Magury '05

MAGURY '05
Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie, ISSN 1505-4993, format A5, 172 strony, nakład 1000 egz., Warszawa 2005, 173 publikacja SKPB Warszawa.

Pozycja dostępna do zakupu. Zamów już teraz. Koszt: 12 zł.

Spis treści

 


 • Od redakcji

 • Damian Nowak, Nieistniejące cerkwie Łemkowszczyzny

 • Stanisław Kryciński, O cerkwiach w Klimkówce słów kilka

 • Mirosław Łopata ,Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim

 • Bogdan Huk, Pustynia księdza Kostyszyna

 • Grzegorz Bowanko, Krótki opis o błogosławionym księdzu Władysławie Findyszu z Nowego Żmigrodu

 • Ks. Roman Dubec, Proces odradzania się Kościoła prawosławnego na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym

 • Tomasz Mleczek, Stare sztolnie na Pogórzu Dynowskim

 • Urszula Janicka-Krzywda,Święty Mikołaj Cudotwórca

 • W dorzeczu Ropy

 • Sławomir Michalik, Śladami Franciszka Kotuli błądząc

 • Zdzisław Skrok, Beskidzkie odczarowanie

 • Mikołaj Gabło, Czy robić kermesz i jak?

 • Anna Kamińska, Czy Łemkom grozi polonizacja?

 • Tadeusz Kiełbasiński, Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2003 roku

 • Varia

Tags: