Obozy szkoleniowe Regetów. 7 dni

Obozy szkoleniowe Regetów

ZAPISY ZAMKNIĘTE

OPIS sierpniowego obozu oczami jednej z uczestniczek:
http://orozmaitym.blogspot.com/2015/08/wiecej-niz-sie-spodziewaam.html

CHARAKTER WYJAZDU

Stacjonarny. Intensywny. Namioty bazowe. 7 dni.

CELEM OBOZÓW jest podniesienie u uczestników: świadomości zagrożeń, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych oraz nauka podstaw terenoznawstwa i orientacji w terenie. Obozy, poza wątkiem krajoznawczym, będą miały dwa profile. Jeden – z zakresu bezpiecznej turystyki (przewaga bezpieczeństwa, przetrwania i pierwszej pomocy) i drugi – poświęcony zagadnieniom turystyki pozaszlakowej w Beskidach (czyli w stosunku do pierwszego typu obozu więcej zajęć z orientacji).

Obozy są adresowane do osób pełnoletnich, o niewielkim lub średnim doświadczeniu turystycznym, osób planujących zapisać się na kurs przewodnicki, przewodników beskidzkich pragnących podnieść – w niewielkich grupach – swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa w górach i pierwszej pomocy.

PROGRAM OBOZÓW

Sprzęt – trendy i inwestycje (warto? nie warto?). Górskie działania indywidualne i grupowe. Planowanie wycieczek. Czynniki psychiczne. Niebezpieczeństwa gór zimą. Niebezpieczeństwa gór latem. Apteczka. Typowe przypadki medyczne w górach. Opatrywanie ran. Pierwsza pomoc w stanach nagłych. RKO. Trening na fantomach. Służby ratownicze. Wzywanie pomocy. Ubezpieczenia. Zasady działania w miejscu wypadku. Dlaczego ewakuacja to nie transport poszkodowanych? Podstawy orientacji na szlaku i poza szlakiem. Użycie mapy i kompasu. Palenie ogniska i organizowanie biwaku planowego i awaryjnego. Działania indywidualne i grupowe w terenie trudnym. Ćwiczenia terenowe.

OPIS ZASAD DZIAŁANIA

Mieszkamy na Bazie Namiotowej SKPB Warszawa w Regetowie w Beskidzie Niskim. Nocleg w namiotach bazowych wyposażonych w podesty (wymagany śpiwór i karimata). Posiłki przygotowujemy wspólnie na ognisku. Zaopatrzenie w produkty jest zapewnione. Mycie w potoku lub pod polowym prysznicem (jest opcja z ciepłą wodą!). Codziennie wycieczka górska, warsztaty ćwiczeniowe, wykład plenerowy. Trasy ze względu na pozostałe punkty programu nie będą nadmiernie długie, przebiegną jednak przez najciekawsze obiekty, miejsca i szczyty w okolicy (pozostałości łemkowskich wsi, górskie cmentarze z I wojny światowej, cerkwie wpisane na listę UNESCO, wody mineralne okolic Wysowej, pasmo graniczne). Zajęcia przy każdej pogodzie. Obozy mają charakter szkoleń, zgodnie z podanym powyżej programem. Wymagane jest minimalne doświadczenie turystyczno-górskie oraz podstawowy sprzęt turystyczny i gotowość do ubłocenia się również po zmroku. Sprawność i kondycja na poziomie średnim.

janek 120PROWADZĄCY

Janek St. Baran. Zły Pies :) Przewodnik beskidzki. Instruktor przewodnictwa SKPB Warszawa i SKPB Łódź. Ratownik ochotnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Rezydent schronisk w Bieszczadach, Beskidzie Sądeckim i Bazy w Regetowie. Człowiek uprzejmy i wymagający (lub odwrotnie).

KOSZT

485 zł (obejmuje pobyt na bazie w czasie obozu, zakupy żywnościowe, wydatki organizacyjne).
W tym 100 zł zliczki płatnej przelewem w momencie zapisów. Reszta gotówką w dniu przyjazdu.
Podany koszt nie obejmuje kosztów przyjazdu i powrotu oraz ubezpieczenia.
SKPB, Baza Namiotowa w Regetowie i prowadzący obóz działają na zasadach non-profit.
Ewentualna nadwyżka finansowa zostanie przeznaczona na wsparcie Bazy.

INFORMACJE DODATKOWE

Nie ma możliwości dołączenia w trakcie trwania obozu lub obecności na zajęciach osób towarzyszących niezapisanych na szkolenie. W części zajęć dotrzymają nam towarzystwa dwie miłe nowofudlandki – niestety nie ma jednak możliwości udziału w szkoleniach razem ze swoimi czworonogami. W czasie pobytu na bazie oraz w czasie zajęć szkoleniowych nie spożywamy alkoholu. Ze względu na charakter szkoleń uczestnicy winni stosować się do poleceń prowadzącego szkolenie, dbać o powierzony sprzęt bazowy i sprzęt współuczestników. Niestosowanie się do reguł obowiązujących w czasie szkolenia, w szczególności do zasad bezpieczeństwa, może skutkować wykluczeniem ze szkolenia bez zwrotu kosztów. Uczestnicy biorą udział w obozie na własną odpowiedzialność i nie są ubezpieczeni przez organizatora – ew. ubezpieczenia zdrowotne, NW, OC itp. należy zapewnić sobie we własnym zakresie. Uczestnicy, którzy odbędą pełne szkolenie otrzymają pamiątkowy certyfikat.

Konieczne zastrzeżenia prawne
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu bez podania przyczyny. W takiej sytuacji uczestnicy zapisani na dany termin zostaną niezwłocznie powiadomieni o ew. możliwości zmiany terminu. Odwołanie obozu nie skutkuje dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi organizatora lub prowadzących wobec uczestników tego obozu. Komunikacja z uczestnikami obozów odbywać się będzie drogą mailową. Sądem właściwym do rozstrzygania ew. nieporozumień, do których mamy nadzieję nie dojdzie, jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby organizatora (SKPB Warszawa).

ZAPISY

ZAPISY ZAMKNIĘTE

Odbywają się za pomocą formularza – adres na końcu strony. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat zaliczki. Po dokonaniu zapisu (formularz) konieczna jest – w ciągu 3 dni – wpłata zaliczki (100 zł) na konto bazy – tytułem potwierdzenia pobytu. Zapisy niepoparte wpłatą w terminie zostaną anulowane. Odstąpienie od umowy - zgłoszenia się na obóz jest możliwe zgodnie z następującymi zasadami: W przypadku rezygnacji z winy uczestnika kwota zaliczki stanowi odstępne zgodnie z art. 396 k.c. - odstępne nie jest pobierane, gdy uczestnik wskaże inną osobę na swoje miejsce. W przypadku odstąpienia organizatora od realizacji obozu - kwota zaliczki jest zwracana niezwłocznie w pełnej wysokości. 

UWAGA! Powyższe zasady maja charakter regulaminu szkolenia, a uczestnik akceptuje je w momencie zapisu na obóz.
Wykaz zalecanego sprzętu i wskazówki dotyczące dojazdu zostanie wysłany mailem osobom zapisanym.

KONTAKT

obozy.regetow [małpa] gmail.com | więcej o bazie i lokalizacji: baza.skpb.waw.pl
KONTO Bazy: 16 2130 0004 2001 0380 3475 0004 – odbiorca: SKPB Warszawa
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz oznaczenie obozu (B1, B2, O1…)

pdf OPIS OBOZÓW W PLIKU pdf

Impreza zapowiada się fajnie, prowadzący jest dobrej myśli,
choć udział będzie wymagał od wszystkich trochę wysiłku.
Zapraszam do Regetowa, w krainę malin i poziomek…
Janek