Image Slider - Nocne Manewry 2023

  • XII Nocne Manewry - 25/26 listopada
    XII Nocne Manewry - 25/26 listopada

Regulamin zawodów

Regulamin XII Nocnych Manewrów SKPB

I. Cel imprezy
Celem imprezy jest rozpowszechnianie marszy na orientację jako aktywnej formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

II. Organizator
Organizatorem XII Nocnych Manewrów SKPB jest Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie oraz liczne grono sympatyków Koła.

III. Kontakt z organizatorem
Kontakt z organizatorem jest możliwy mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez profil na portalu Facebook: www.facebook.com/manewryskpb

IV. Termin i miejsce
Zawody odbędą się w nocy z 25 na 26 listopada 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego. Dokładna lokalizacja Bazy Zawodów zostanie ujawniona zawodnikom najpóźniej w dniu imprezy tj. 25. listopada o godz. 8:00 na stronie zawodów, profilu Facebook oraz przesłane mailowo do Kapitanów zgłoszonych zespołów.

V. Dojazd na teren Zawodów
1. Dojazd własnym środkiem transportu (Organizator nie zapewnia parkingu)
2. Komunikacją publiczną

VI. Zapisy
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz internetowy dostępny na stronie zawodów www.manewry.skpb.waw.pl do 22 listopada do godz. 23:59. Zapisy mogą zakończyć się wcześniej w przypadku osiągnięcia limitów miejsc na poszczególnych trasach. Limit uczestników na całej imprezie wynosi 800 osób.

Osoby niepełnoletnie mogą startować jedynie pod opieką osób pełnoletnich - tj. opiekunów prawnych lub osób upoważnionych przez opiekunów prawnych. Osoby upoważnione zobowiązane są do złożenia na starcie Zawodów oświadczenia z podpisem opiekunów prawnych.

VII. Wpisowe
Koszt uczestnictwa w Nocnych Manewrach wynosi 50 zł od osoby.
Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania zespołu, na konto:
05 2130 0004 2001 0380 3475 0008
tytułem: [nazwa zespołu], [mail podany przy zapisie]
odbiorca:
Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie,
ul. Grzybowska 4 /U9B
00-131 Warszawa

VIII. Forma
Zawody odbywają się w nocy, wszystkie zespoły startują po zmroku i przed świtem dochodzą do mety.
Start możliwy jest w następujących kategoriach:

  • Himalajska (zespoły 1-3 osobowe) - ok. 22 km w linii prostej powietrznej między punktami (w praktyce ok. 30 km), trasa dla wyjadaczy orienteeringu - punkty trudno dostępne, liczne punkty stowarzyszone, mapa niepełna i przekształcona.
  • Alpejska zimowa (zespoły 1-3 osobowe) - ok. 18 km w linii prostej powietrznej między punktami (w praktyce ok. 25 km), trasa dla zaawansowanych - punkty trudno dostępne, liczne punkty stowarzyszone, mapa może być niepełna i przekształcona. Alpejska Zimowa to trudność Alpejskich z poprzednich lat.
  • Alpejska letnia (zespoły 1-3 osobowe) - ok. 18 km w linii prostej powietrznej między punktami (w praktyce ok. 25 km), trasa dla zaawansowanych - punkty trudno dostępne, liczne punkty stowarzyszone, mapa może być niepełna i przekształcona. Alpejska Letnia to trasa o takiej samej długości jak trasy alpejskie z poprzednich lat, ale trochę prostsza (pod względem orientacyjnym i przekształcenia mapy), natomiast trudniejsza od tras Tatrzańskich.
  • Tatrzańska (zespoły 1-5 osobowe) - ok. 15 km w linii prostej powietrznej między punktami (w praktyce ok. 20 km), trasa dla średniozaawansowanych - punkty trudniej dostępne, możliwe punkty stowarzyszone, mapa nieprzekształcona
  • Beskidzka (zespoły 1-7 osobowe) - ok. 12 km w linii prostej powietrznej między punktami (w praktyce ok. 15 km), trasa dla początkujących i mniej zaawansowanych - dość oczywiste punkty, sporadycznie punkty stowarzyszone, mapa nieprzekształcona

Na każdej z tras znajduje się ognisko, na którym na zawodników czeka ciepła herbata oraz poczęstunek. Ognisko jest metą dla tras Beskidzkich, zespoły z pozostałych tras mają prawo skorzystać tam z godzinnego "stopczasu" na odpoczynek i ciepły posiłek. Korzystanie ze stopczasu nie jest obowiązkowe. Godziny otwarcia ognisk będą podane na mapie.

Wyniki cząstkowe będą publikowane na żywo w internecie oraz w Bazie w czasie trwania Zawodów. Wyniki wstępne zostaną opublikowane na stronie internetowej w niedzielę 26.11.2023 w aktualnościach Nocnych Manewrów SKPB. W razie wygranej nagrody będą dla max 2-óch uczestników. Odbiór nagród jest możliwy tylko na oficjalnym zakończeniu zawodów w Bazie (26.11.2023) - nagrody nieodebrane zostaną rozlosowane wśród uczestników obecnych na zakończeniu.

IX. Punktacja i sędziowanie
Punktacja i sędziowanie będą prowadzone zgodnie z “Zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację PTTK”, jednakże specyfika imprezy dopuszcza mniejsze limity czasowe niż we wspomnianym dokumencie. Nie zwiększa się limitów czasu ze względu na wiek zawodnika.

X. Obowiązkowe wyposażenie zawodników
- buty na zmianę
- latarka, zapasowe baterie, kompas i trwały środek do pisania
- przynajmniej jeden sprawny telefon
- element odblaskowy
- śpiwór i karimata/materac w przypadku chęci noglegu w Bazie Zawodów

XI. Świadczenia
- komplet map dla każdego uczestnika zgłoszonego w terminie
- dyplomy i nagrody dla trzech pierwszych zespołów w każdej kategorii (niezależnie od liczby osób w zespole, przysługują maksymalnie 2 nagrody na zespół)
- ciepła herbata w Bazie po ukończonej trasie
- kiełbaska, chleb i ciepła herbata w trakcie ogniska

- ciepły kąt do spania w warunkach turystycznych
- protokół w formie elektronicznej
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP

XII. Postanowienia końcowe
Zawody odbędą się bez względu na pogodę. Zawody mogą zostać odwołane w przypadku zakazu wstępu do lasu.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom.
Wpisowe jest bezzwrotne. Wyjątek stanowi konieczność ograniczenia liczby uczestników spowodowanej wprowadzeniem obostrzeń dotyczących limitów uczestników obowiązujących w trakcie trwania Zawodów, wówczas Organizator dokona zwrotu wpisowego pomniejszonego o już poniesione koszty organizacyjne.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, Udział w Imprezie jest dobrowolny, a w razie wypadku zawodnicy nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez akceptację regulaminu w trakcie zapisów.
Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Organizatorzy, w związku z turystycznym charakterem marszu na orientację, nie są zobligowani do zapewnienia uczestnikom profesjonalnej opieki medycznej.
Zalecamy wzięcie niezbędnych wam w pieszej wędrówce medykamentów oraz telefonów komórkowych w razie konieczności wezwania pomocy.
Wykorzystywanie odbiorników GPS i innych elektronicznych urządzeń pomagających w nawigacji jest zabronione i grozi dyskwalifikacją zespołu (poza zapisywaniem danych do wykorzystania po zawodach) Korzystanie z map innych niż dostarczone przez organizatora jest zabronione i grozi dyskwalifikacją zespołu.
Impreza jest bezalkoholowa.
Impreza ma charakter rekreacyjny i niekomercyjny.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz wypowiedzi uczestników utrwalonych na zdjęciach/filmach zrealizowanych w okresie trwania Zawodów XII Nocne Manewry SKPB - tj. 25-26 listopada 2023 r. i związanych z realizacją zawodów przez Organizatora oraz Sponsorów i Partnerów. Wyżej wymieniona zgoda jest udzielona na czas trwania imprezy oraz bezterminowo po jej zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, dla działań promocyjnych, informujących o kampanii "Nocne Manewry SKPB" w tym: w materiałach video, na stronach internetowych, w sprawozdaniach, planszach i raportach okresowych, ulotkach informujących o programie oraz innych działaniach Public Relations.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO) – po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). Zgłoszenie się na imprezę jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych dobrowolnie organizatorowi zawodów XII edycji Nocnych Manewrów SKPB w celu realizacji zawodów: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, informacji o przysługujących ulgach wpisowego, posiadaniu paszportu covidowego, informacji o stanie zdrowia oraz na upublicznienie na stronie www.skpb.waw.pl, wyników wstępnych i końcowej klasyfikacji zawodów XII edycji Nocnych Manewrów SKPB 2023 przez: Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Grzybowska 4 /U9B, 00-131 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000108052, NIP
527-24-04-895, REGON 011569906 (SKPB Warszawa) w celu organizacji imprezy XII edycji Nocne Manewry SKPB 2023. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie przygotowania i realizacji zawodów oraz po ich zakończeniu, jednak nie dłużej niż do dnia rozliczenia imprezy. Po zakończeniu zawodów nazwa zespołu, imiona i nazwiska jej członków oraz wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.skpb.waw.pl. W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozpoczęciem imprezy jest jednoznaczne z wykreśleniem z listy uczestników. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie lub po zakończeniu Zawodów będzie skutkowało nieklasyfikowaniem zespołu.

Tags: