Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 18.04.2018

Zarząd SKPB Warszawa informuje o zwołaniu corocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Walne zebranie odbędzie się w środę 18.04.2017 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, Warszawa) w sali 437. Zebranie w I terminie rozpocznie się o godz. 18:00, a w przypadku braku połowy Członków Zwyczajnych Koła II termin rozpocznie się o godz. 18:15

Serdecznie Zapraszamy!

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 03.04.2019

Zarząd SKPB Warszawa informuje o zwołaniu corocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Walne zebranie odbędzie się w środę 03.04.2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, Warszawa) w sali 412. Zebranie w I terminie rozpocznie się o godz. 18:00, a w przypadku braku połowy Członków Zwyczajnych Koła II termin rozpocznie się o godz. 18:15

Serdecznie Zapraszamy!

Czytaj więcej...