1 % za 2017 rok - krótki raport

 

 

Drodzy Przewodnicy i Sympatycy SKPB! Przekazujemy informację z wydatkowania środków pozyskanych w ramach zbiórki 1% podatku na rzecz działalności SKPB Warszawa.


W 2017 roku z tytułu przekazywania 1% podatku dochodowego na konto SKPB wpłynęło 30 611,10 zł. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam swojego 1%! To dzięki Waszej pomocy mogliśmy działać.
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku zostały przeznaczone na:

1. wsparcie utrzymania i rozwoju bazy turystycznej (remont wiaty i zakup nowych namiotów dla bazy w Regetowie) – 1 857,10 zł
2. organizacja ogólnokołowych imprez i wyjazdów oraz szkoleń medycznych dla przeowników (Rajd Beskid Niski, Złaz Harskiego, Kwadratlon) – 5 076,90 zł
3. zakup rakiet śnieżnych (przeznaczonych do wypożyczania dla uczestników tras oraz szkolenia przewodników w warunkach zimowych) – 2 935,10 zł
4. produkcja nowych blach przewodnickich (w ubiegłym roku blachowanych zostało 22 nowych przewodników) – 1 230,00 zł
5. pokrycie kosztów egzaminów państwowych (uprawnienia państwowe zdobyły w minionym roku dwie nowe przewodniczki) – 472,90 zł

W 2017 roku nie naruszyliśmy rezerwy z lat poprzednich zostawiając 8 845,31 zł jako rezerwa na kolejny rok.

Jak w minionych latach, w tym także jednym z celów szczegółowych do przekazania 1% w była pomoc rodzinie tragicznie zmarłego Mikołaja Łaniewskiego-Wołłka. Zebrana kwota wyniosła 19 039,10 zł. Zasiliła ona fundusz pomocowy na dedykowanym subkoncie SKPB 32 2130 0004 2001 0380 3475 0007, będący do dyspozycji Hani Łaniewskiej-Wołłk. Więcej o tym, jak pomóc rodzinie Mikołaja przeczytasz tutaj http://www.skpb.waw.pl/o-nas/wiadomosci/2853-pomoz-rodzinie-mikolaja.html


O tym, jak podarować 1% podatku na rzecz SKPB w kolejnych latach, przeczytacie na stronie: http://www.skpb.waw.pl/o-nas/1-dla-skpb.html


Dziękujemy raz jeszcze i liczymy na Wasze wsparcie w kolejnych latach!

Tags: