-23.10.2022   Wycieczka na zapoznanie III - Gorce
29-30.10.2022   Wycieczka na zapoznanie IV - Gorce
03.11.2022   Fakultatywne szkolenie nizinne z orientacji - Las Kabacki
05-06.11.2022   Manewry nizinne I
19-20.11.2022   Manewry nizinne II
26-27.11.2022   Manewry nizinne III (termin wyłącznie poprawkowy tylko dla tych, którzy byli przynajmniej na jednym z poprzednich szkoleń i nie zaliczyli))
03-04.12.2022   Wycieczka orientacyjna górska I - Góry Słonne
10-11.12.2022   Wycieczka orientacyjna górska II - Góry Słonne
13.12.2022   Wigilia SKPB
17.12.2022   Fakultatywne warsztaty techniczne: palenie ognisk, obsługa siekiery - pół dnia, okolice Warszawy
06-08.01.2023   Szkolenie zimowe (rakietowe) I - Beskid Żywiecki
14-15.01.2023   Szkolenie zimowe (rakietowe) II - Beskid Żywiecki
11.01–01.02.2023   Spacer metodyczno-architektoniczny - ok. 4 godziny - Warszawa
04-12.02.2023   Kompleksowe szkolenie zimowe I - Beskid Niski
11-19.02.2023   Kompleksowe szkolenie zimowe II - Beskid Niski
   

Część II

04-05.03.2023   Wycieczka kondycyjna I - Beskid Wyspowy
11-12.03.2023   Wycieczka kondycyjna II - Beskid Wyspowy
25-26.03.2023   Manewry górskie
08-09.04.2023   Wycieczka metodyczno-krajoznawcza - Spisz, Pieniny
29.04-07.05.2023   Przejście wiosenne - Beskid Niski
   

Część III

dowolne 2 dni między przejściem wiosennym i letnim  

SGO (dowolnie wybrane pasmo Beskidów Zachodnich); w praktyce weekendy do dyspozycji: 13-14.05, 27-28.05, 03-04.06, 17-18.06.2023

20-21.05.2023   Wycieczka przyrodnicza - Bieszczady
28.05.2023   Fakultatywny spacer po Cmentarzu Żydowskim w Warszawie
08-11.06.2023   Wycieczka metodyczna - Gorgany/Słowacja
24-25.06.2023   Pierwsza pomoc - warsztaty wyjazdowe
08-23.07.2023   Przejście letnie - 16 dni
   

Część IV

28-29.10.2023   Wycieczka autokarowa (możliwa zmiana terminu): Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski
sierpień 2023 - maj 2024   Czas na praktyki przewodnickie (dowolnie wybrane góry)
Praktyki bazowe (prowadzenie, rozbijanie lub zwijanie bazy)/ chatkowanie
czerwiec/październik 2024   Blachowanie – nadanie blach przewodnickich (Termin ustalany po zakończeniu wszystkich egzaminów)

 


 

Zajęcia teoretyczne

 

      

 

 Część I

 04.10.2022

 

(1) Wykład inauguracyjny. Przedstawienie SKPB. Omówienie przebiegu kursu, zasad ukończenia. Przygotowanie do wycieczek na zapoznanie.

(1) Góry świata.

ZAPISY NA KURS

   

 11.10.2022

 

(1) Krainy geograficzne w Karpatach. Podział geograficzny gór polskich: podział morfologiczny, turystyczny. Charakterystyka poszczególnych grup górskich.

(1) Topografia Gorców: szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodarowanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.

ZAPISY NA KURS

     

 18.10.2022

 

(1) Sprzęt górski. Ubrania. Gadżety. Plecak. Śpiwór.

(1) Warunki pogodowe Beskidów: lato – jesień – zima - wiosna. Sprzęt używany do turystyki letniej / zimowej. Konieczny ekwipunek na wyjazdach kursowych. Sprzęt grupowy.

ZAPISY NA KURS

     

 25.10.2022

 

(1) Ćwiczenia z czytania mapy, legenda, przygotowanie do graniówek - możliwe metody nauki. Orientacja w terenie, kartografia, warsztaty topograficzne (podstawy kartografii i orientacji).

ZAPISY NA KURS

     

 02.11.2022 (wyjątkowo środa)

  (1) Egzamin z topografii Beskidów (ogólnej) i Gorców.
(1) Przygotowanie wyjazdu w góry. Przygotowanie wyjazdu / wyjazdu kursowego. Prowadzenie grupy. Logistyka i teren. Etyka turystyczna.
ZAPISY NA KURS - ostatni termin
     

 08.11.2022

 

(1) Ratownictwo w górach: historia (wielki skrót). Organizacja ratownictwa w Polsce (Beskidy, Tatry) i za granicą (UA, SK, Alpy). Organizacja GOPR i zasady rekrutacji. Sprzęt ratowniczy. Typowe akcje w Bieszczadach / Beskidach. Zasady wzywania pomocy / kontakt ze służbami.

     

 15.11.2022

 

(1) Niebezpieczeństwa gór. Zima (Beskidy / góry wysokie). Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Lawiny (sygnalnie).

     

 22.11.2022

 

(1) Niebezpieczeństwa gór. Lato (Beskidy / góry wysokie). Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Podstawy ABC.

     
29.11.2022   (1) Apteczka osobista. Apteczka grupowa mała i duża. Apteczka stacjonarna. Skład. Zastosowanie. Apteczka na kursie. Typowe zachorowania. Ocena stanu poszkodowanego (wstęp). Podstawy ABC (sygnalnie).
     

 06.12.2022

  (1) EGZAMIN PISEMNY z bloku bezpieczeństwo. Omówienie egzaminu.
(1) Budownictwo drewniane.
     

 13.12.2022

  (1) Poprawki z egzaminu z bezpieczeństwa.
Wigilia SKPB.
     

 20.12.2022

  (1) Topografia Beskidu Żywieckiego. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodarowanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.
(1) Żywienie w górach.
     
03.01.2023   Prawosławie i grekokatolicyzm w Beskidach.
Ikony i sztuka cerkiewna (podstawy).
     
10.01.2023   (1) Podstawy architektury I
     
17.01.2023   (1) Podstawy architektury II
(1) Egzamin z topografii: Beskid Żywiecki
     

 24.01.2023

 

(1) Wprowadzenie do zimówki – omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza.
(1) Topografia: Beskid Sądecki, Beskid Niski (do doliny Ropy).

     

 31.01.2023

 

(1) Mniejszości narodowe: Łemkowie i Łemkowszczyzna

     
 

      

 

 Część II

 21.02.2023

 

(2) Geologia Karpat. Powstanie Karpat zewnętrznych i wewnętrznych. Powstawanie jaskiń i jezior w Beskidach. Osuwiska.
Egzamin z topografii: Beskid Sądecki i Niski (do doliny Ropy).

     

 28.02.2023

 

(2) Topografia: Beskid Wyspowy.
(2) Podstawy meteorologii. Warunki pogodowe Beskidów. Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych.

     

 07.03.2023

  (2) Topografia: Pieniny, Spisz, Orawa.
(2) Wprowadzenie do wycieczki metodyczno-krajoznawczej.
Egzamin z I części kursu: Architektura, Drewbud, Grekokatolicyzm, Prawosławie, Ikony (wstęp).
     

 14.03.2023

 

(2) Historia I wojny światowej w Beskidach i jej ślady w Beskidach. Operacja gorlicka. Cmentarze wojenne - założenia, architektura i architekci.

     

 21.03.2023

 

(2) Historia XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem II Wojny Światowej na terenie Beskidów
Egzamin z topografii: Beskid Żywiecki

     

 28.03.2023

  (2) Historia, kultura i sztuka Żydów w Karpatach. Inne mniejszości narodowe / etniczne.
Poprawka egzaminu z I części kursu
     

 04.04.2023

  (2) Seminarium Beskid Niski – omówienie Przejścia Wiosennego: zasady, wymagania oraz panorama krajoznawcza.
(2) Szczegółowa charakterystyka środowiska przyrodniczego Beskidów. Wrażliwość ekosystemów górskich na zagrożenia i sposoby przeciwdziałania.
     

 18.04.2023

 

(2) Górskie parki narodowe, parki krajobrazowe i wybrane rezerwaty przyrody - funkcje, znaczenie, zagrożenia. Zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych. Obszary szczególnie zagrożone masowym ruchem turystycznym. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach.
Egzamin z topografii: Pieniny, Spisz, Orawa.

     
25.04.2023   (2) Topografia: Beskid Niski
     
 

      

 

 Część III

     

 09.05.2023

 

(3) Toponomastyka
(3) Historia Kolejnictwa na terenie uprawnień. Dojazd w Beskidy z Centralnej Polski.
Egzamin z topografii: Beskid Wyspowy

     

 16.05.2023

 

(3) Historia polskiej turystyki górskiej

     

 23.05.2023

 

(3) Topografia: Beskid Makowski i Mały.
Egzamin z topografii: Beskid Niski.

     

 30.05.2023

 

(3) Seminarium krajoznawcze i topograficzne - góry Ukrainy i Słowacji.
Egzamin z II części kursu: Łemkowie, Żydzi i inne mniejszości, Religioznawstwo, Ikony, Przyroda.

     

 06.06.2023

 

(3) Topografia: Beskid Śląski.
(3) Dalekie wyprawy - organizacja, przydatne rady.

     

 13.06.2023

 

(3) Seminarium – omówienie zasad Przejścia Letniego: wymagania, panorama krajoznawcza.
(3) Topografia: Bieszczady
Egzamin z topografii: Beskid Śląski

     

 20.06.2023

 

(3) Organizacja, logistyka i rozliczanie imprez.
Egzamin z topografii:
Beskid Makowski i Mały

     

24-25.06.2023

 

(2) Pierwsza pomoc. Egzamin z Pierwszej pomocy. Poprawki egzaminów z części I i II kursu.

     

 27.06.2023

 

(3) Prawo w pracy przewodnika górskiego. Praca w stowarzyszeniach.
Egzamin z topografii: Bieszczady.

(1) Poprawki egzaminów z części I i II kursu

     

 04.07.2023

 

Egzaminy historyczne: XIX w, I Wojna Światowa, cmentarze, XX lecie i II Wojna Światowa, Stosunki polsko-ukraińskie.
Wołosi i kultura pasterska w Karpatach.

     
 

      

 

 Część IV

     

 10.10.2023

 

(1) Metodyka prowadzenia autokarówki.

     

 17.10.2023

 

(1) Seminarium krajoznawcze: Beskid Żywiecki/ Śląski/ Mały, Makowski.

     

 24.10.2023

 

(2) Seminarium krajoznawcze: Beskid Żywiecki/ Śląski/ Mały, Makowski

     

 31.10.2023

  Poprawki z wcześniejszych egzaminów
     
 od 7. listopada 2023    Seminaria co wtorek o 18:30...  plan wkrótce :)