O strażnicy w Jasielu raz jeszcze

Każdy, kto kiedykolwiek starał się zebrać trochę wiadomości o napotkanej podczas wędrówki wiosce wie, na jakie trudności można się natknąć. Brak źródeł pisanych, zniszczone budynki, ale chyba przede wszystkim brak bezpośrednich świadków tamtych czasów sprawia, że trudno odtworzyć nawet niezbyt odległe zdarzenia. Jedną z takich spraw jest tragicznie zakończona próba ewakuacji strażnicy WOP-u w Jasielu pod koniec marca 1946 roku.

Czytaj więcej...