Nowe władze SKPB Warszawa 2016/2017

Dnia 13 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa. Obradujące Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne z działalności SKPB w roku 2015 i sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2015 - 31.12.2015 oraz udzieliło absolutorium z pełnionej funkcji ustępującemu Zarządowi, a także wybrało nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2016/2017.

Czytaj więcej...

VI Spotkanie Karpackie 2015/2016

 GORCE, CZYLI DZIKA PUSZCZA W MAŁYCH GÓRACH

Kolejne Spotkanie Karpackie poświęcone będzie Gorcom i Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu, o których prelekcję wygłosi Ewa Strauchmann, kierownik Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania w Gorczańskim Parku Narodowym. Słuchacze dowiedzą się m.in. o roli, jaką park narodowy odgrywa w ochronie puszczy karpackiej i zagrożonych wyginięciem zwierząt: wilka, rysia, żbika, orła przedniego i głuszca. Spotkanie odbędzie się w piątek 15 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy al. Na Skarpie 27 (Willa Pniewskiego).

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków SKPB Warszawa - 13.04.2016

Zarząd SKPB Warszawa informuje o zwołaniu corocznego Walnego Zebrania (sprawozdawczo-wyborczego) Członków Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie, które odbędzie się w środę 13 kwietnia 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, Warszawa) w sali 437. Zebranie w I terminie rozpocznie się o godz. 17:45, a w przypadku braku połowy Członków zwyczajnych Koła II termin rozpocznie się o godz. 18:00.

W programie Zebrania m. in. :

  • prezentacja sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2015
  • prezentacja sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  • wybór nowych władz Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2016/2017
Czytaj więcej...

Wspomnienie o Marii Niewiteckiej-Mroczkowskiej (blacha 58)

"Pamiętam nasze rozmowy, a właściwie tę jedną rozmowę, którą prowadziłyśmy przez 53 lata. Kawał czasu."

Maria Niewitecka-Mroczkowska (blacha 58) zmarła 6 marca 2016 roku. Została pochowana w Poznaniu na Cmentarzu Górczyńskim.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom śp. Marii.

Kilka słów wspomnień o śp. Marii napisały Barbara Walicka "Fregata" i Dorota Chrustowska.

 

Zarząd SKPB Warszawa

Czytaj więcej...

V Spotkanie Karpackie 2015/2016

Na marcowych Spotkaniach Karpackich przypomniane zostaną biografie dwóch osób – Barbary Tondos i Jerzego Tura, konserwatorów zabytków, którzy mieli wielkie zasługi w ratowaniu karpackiego dziedzictwa kulturowego, a szczególnie karpackich cerkwi. Spotkania będą jednocześnie wernisażem wystawy zatytułowanej „Zabytki na karpackich bezdrożach” prezentującej część bogatego zbioru negatywów i odbitek fotograficznych przez nich wykonanych. Spotkanie jak zwykle odbędzie się w trzeci piątek miesiąca - 18 marca 2016 r. o godz. 18 w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy al. Na Skarpie 27 (Willa Pniewskiego). Szczegóły na stronie: www.karpaccy.pl

Czytaj więcej...

Strona 2 z 30