Regulamin

 1. W rajdzie biorą udział osoby, które:
  • przeczytały informator rajdu i podjęły decyzję, na ile dni jadą;
  • zapisały się (dla niepełnoletnich warunkiem jest potwierdzona przez rodziców karta uczestnika);
  • wpłaciły wpisowe w pełnej wysokości;
  • posiadają sprzęt do wędrówki w górach (plecak, śpiwór, karimatę, mocne buty);
  • zabrały na rajd pieniądze na zakupy żywnościowe, noclegi i przejazdy na miejscu
 2. W czasie rajdu zapewniamy:
  • słońce, deszcz i błoto (i czasem śnieg) - czyli atrakcje pogodowo-górskie;
  • wędrówkę po górach, z plecakiem, w grupach 6-12-osobowych (nie możemy obiecać, że grupki znajomych liczące ponad 3 osoby znajdą się na tej samej trasie rajdowej);
  • obsługę przewodnicką;
  • noclegi w stodołach, szałasach pasterskich, chatkach studenckich, i czasem w namiotach (w zależności od trasy i rejonu działania);
  • posiłki przygotowywane w grupach pracą rąk własnych (codziennie 1 ciepły posiłek);
  • udział w spotkaniu wszystkich tras przy wspólnym ognisku;
  • ubezpieczenie NW; na każdej trasie apteczkę (bez leków specjalistycznych).
 3. Każdy z uczestników musi mieć ważną legitymację szkolną - jej brak pociąga za sobą konieczność dopłacenia do pełnego biletu przy przejazdach PKP.
 4. Posiadacze bezpłatnych biletów PKP proszeni są o informację w czasie zapisów.
 5. W czasie rajdu oczekujemy od Was:
  • poczucia humoru i zdrowego rozsądku;
  • szacunku dla przyrody bardzo starannego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
  • nie spożywania alkoholu (w żadnej postaci) - przewodnicy SKPB w czasie prowadzenia Was po górach również nie sięgną nawet po piwo...
  • nie oddalania się od grupy bez wiedzy przewodnika (bo są to w końcu góry);
  • dbałości o sprzęt własny i cudzy.
 6. Z przewodnikami spotykacie się na dworcu. Nie przewidujemy samotnego dojeżdżania na trasy.
 7. W przypadku samodzielnego powrotu od uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców wręczona przewodnikowi przed wyjazdem z Warszawy.

Kierownictwo Rajdu

Rajd organizowany dzięki pomocy finansowej udzielonej przez gminę Warszawa Centrum.

Tags: